ADM1ext Plán seminárov a Denník

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Analýza dat a modelování,KOMBI

Nedokončené – presun do budúceho semestra :  

 •  kontrola domácej inštalácie MS SQL 2008 Express
 • inštalácia a overenie local DB SQL Denali
 • prednášky o modelovaní databáz z knihy CONOLLY

12.11.2011 posledné stretnutie v tomto semestri Analýza dat a modelování 2h – mimo rozvrhu – namiesto predmetu VIS, VIS nahradíme v ďalšom semestri

 • Vyucba ADM1ext :  adresár :PREDMETY\VISext\111112 Vyucba VISext\
 • cvičenia zo ZAPAWA : načítanie údajov z SQL databázy Adventure Works a Northwind do Excelu s využitím SQL a MS Querry – analýza typu reporting  kontigenčnými tabuľkami (príprava na seminárnu prácu, ukázať vzory MISFIN)
 • 1. Krátky kurz MS QUERRY a programovanie SQL v prostredí EXCEL 2007
  A. ZAPAWA,2007 CZ – kniha o EXCEL 2003, cvičenie str.97, kód SQL Northwind0301.sql, bvyrobili sme si z tohoto SQL dotazu view
  – EXCEL 2007 ako klient k SQL Serveru
  – pouzitie „Data“ -> „Sprievodca zdrojom udajov“ dospeli sme k suboru odc:  \Users\sqlstudent\Documents\Zdroje údajov\ (PC0139_SQLEXPRESS NorthwindCS  111112 Pokus View ZAPAWA.odc)
  – skumame odc subor a ide o HTML
  – skumame „Data“ -> „MS QUERRY“
  – skumame „Data“ -> „SQL Server“
 • 2. Praca s databazou ACCESS a EXCEL 2007
  – znova robime  s databazou Northwind_2007-11-20.mdb
  – zameriame sa na dotaz c. 12 (_Priklad_3_12_Agregacne_funkcie)
  – upravili sme dotaz tak ze sme vyradili filter na „USA“ a filter sme aplikovali v kontigencnej tabulke
 • 3.  upravili sme hodnotenie predemtu na konci roka – vypustili sme položku analýza DB Northwind

 28.10.2011 Analýza dat a modelování 5h (14:15-18:10) U3 

 • pracovný adresár :   FTP: PREDMETY\ADM1ext\111028 ADM1ext\
  •  prešli zme 4. kapitolu knihy CONNOLY, životný cyklus DB (prednáška:111028 Prednaska CONOLLY kap.4 Zivotny cyklus DB systemu.pptx )
  • Ukazujeme si export štruktúry DB z MS SQL Server 2008 (NorthwindCS) do VISIO 2010 ( 111028 NorthwindCS reverese enginering.vsd), ako ukážku uvádzeme reálnu DB NUNTIO (100505 DBNUNTIO_DIMANO_verA.vsd)
 • SBC :
  •  robíme na oficiálnych zadaniach BC prác (KOLÁR, ŠMONDRK, KRIŽAN, MICHALEC)
  • obsah Bc práce urobila len kto ? (odpoveď : predsa Lenka Kocáková)
  • preberáme pokyny pre vedúcich záv. prác FTP: PREDMETY\AGENDA\111023 BIVS AGENDA Zav prace\
  • preberáme normu ISO690 FTP:PREDMETY\AGENDA\111023 BIVS AGENDA Zav prace\
  • prebráme knihu KATUŠČÁK
  • preberáme navrhnutý obsah DP BENKOVÁ (FTP: PREDMETY\SBC1ext\111014 VZOR OBSAH ROZSAH\)
  • každý spracuje na základe zadanie Bc práce jej obsah a rozsah do druhej úrovne názvu kapitol a priloží na „spodok“ zadanie BC práce (ako text – nemusí to byť extra dokument) – musí mať vedúci práce prehľad čo robíte.  Termín : ďalšie stretnutie 12.11. 2011

14.10.2011 Analýza dat a modelování 5h (14:15-18:10) U3

 •  pracovný adresár :   FTP: PREDMETY\ADM1ext\111008 ADM1ext\

8.10.2011 Analýza dat a modelování 2h (11:20-12:50)U3 

 

  • SBC :
   • robíme na oficiálnych zadaniach BC prác (okrem KOLÁR, ŠMONDRK, KRIŽAN)
   • každý spracuje na základe zadanie Bc práce jej obsah a rozsah do druhej úrovne názvu kapitol a priloží na „spodok“ zadanie BC práce (ako text – nemusí to byť extra dokument) – musí mať vedúci práce prehľad čo robíte.  Termín : ďalšie stretnutie

30.9.2011 Analýza dat a modelování 4h (15:00-18:10) U3  

 • prešli sme 1. kap. CONNOLY
 • cvičenie ku kontigenčným tabuľkám zo ZAPAWA, kap.2 (načítanie textových súborov)

 

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.