DP VÝBOCH: „Bezpečnostné analýzy v riešeniach eMobility“

*********************************************************

17.4.2022 Záznam z . 9. konzultácie

*********************************************************
UDALOSTI OD POSLEDNEJ KONZULTACIE :
— zaslana praca [1]
AGENDA:
1. Praca sa odovzdava 12.5.

ODBORNA AGENDA :
1. Zaver je odpocet ciatkovych cielov s tym ze sa uvedie v ktorej casti DP je ciastkovy ciel splneny a konstatovanie ze hlavny ciel prace bol splneny – toto pomoze oponentovi sa zorientovat
2. Uvod je vlastne navigacia po kapitolach textu – predmet DP, hlavny ciel DP, co ktora kapitola popisuje
3. Do 2 a 3 kapitoly je mozne vlozit podkapitola diskusiu a tam uviest co ma clovek na srdci a aj to ako dalej by slo, preco to neslo, kde boli problemy
4. Ked daco neslo : rozsah prac (strany prace ale aj hodiny : pocet kreditov za oba semestre x 15 hodin), dohoda s veducim
5. Odporucam prehodit kapitoly 1.8 a 1.9 a premenovat 1.9 na 1.9 Komparativna analyza FMEA, FTA a DFA a dat tam tabulky
6. Odkazovat sa na jednotlive diely ISO26262-<cislo dielu>:2018_<cislo kapitoly> –> takto zadefonovat kde je popsi DFA v ISO 26262
7. v kap.2.2 pri cleneni SG (Safety Goal) sa odvolat na e-GAS monitoring system
8. Do kap. 2.2 doplnit kvadrantovy diagram krutiaci moment & rychlost a definovanie ASIL – popisat ho aj podorbnejsie a tym popisat toto ako odovodnenie FSR – to je functional safety concept ked sa z SG odovodia FSR –> samostatna podkapitolka s nazovom functional safety concept vid normu a diel 3 slebo 4 –> prezentacia [2] slajd 6
9. do 2.3 doplnit navigacny text a doplnit schemu. Odporucam prekreslit schemy aby tam neboli cisla suciastok
10. doplnit do 2.3 schemy ASC a FW schemy s odkazmi na literaturu

ZAVER:
— Adam :
spise co este treba a po navrate domov opravi WORD-om detekovatelne chyby
popise obrazky podla normy ISO690
prekreli niektore obrazky
posle to zaciatkom maja
— JuPa:
prejde text s dorazom na jeho zrozumitelnost a vzajomnu previazanost

ZDROJE:
[1] …\220530 DP VYBOCH Adam\WORK\DP_Výboch, Adam_14.4.2023.docx
[2] …\210304 Prednaska pre SCHAEFFLER ACADEMY Introduction to FSM\ZDROJE\211216 HONDA P1 Verification of Functional Safety Concept with System FMEA ver.I.pptx

PRILOHY:
Hlavným cieľom práce je vymedzenie pojmu bezpečnostná analýza hybridného/elektrického automobilu a realizácia bezpečnostnej analýzy vybraného komponentu hybridného/elektrického automobilu.
Úlohy:
Bezpečnostné analýzy v riešeniach eMobility
1. Popíšte bezpečnosť a funkčnú bezpečnosť hybridného/elektrického automobilu – splnene kap.1
2. Vymedzte pojem bezpečnostná analýza hybridného/elektrického automobilu a používané metódy FMEA,DFA a FTA – splnene kap.1
3. Porovnajte vybrané metódy bezpečnostnej analýzy komponentov elektrických áut (FMEA/DFA/FTA)- kap.1.8 buduca 1.9
4. Vytvorte bezpečnostnú analýzu vybraného komponentu/komponentov hybridného/elektrického automobilu pomocou vybraných metód bezpečnostnej analýzy

*********************************************************

17.2.2022 Záznam z . 8. konzultácie

*********************************************************

— [1] Adam ma poziadal o vyplnenie tlaciva
— Adam pracuje na modeli EDS vytvaranym zpatnym inzinieringom
ZDROJE:
[1] c:\Users\pancijra\Downloads\___WORK_DIRS_2022\220530 DP VYBOCH Adam\AGENDA\Tlacivo podmienok Výboch_SIGNED.pdf

*********************************************************

19.1.2023   Téma diplomovej práce / 10.3.2023 Formalna uprava zadania DP 

*********************************************************

Upravene zadanie

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav automobilovej mechatroniky
Fakulta elektrotechniky a informatiky
2022/2023
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE
Autor práce: Bc. Adam Výboch
Študijný program: aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo: FEI-104378-92466
ID študenta: 92466
Vedúci práce: doc. RNDr. Juraj Pančík, PhD.
Vedúci pracoviska: Ing. Ján Cigánek, PhD.
Miesto vypracovania: Bratislava
Názov práce: Bezpečnostné analýzy v riešeniach eMobility
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje: slovenský jazyk
Špecifikácia zadania: Hlavným cieľom práce je vymedzenie pojmu bezpečnostná analýza hybridného/elektrického automobilu a realizácia bezpečnostnej analýzy vybraného komponentu hybridného/elektrického automobilu.
Úlohy:
1. Popíšte bezpečnosť a funkčnú bezpečnosť hybridného/elektrického automobilu
2. Vymedzte pojem bezpečnostná analýza hybridného/elektrického automobilu a používané metódy FMEA,DFA a FTA
3. Porovnajte vybrané metódy bezpečnostnej analýzy komponentov elektrických áut (FMEA/DFA/FTA)
4. Vytvorte bezpečnostnú analýzu vybraného komponentu/komponentov hybridného/elektrického automobilu pomocou vybraných metód bezpečnostnej analýzy
Termín odovzdania práce: 12. 05. 2023
Dátum schválenia zadania práce:

*********************************************************

10.1.2023  Návrh zmeny témy diplomovej práce 

*********************************************************

SK: 

DP VÝBOCH: „Bezpečnostné analýzy v riešeniach eMobility“

Hlavným cieľom práce je vymedzenie pojmu bezpečnostná analýza hybridného/elektrického automobilu a realizácia bezpečnostnej analýzy vybraného komponentu hybridného/elektrického automobilu

Čiastkové ciele práce:
1. Bezpečnosť a funkčná bezpečnosť hybridného/elektrického automobilu.
2. Vymedzenie pojmu bezpečnostná analýza hybridného/elektrického automobilu a používané metódy FMEA a FTA
3. Porovnanie vybraných metód bezpečnostnej analýzy komponentov elektrických áut (FMEA/FTA)
4. Bezpečnostná analýza vybraného komponentu/komponentov hybridného/elektrického automobilu pomocou metód FMEA/FTA

 

ENG: 
DP VYBOCH: „Safety analyzes in eMobility solutions“

The main goal of the work is the definition of the term safety analysis of a hybrid/electric car and the implementation of a safety analysis of a selected component of a hybrid/electric car

Sub-objectives of the work:
1. Safety and functional safety of the hybrid/electric car.
2. Definition of the term safety analysis of a hybrid/electric car and the FMEA and FTA methods used
3. Comparison of selected methods of safety analysis of electric car components (FMEA/FTA)
4. Safety analysis of selected hybrid/electric car component(s) using FMEA/FTA methods

*********************************************************

28.10.2022  Záznam z 7. konzultácie

*********************************************************
ULOHY DO BUDUCEJ KONZULTACIE:
1. Zorganizovat stretnutie Thomas a Adam v priebehu November
2. Adam sa opyta pani profesorky Rosinovej na moznost prizvat ju k obhajobe zadanie DP
3. Adam pojde pri pisani DP podla pripomienok k poslednej 6. konzultacii

UDALOSTI OD POSLEDNEJ KONZULTACIE :
— diskusie s Thomasom ohladne naplne DP

PLNENIE ULOH:
1.
AGENDA:
1. Treba vytvorit kontakt s Thomasom W. a pripravit sa na skolenia s Oliverom K. Adam ma volno na schodzku v novembri s Thomasom Pondelok dopoludnia, Stredu a Piatok

ODBORNA AGENDA :
1. Pisanie DP ide pomalsie –> zrusenie uctov/zmena HW pocitacov. Inspiracia pri pisani DP BELUSKO

ZDROJE:
[1]…

PRILOHY:

*********************************************************

14.09.2022 Záznam z 6.konzultácie

*********************************************************
ULOHY DO BUDUCEJ KONZULTACIE:
1. Doplnit existujucu verziu DP [10] podla poznamok uvedenych dole v casti ODBORNA AGENDA
2. Dokoncit navrh obsahu DP a aj rozsahu pre dva body zadania DP
„2. Špecifikácia zodpovedajúcich štandardov používaných v automobilovom priemysle (pouzit popis, historiu a linky URL z wikipedia )
3. Porovnanie vybraných metód bezpečnostnej analýzy komponentov elektrických áut (FMEA/FTA)“ -toto dat ako podkapitolu k 1.kap. –> podkapitolu na toto ma aj Adrian
ULOHY NA ZIMNY SEMESTER 2022:
3. Tvorba FMEA modelu PEU reverznym sposobom z exportovaneho EXCELU [5] za pomoci uz existjuceho FMEA modelu [6] (vid aj zapis z 4. konzultacie)
4. Studium a doplnenie existujuceho modelu FTA PEU (VISIO subory)(vid aj zapis z 4. konzultacie) [7]-[9]

PLNENIE ULOH:
1. APIS IQ je nainstalovany na PC v Kysuci a FMEA modely [4] su „natiahnute“

AGENDA:
1. Zaslana verzia DP [10]

ODBORNA AGENDA :
1. Do textu DP [10] uviest zdroje (odkazy) – jeden a  viac na odstavec. Alebo napisat navigacny text (pod nazov kapitoly 1.1 a tam uviest zdroje). V kap 1.1 uviest aj STN a potom aj cinske normy a potom aj SG normy resp DIN ….U ISO26262 sa uvadza zdroj ako: ISO26262-2:2018 a takto bude zkonstruovany odkaz na dany diel (ISO26262-2,2018) Doplnit vymedzenie pojmu bezpecnosti el. auta ako podkapitolu 1.1.1 v kap. 1.1 –> vyjst z prednasky JuPa [1] slajd 14 kap.1.2 (Fusaf) doplnit odkazy podla DP BELUSKO. V zozname literatury doplnit pre pripad on-line aj URL. Doplnit skratku ISBN: tam kde to treba
2. FMEA: do kap.1.4 dopisat trochu historie z wikipedie [2] je tam k tomu veta s troma odkazmi [3]
3. Do popisov obrazkov dat odkaz na zdroj v podobe Zdroj: „(APIS IQ,2022)“ alebo „Zdroj: spracovane podla (APIS IQ,2022)“

ZDROJE:
[1]…\220530 DP VYBOCH Adam\SOURCES\220913 6. konzultacia 13.9.2022\220317_FuSaf4Developer_with_Adds_ver.D.pdf
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Failure_mode_and_effects_analysis
[3] In 2019 both method descriptions were replaced by the new AIAG / VDA FMEA handbook. It is a harmonization of the former FMEA standards of AIAG, VDA, SAE and other method descriptions.[21][22][23]
[4] zip subory v adresari …\220530 DP VYBOCH Adam\SOURCES\220802 4. konzultacia 2.8.2022\
[5] …\220530 DP VYBOCH Adam\SOURCES\220802 4. konzultacia 2.8.2022\…._FMEA_MCG_220721.xlsx
[6] …\220530 DP VYBOCH Adam\SOURCES\220802 4. konzultacia 2.8.2022\…._MHV_Control_System_FMEA_210928_lv3only_by_….zip
[7]…\220530 DP VYBOCH Adam\SOURCES\220802 4. konzultacia 2.8.2022\…\…_XE7F_FTA_SafeyAnalysis_Result_Rev1_2021-09-29_by_….pptx
[8] …\220530 DP VYBOCH Adam\SOURCES\220802 4. konzultacia 2.8.2022\FTA for …_Rev1_Draft.vsdx
[9]…\220530 DP VYBOCH Adam\SOURCES\220802 4. konzultacia 2.8.2022\FTA for …_Rev1_Draft.vsdx
[10] …\220530 DP VYBOCH Adam\WORK\DP_Výboch, Adam_13.09.2022.docx

*********************************************************

18.08.2022 Záznam z 5. konzultácie

*********************************************************
ULOHY DO BUDUCEJ KONZULTACIE:
1. Citat clanok od NXP o Safety Concept PEU [1]- zamerat sa na specifikaciu TSR (v clanku FSR) na urovni PEU, na stanovenie ASIL pre jednotlive TSR a vysvetelenie a pochopenie pojmu FTTI. Takisto si pozriet slajdy 6. a 7 z prezentacie [2] Tiez si vzdy citat prislusne casti normy ISO26262 (t.j. 2,3,4 alebo 8).
2. Dobuduca pripravit strukturovanu verziu DP (zadanie, obsah 1-3 hl.kapitola. v texte a v popise obrazkov odkazy na zdroje a zoznam zdrojov podla ISO690 prvy prvok a datum )
3. JuPa bude monitorovat studovane materialy vo vztahu k PEU

UDALOSTI OD POSLEDNEJ KONZULTACIE :
— JuPa poslal safety concept pre PEU – clanok od NXP [1]

PLNENIE ULOH:
1. Vid zaznam z 4. konzultacie
AGENDA:
1. Cielom je napisat 1. kapitolu podla dohodnuteho obsahu DP (vid nizssie)

ODBORNA AGENDA :
1. Presli sme si clanok od NXP [1] kde sa popisuje architektura PEU vo vztahu k Safety Goals a Functional Safety Requirements [1] a slajdy 5,6,7 z prezentacie [2] vysvetlujuce pojmy SG, FSR a kde v norme sa vysvetlenia nachadzaju.
2. Presli sme si FMEA model PEU vytvoreny N. [3]. Vysvetlujeme si FSR (Level 1_PE system)ako chyby funkcii. FSR nachadzame popisane v [14] (pohlad car makera H) a v [15] (pohlad tvorcu EDS SG). Hovorime o potrebe poznat torque accuracy, FTTI(Fault Tolerant Time Interval) a ich vztahu k FSR –> FSR sa ocitaju vo FMEA analyze na strane efektov.
3. spominame poziadavky na PEU: SyRS,SoRS CoRS.
4. Adam sa venuje FMEA ako FMEA MSR
5. Prechadzame este niektore subory z adresaru [2]

ZDROJE:
[1]…\220530 DP VYBOCH Adam\SOURCES Google Drive Upload\220805 STUDY PEU Safety Concept\NXP-345059-CS_PwrTrn-Inverter-WP_v1-LR.pdf
[2]…220530 DP VYBOCH Adam\SOURCES\220802 4. konzultacia 2.8.2022\211216_HONDA_P1_Verification_of_Functional_Safety_Concept_with_System_FMEA_UPDATED.pdf
[3]…\220530 DP VYBOCH Adam\SOURCES\220802 Verification of Safety Case and FMEA modely in EXPORT format\…_MHV_Control_System_FMEA_210928_lv3only_by_….zip
[14]…\220530 DP VYBOCH Adam\SOURCES\220802 4. konzultacia 2.8.2022\…\MHEV_Torque_estimation_accuracy.pdf
[15]…\220530 DP VYBOCH Adam\SOURCES\220802 4. konzultacia 2.8.2022\…\20210121_Fusaf_function_and_FSR_summary.pdf

*********************************************************

2.8.2022 Záznam z 4. konzultácie

*********************************************************
ULOHY DO BUDUCEJ KONZULTACIE:
1. REGULR WORK: Pravidelne pre konzultaciou poslat Word dokument s DP
2. INSTALACIA SW APIS IQ
3. Pisanie prace 1. kapitola

UDALOSTI OD POSLEDNEJ KONZULTACIE :
— ziskanie podkladov pre vytvorenie modelu FMEA/FTA jednotky PEU

PLNENIE ULOH: nekontrolujeme
AGENDA:
1. Trochu modifikujeme zadanie vid. [PRILOHA]
2. Z DP BENUSKOVA a DP BELUSKO vo WORD-e vytahujeme literaturne zdroje a vytvarame obsah DP

ODBORNA AGENDA :
1. Subory zaslane dopredu alebo nahrate na GD:
General
— [20] status projektu
Functional Safety Case (verifikacia FSR – Functional Safety Requirements)
— [8] FMEA model EPB pre verifikaciu FSR podla prednasky [10] a standardu VDA 305-100[11]
— [6] FMEA severities na urovni vozidla (vehicle) definovane zakaznikom
— [7] prezentacia SG naznacujuca safety concept verification – failure detectors and failure reactions (nic viac…)
— [13] definicia EDS z podkladu zakaznika [12]
Definicia FSR:
— [14] definicia torque accuracy na vehicle urovni podla zakaznika
— [15] definicia torque accuracy na vehicle urovni podla SG
FMEA model of PEU:
— [1] FMEA model PEU (export format .exp, ENG verzia projektu) – mal by zcasti zodpovedat EXCEL exportu FMEA modelu PEU [2](tento este nema 4., komponentovu, uroven)
TASK: nacitat a tym overit exportovane FMEA modely
— [16] vysvetelene safety mechanizmy zabudovane v FMEA modeli
— [17] otazky zakaznika na tvorcu PEU k FMEA
— [18][19] detekcia chyb definovanych vo FMEA a implementovanych v SW
— [21] priklad Design FMEA
FTA model of PEU:
— [3] prezentacia popis FTA modelu, skor uz boli zaslane FTA modely vo VISIO [4][5]
TASK: Ztotoznit ak to pojde [3] a [4][5]

ZDROJE:
*[1]…\220530 DP VYBOCH Adam\SOURCES\220802 Verification of Safety Case and FMEA modely in EXPORT format\…_MHV_Control_System_FMEA_210928_lv3only_by_….zip
[2]…\220530 DP VYBOCH Adam\SOURCES\220802 4. konzultacia 2.8.2022\XE7F_FMEA_MCG_220721.xlsx
*[3]…\220530 DP VYBOCH Adam\SOURCES\220802 4. konzultacia 2.8.2022\…\…_XE7F_FTA_SafeyAnalysis_Result_Rev1_2021-09-29_by_….pptx
*[4] …\220530 DP VYBOCH Adam\SOURCES\220802 4. konzultacia 2.8.2022\FTA for 48VINV_SG1_Rev1_Draft.vsdx
*[5]…\220530 DP VYBOCH Adam\SOURCES\220802 4. konzultacia 2.8.2022\FTA for 48VINV_SG2_Rev1_Draft.vsdx
*[6]…\220530 DP VYBOCH Adam\SOURCES\220802 4. konzultacia 2.8.2022\…\210325_About Severity Rank_01_by_….pdf
*[7]…\220530 DP VYBOCH Adam\SOURCES\220802 4. konzultacia 2.8.2022\…\STUDY_Introduction_FuSaf_in_systemsFMEA_by_SG.pdf
*[8]…\220530 DP VYBOCH Adam\SOURCES\220802 Verification of Safety Case and FMEA modely in EXPORT format\211125_SFMEA_VDA-305-100_Study_ver.C.zip
*[9]…\220530 DP VYBOCH Adam\SOURCES\220802 4. konzultacia 2.8.2022\…\211216_…_P1_Verification_of_Functional_Safety_Concept_with_System_FMEA_UPDATED.pdf
*[10] …\220530 DP VYBOCH Adam\SOURCES\220802 4. konzultacia 2.8.2022\…\211216_…_P1_Verification_of_Functional_Safety_Concept_with_System_FMEA_UPDATED.pdf
*[11] …\220530 DP VYBOCH Adam\SOURCES\220802 4. konzultacia 2.8.2022\…\2015-04-09 VDA Recommendation_305-100_Interchangeability.pdf
*[12]…\220530 DP VYBOCH Adam\SOURCES\220802 4. konzultacia 2.8.2022\…\1A00ZXX1FA100__E_01_Jan262021.pdf
*[13]…220530 DP VYBOCH Adam\SOURCES\220802 4. konzultacia 2.8.2022\…\Motor system definition.png
*[14]…\220530 DP VYBOCH Adam\SOURCES\220802 4. konzultacia 2.8.2022\…\MHEV_Torque_estimation_accuracy.pdf
*[15]…\220530 DP VYBOCH Adam\SOURCES\220802 4. konzultacia 2.8.2022\…\20210121_Fusaf_function_and_FSR_summary.pdf
[16]…\220530 DP VYBOCH Adam\SOURCES\220802 4. konzultacia 2.8.2022\48V-INV_FMEA-review_20220520A_without_password (1).pptx
[17]…\220530 DP VYBOCH Adam\SOURCES\220802 4. konzultacia 2.8.2022\20220721_Answers to FMEA questions.pdf
[18]…\220530 DP VYBOCH Adam\SOURCES\220802 4. konzultacia 2.8.2022\44_Detection_List_Table_Rev20220705A.xlsx
[19]…\220530 DP VYBOCH Adam\SOURCES\220802 4. konzultacia 2.8.2022\Failure_detection_in_SW2.1_20220530.pdf
[20]…\220530 DP VYBOCH Adam\SOURCES\220802 4. konzultacia 2.8.2022\SG-… TMM(2022-JUL-12).pdf
[21]…\220530 DP VYBOCH Adam\SOURCES\220802 4. konzultacia 2.8.2022\…P1_DFMEA_A1_Sample_rev11_ver.1.91.zip

PRILOHY:
ZADANIE DP verzia z 3.8.2022 (POZOR ZMENA OPROTI AIS-u! Zaradenie modelovania vybraneho komponentu elektrickeho auta pomocou FMEA/FTA)
DP VÝBOCH: „Bezpečnosť elektrického auta z pohľadu štandardov v automobilovom priemysle

Hlavným cieľom práce je vymedzenie pojmu bezpečnosť elektrického automobilu a bezpečnostná analýza vybraného komponentu elektrického automobilu

Čiastkové ciele práce:
1. Vymedzenie pojmu bezpečnosť automobilu a zameranie sa na bezpečnosť elektrického auta. Bezpečnosť automobilu zahrňuje viacero oblastí (bezpečnosť produktu, mechanickú bezpečnosť, elektrickú bezpečnosť a ďalšie)
2. Špecifikácia zodpovedajúcich štandardov používaných v automobilovom priemysle
3. Porovnanie vybraných metód bezpečnostnej analýzy komponentov elektrických áut (FMEA/FTA)
4. Bezpečnostná analýza vybraného komponentu/komponentov elektrickeho auta pomocou metód FMEA/FTA

 

****************************************************************************

DP VYBOCH 3. konzultacia 15.7.2022  (modifikacia zadania DP, obsah DP)

****************************************************************************

ULOHY:
1. Zacat pisat teoreticku cast
2. Ucit sa pracovat so SW IQ APIS :
1.Instalacia [1] – defaultne je nastavena CZK
2.Skripta [2]- reflektuju VDA FMEA (5 krokov)
3.Priklad zo skript Ball point pen —> je na www stranke drpancik.sk

[1] c:\Users\pancijra\Downloads\__STUDY FSM_My_Drive_Diplomove_Prace_2021_2023\DP BENUSKOVA\INSTALL APIS-IQ ver.6.5 university_brno_17849 2018\
[2] c:\Users\pancijra\Downloads\__STUDY FSM_My_Drive_Diplomove_Prace_2021_2023\DP BENUSKOVA\APIS-IQ_SKEN_SKRIPT\

AGENDA:
1. Napln prace v SG pocas leta a staze:
— CIEL PRE SG
— studium a priprava na modelovanie FMEA a FTA v APIS IQ sw
— cielom je stat sa „guru“ v modelovani v APIS IQ
— CIEL PRE DP:
— napisanie teoretickej/analytickej casti DP (30 stran)
— vzory DP BENUSKOVA a DP BELUSKO
2. Zdroje informacii Google Drive
— AV ma pristup
— DP by mala citovat aspon 10-15 knih okrem clankov a netu
— treba si pozriet knihy z katedry alebo aspon prednasky (z UAMT) –> vid DP BENUSKOVA

OBSAH DIPLOMOVEJ PRACE:

DP VÝBOCH: „Bezpečnosť elektrického auta z pohľadu štandardov v automobilovom priemysle
1. TEORETICKA CAST: vymedzenie pojmov v predmetnej oblasti
1.1 Bezpečnosť elektrického automobilu
— Bezpečnosť automobilu zahrňuje viacero oblastí (bezpečnosť produktu, mechanickú bezpečnosť, elektrickú bezpečnosť a ďalšie) (CHN: safety manual)
1.2 Štandardy v automobilovom priemysle
— vzorove DP urcia nazvy podkapitol
1.3 Metódy a nástroje pre bezpečnostné analýzy
1.3.1 Metóda FMEA Failure Mode Analysis – nazov v SK
— povodne bola FMEA podla VDA [1]
— FMEA MSR [2]
[1]c:\Users\pancijra\Downloads\__STUDY FSM_My_Drive_Diplomove_Prace_2021_2023\DP BENUSKOVA\201127 STUDY AIAG and VDA FMEA standard\VDA 4 Risik management ENG.pdf – je tam aj FTA a aj VDA FMEA
[2]c:\Users\pancijra\Downloads\__STUDY FSM_My_Drive_Diplomove_Prace_2021_2023\DP BENUSKOVA\201127 STUDY AIAG and VDA FMEA standard\AIAG-VDA FMEA Handbook ENG .pdf
1.3.2 Metóda FTA – – nazov v SK
— vzorove DP
— dat vyhladavat „FTA“ v Google Dive zdrojoch
1.3.3 Softvérový nástroj APIS IQ
— umoznuje robit aj FMEA a aj FTA

2. ANALYTICKA CAST: Analýza vybraných metód bezpečnostnej analýzy komponentov elektrických áut
2.1 Porovnanie metód FMEA a FTA
— Google „compare FMEA FTA“
2.2 Literatúrna rešerš v oblasti bezpečnostnej analýzy batériového modulu elektrického auta
— DP BELUSKO kap.4 Metódy analýzy potencionálnych nebezpečenstiev trakčných batérií
— studium zdroja [1]
— studium adresara [2]
[1]…\DP VYBOCH\220530 DP VYBOCH Adam\SOURCES Google Drive Upload\210310 STUDY Fault Tree Analysis FTA\ZDROJE\A4_vdocuments.mx_fta-fmea-safety-analysis-model-for-lithium-ion-batteries-nasa-lib-fta-fmea-safety.pdf
[2]…\DP BELUSKO\__STUDY FSM & LiPo charger\
3. NAVRHOVO REALIZACNA CAST:
3.1 Popis vybraného komponentu elektrického auta
— battery pack formuly Greenteam
3.2 Model FMEA batériového modulu
3.3 Model FTA batériového modulu
3.4 Vyhodnotenie a diskusia dosiahnutých výsledkov

ZADANIE DP verzia do 15.7.2022 (POZOR ZMENA OPROTI AIS-u! Zaradenie modelovania baterie elektrickeho auta pomocou FMEA/FTA)
DP VÝBOCH: „Bezpečnosť elektrického auta z pohľadu štandardov v automobilovom priemysle

Hlavným cieľom práce je vymedzenie pojmu bezpečnosť elektrického automobilu a bezpečnostná analýza vybraného komponentu elektrického automobilu

Čiastkové ciele práce:
1. Vymedzenie pojmu bezpečnosť automobilu a zameranie sa na bezpečnosť elektrického auta. Bezpečnosť automobilu zahrňuje viacero oblastí (bezpečnosť produktu, mechanickú bezpečnosť, elektrickú bezpečnosť a ďalšie)
2. Špecifikácia zodpovedajúcich štandardov používaných v automobilovom priemysle
3. Analýza vybraných metód bezpečnostnej analýzy komponentov elektrických áut (FMEA/FTA)
4. Bezpečnostná analýza vybraného komponentu (batériový modul) elektrického auta pre študentskú elektrickú formulu

 

****************************************************************************

DP VYBOCH 2. konzultacia 21.6.2022  (modifikacia zadania DP, literaturne zdroje k  FMEA a APiS IQ SW kickoff meeting)

****************************************************************************
AGENDA:
— [1] 15.5.2022 email pre Thomas WEBER (DE tutor) – napln prace pre Adsama v Buhli, ULOHA pre JuPa: pripomenut sa Thomasovi
— modifikacia zadania DP – vid [PRILOHA] –> ideme smerom k aplikacii safety analyz
— odporucam nahravat vsetky nase konzultacie (video s OBS)
— ULOHA ADAM: vytvorit obsah a rozsah 1 TEORETICKEJ CASTI (20 stran)

POZNAMKY:
— zakladna studijna literatura k bezpecnosti elektromobilov :
— [2] uvodna strucna prezentacia do funkcnej bezpecnosti –> ukazat kde je miesto FMEA/FTA kvalittaivnych metod
— vzorove SK diplomove prace DP BELUSKO [4] (ASIL na urovni vozidla pre Greenformula ) a DP BENSUKOVA [3] (kvantitativna FMEDA analyza podla ISO26262-5:2018)
— [10] ISO26262:2018 standard pre referenciu
— APIS IQ SW obsahuje vsetky analyzy FMEA, FTA a FMEDA
— [5] DP BALCO – prehlad automobilovych standardov
— [6] Kniha ROSS – citani o funkcnej bezpecnosti a norme ISO26262:2011
— [7] encyklopedia automotive systems
— [8] cinsky Safety HANDBOOK

— literatura k bezpecnostna analyza BMS a battery packu pomocou FMEA :
— resrs problematika FMEA & battery pack :
— kap.4 DP BELUSKO [4] a resers literatury o FMEA & battery pack [11]
— [13] Resers Jupa k BMA (Battery Managemnt System)a samotny popis clankov TXT subore je [14]
— [9] podla informacii v blogu a Adrian zistit kto (asi Samuel MAZUR) ma zaujem na safety analyze battery packu a ako sa spojit s Greenteamom
— [DONE] OTAZKA NA ADRIANA kde su materialy o HW z Greenteamu na Google Drive (je to na stranke DP BELUSKO) – je to 12]

— literatura a SW k FMEA-MSR:
— pristup k zdrojom je v [15] – popis vyucby v USI VUT BRNO [16][17]
— odporucam prejst ZIP [18], prezentaciu o FMEA v ZIPE, potom prakticke poznamky k vyucbe [19]
–[20] FMEA model zo skript – export
–[21] instalacka SW
–[22] sken skript APIS IQ ver.6.5
–[23] novy standard FMEA-MSR AIAG & VDA (APIS IQ 7.0)

ZDROJE:
[1] …\___WORK_DIRS_2022\220530 DP VYBOCH Adam\AGENDA\220615 email me to Thomas WEBER DP VYBOCH kickoff.pdf
[2] …\__STUDY FSM_My_Drive_Diplomove_Prace_2021_2023\DP VYBOCH\SOURCES\220620 2. konzultacia 21.6.2022\220609_ICAI_2022_Conference_SAVS_PANCIK_BENES_ver.B.pptx
[3] …\__STUDY FSM_My_Drive_Diplomove_Prace_2021_2023\DP BENUSKOVA\DP BENUSKOVA Final\
[4] …\__STUDY FSM_My_Drive_Diplomove_Prace_2021_2023\DP BELUSKO\DP BELUSKO Final\
[5] …\__STUDY FSM_My_Drive_Diplomove_Prace_2021_2023\Automotive_BOOKS\190518 Zvolavacky aut diplomovka L.BALCO\
[6] …\__STUDY FSM_My_Drive_Diplomove_Prace_2021_2023\Automotive_BOOKS\TOP FSM ROSS Functional Safety for Road Vehicles 2016.pdf
[7] …\__STUDY FSM_My_Drive_Diplomove_Prace_2021_2023\Automotive_BOOKS\TOP Encyclopedia_of_Automotive_Engineering.pdf
TOC: …\__STUDY FSM_My_Drive_Diplomove_Prace_2021_2023\Automotive_BOOKS\TOC Encyclopedia_of_Automotive_Engineering.pdf URL.txt
[8] …\__STUDY FSM_My_Drive_Diplomove_Prace_2021_2023\DP VYBOCH\220530 DP VYBOCH Adam\SOURCES Google Drive Upload\210602 TOP STUDY Electric Vehicle Safety Guide 2019 7590715\TOP_STUDY_Electric_Vehicle_Safety_Guide_ 2019_7590715.pdf
[9]http://www.drpancik.sk/archiv-vyucby/vyucba-leto-2021-2/dp-belusko-adrian-fakulta-eiektrotechniky-a-informatiky-stu-bratislava/
[10] …\__STUDY FSM_My_Drive_Diplomove_Prace_2021_2023\DP BELUSKO\ISO_FDIS_26262 2018 FINAL DRAFT\
[11] …\__STUDY FSM_My_Drive_Diplomove_Prace_2021_2023\DP BELUSKO\FMEA_battery_pack\
[12] …\__STUDY FSM_My_Drive_Diplomove_Prace_2021_2023\DP BELUSKO\STG_documents\STG_documents\
[13] …\__STUDY FSM_My_Drive_Diplomove_Prace_2021_2023\DP BELUSKO\__STUDY FSM & LiPo charger\
[14] …\__STUDY FSM_My_Drive_Diplomove_Prace_2021_2023\DP BELUSKO\__STUDY FSM & LiPo charger\BLOG STUDY LiP CHarger.txt
[15] …\__STUDY FSM_My_Drive_Diplomove_Prace_2021_2023\DP VYBOCH\SOURCES\220620 2. konzultacia 21.6.2022\
[16] http://www.drpancik.sk/archiv-vyucby/vyucba-leto-2019/informatika-v-doprave-1-roc-ing-leto-2019/
[17] http://www.drpancik.sk/archiv-vyucby/vyucba-leto-2019/informatika-v-doprave-2-roc-ing-leto-2019/
[18] …\__STUDY FSM_My_Drive_Diplomove_Prace_2021_2023\DP VYBOCH\SOURCES\220620 2. konzultacia 21.6.2022\1.email PRILOHY\220406 Podklady k FMEA.zip
[19] …\__STUDY FSM_My_Drive_Diplomove_Prace_2021_2023\DP VYBOCH\SOURCES\220620 2. konzultacia 21.6.2022\1.email PRILOHY\220406 Podklady k FMEA.zip\220406 Podklady k FMEA\190326 POZNAMKY K PRAKTICKEJ VYUKE APIS-IQ ID skupina 2.MGR STEP VDA 4 a 5. .txt
[20] c:\Users\pancijra\AppData\Local\Temp\_tc\190321 Ballpoint pen_D-FMEA_STUDY_VDA_4_5_Conti_EXPORT.zip\190321 Ballpoint pen_D-FMEA_STUDY_VDA_4_5_Conti_EXPORT.exp
[21] …\__STUDY FSM_My_Drive_Diplomove_Prace_2021_2023\DP BENUSKOVA\INSTALL APIS-IQ ver.6.5 university_brno_17849 2018\
[22] …\__STUDY FSM_My_Drive_Diplomove_Prace_2021_2023\DP BENUSKOVA\APIS-IQ_SKEN_SKRIPT\
[23] …\__STUDY FSM_My_Drive_Diplomove_Prace_2021_2023\DP BENUSKOVA\201127 STUDY AIAG and VDA FMEA standard\

PRILOHA:
ZADANIE DP veria po 15.6.2022 (modifikacia prveho navrhu) :
Názov témy: Bezpečnosť elektrického auta z pohľadu štandardov v automobilovom priemysle
Názov témy anglicky: Electric car safety in terms of standards in the automotive industry
Hlavným cieľom práce je vymedzenie pojmu bezpečnosť elektrického auta z pohľadu štandardov v automobilovom priemysle a bezpečnostná analýza vybraného komponentu elektrického auta
Čiastkové ciele práce:
TEORETICKA CAST DP:
1. Vymedzenie pojmu bezpečnosť automobilu a zameranie sa na bezpečnosť elektrického auta. Bezpečnosť automobilu zahrňuje viacero oblastí (bezpečnosť produktu, mechanickú bezpečnosť, elektrickú bezpečnosť a ďalšie). Rozsah: 10 stran
2. Špecifikácia zodpovedajúcich štandardov používaných v automobilovom priemysle Rozsah: 10 stran
ANALYTICKA CAST DP :
3. Rešerš v oblasti bezpečnostnej analýza nabíjacích systémov a batériových modulov elektrických áut. – Rozsah:10 stran
PRINOSOVA CAST DP :
4. Prípadová štúdia bezpečnostnej analýzy batériového modulu elektrického auta s využitím FMEA a/alebo FTA Rozsah: 20 stran

PRILOHA_1:
ZADANIE DP veria do 15.6.2022 (povodna, ilozena v AIS STU) :
Hlavným cieľom práce je návrh nových a/alebo optimalizácia existujúcich postupov testovania bezpečnosti komponentov elektrického auta. Čiastkové ciele práce: 1. Vymedzenie pojmu bezpečnosť automobilu a zameranie sa na bezpečnosť elektrického auta. Bezpečnosť automobilu zahrňuje viacero oblastí (bezpečnosť produktu, mechanickú bezpečnosť, elektrickú bezpečnosť a ďalšie). 2. Špecifikácia zodpovedajúcich štandardov používaných v automobilovom priemysle 3. Špecifikácia vybraných postupov pri testovaní automobilových komponentov z pohľadu bezpečnosti vo vybranom podniku 4. Návrh nových a/alebo optimalizácia existujúcich postupov testovania komponentov elektrického auta 5. Návrh postupov testovania bezpečnosti komponentov pre študentskú elektrickú formulu Konzultantom z praxe/špecialistom bude expert z oblasti funkčnej bezpečnosti v spoločnosti Schaeffler Buehl, Nemecko. Všetky potrebné podklady a štandardy dostane študent k dispozícii. V rámci riešenia tejto diplomovej práce bude možnosť zúčastniť sa letnej brigády a štipendijnej praxe počas celého akademického roka 2022/23 v spoločnosti Schaeffler Kysuce a v spoločnosti Schaeffler Buehl v Nemeck

****************************************************************************

DP VYBOCH 1. konzultacia 30.5.2022

****************************************************************************

AGENDA:
— Presli sme zadanie/abstrakt DP. Zadanie DP este upresnime a zfinalizujeme najneskor v januari 2023
— JuPa je plnohodnotny veduci DP v zmysle predpisov STU (studijny poriadok) – nie je „len“ konzultant DP (JuPa sa bude radit v detailoch aby nic nepokazil vo vedeni DP s pani prof. ROSINOVOU)
ULOHA: Adam posle a bude preposielat JuPA linky a aj na nich ulozene informacie o predmetoch suvisiacich s DP a tiez predpisy/linky popisujuce vedenie DP (vyhlasky, uspernenia, emaily, vyhlasku k formalnym nalezitostiam DP – rozsah, pismo, etc…) [NEW]
ULOHA: JuPa vytvori webstranku DP na www.drpancik.sk  [DONE]
ULOHA: JuPa vytvori ulozisko na Google Drive s R/W –> v podstate zdedi ulozisko po Adrianovi Beluskovi a Miske Benuskovej  [ONGOING]
DP:
— Obsah diplomovej prace:
— teoria DP: vymedzi standardy bezpecnosti elektrickeho auta podla nam dostupneho cinskeho HANDBOOK of SAFEY
— analyza DP: sa zameria na resers okolo vykonania bezpecnostnej analyzy battery packu – nieco uz urobil JuPa a nieco Adrian BELUSKO
— navrhovo realizacna cast DP: v SW APIS IQ sa vytvori bezpecnostna analyza typu FMEA a/alebo FTA podla spojeneho standardu VDA-AIAG FMEA MSR battery packu pre elektroformulu STU GreenTream
— Adam sa priklana k vytvoreniu realnej analyzy – k praci na niecom konkretnom (bavime sa o vystupoch DP Lukas BALCO – tiez na UAMT FEI STU)
ULOHA: JuPa skonzultuje analyticku a navrhovo – realizacnu cast DP s DE tutorom (Thomasom WEBEROM) –> ak navrhne zmenu napr. v tom co sa bude analyzovat tak sa mu prisposobime …  [ONGOING]

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Bezpečnosť elektrického auta z pohľadu štandardov v automobilovom priemysle
Názov témy anglicky: Electric car safety in terms of standards in the automotive industry
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. – Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. RNDr. Juraj Pančík, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky – FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok: 2021/2022
Navrhol: doc. RNDr. Juraj Pančík, PhD.
Abstrakt: Hlavným cieľom práce je návrh nových a/alebo optimalizácia existujúcich postupov testovania bezpečnosti komponentov elektrického auta. Čiastkové ciele práce: 1. Vymedzenie pojmu bezpečnosť automobilu a zameranie sa na bezpečnosť elektrického auta. Bezpečnosť automobilu zahrňuje viacero oblastí (bezpečnosť produktu, mechanickú bezpečnosť, elektrickú bezpečnosť a ďalšie). 2. Špecifikácia zodpovedajúcich štandardov používaných v automobilovom priemysle 3. Špecifikácia vybraných postupov pri testovaní automobilových komponentov z pohľadu bezpečnosti vo vybranom podniku 4. Návrh nových a/alebo optimalizácia existujúcich postupov testovania komponentov elektrického auta 5. Návrh postupov testovania bezpečnosti komponentov pre študentskú elektrickú formulu Konzultantom z praxe/špecialistom bude expert z oblasti funkčnej bezpečnosti v spoločnosti Schaeffler Buehl, Nemecko. Všetky potrebné podklady a štandardy dostane študent k dispozícii. V rámci riešenia tejto diplomovej práce bude možnosť zúčastniť sa letnej brigády a štipendijnej praxe počas celého akademického roka 2022/23 v spoločnosti Schaeffler Kysuce a v spoločnosti Schaeffler Buehl v Nemecku