DP EŠTÓK: Výukový model riadenia otáčok DC motora pomocou PID regulátora 

*********************************************************

20.12.2022 Záznam z 4. konzultácie

*********************************************************
ULOHY DO BUDUCEJ KONZULTACIE:
1. Kontakt Thomsa DIETRICHA v BHL v Januari 2022 po ukonceni skusobneho obdobia
2. Platia ulohy z minuleho stretnutia

PLNENIE ULOH:
1. Ziaden pokrok – vela prace v skole – na druhej strane vyznamny pokrok v rieseni praktickej casti DP
AGENDA:
1. Hovorime ako pisat diplomovu pracu

ODBORNA AGENDA :
1. Odporucam doplnit kap.2 v zmysle zapisu z predchadzajucej konzultacie

 

*********************************************************
 
6.10.2022  Záznam z 3. konzultácie
 
 *********************************************************
ULOHY DO BUDUCEJ KONZULTACIE:  
0. Vypisat zoznam skoleni podla pani Djablikovej –> JuPa posle email
1. Urobit si existujucich zaverecnych prac (ciastocne splnene) a vytvorit z nich podkapitolu.
2. Pokracovanie v pisani prace kap.1 a kap.2
3. Zavedenie jednotlivych prvkov zpatnej vazby pomocou LabView USB karty (riadenie PWM a H-mostik)
4. Premysliet si zaradenie podkapitoly s nazvom „Chybova analyza pouzitej PID regulacie“ (pred Diskusia)
5. Premysliet si vztah medzi parametrami PID regulacie v regulacii otacok DC motora a parametrami konkretneho DC motora

AGENDA:
1. Do obsahu DP doplnit do podkapitoly 1. nasledovne podkapitoly:
Regulatory a principy PID regulacie
Riadenie otacok DC motorov
Programove prostredie LabView a riadenie experimetnu
Vyukovy model
Motor Parameter Calculations for DC Motors (doplnit literaturu)
— zodpovedat na otazku preco sa robi model DC a ako suvisi s (PID) regulaciou
2. Do obsahu DP doplnit do podkapitoly 2.2 nasledovne podkapitole :
2.2.1 Navrh elektronické zapojenie DC motora
2.2.3 Experimentalny odhad parametrov pouziteho DC motora
— bude casovo zavisla na postupe riesenia DP
— nadviazat na kap.1.x Motor Parameter Calculations for DC Motors
2.2.4 Chybova analyza pouzitej PID regulacie
— bude len staticka – vycet zdrojov chyb v regulacnej slucke
2.2.5 Diskusia – toto je tam
— co by sa mohlo urobit, co sa neurobilo a preco (po dohode s veducim – rozsah prace),

ODBORNA AGENDA :
1. Jano zrealizoval HW diplomovej prace –> zacne s experimentalnym overovanim jednotlivych funkcii napisanych Labview.
2. Diskutujeme o sume (nepresnosti) merania prudu, citlivosti (cca 100mV/1A) a o chybe merania prudu pre dany snimac (ACS712, 11mV PEAK-PEAK ) –> vsyledok je zvysenie prudu na hodnoty cca 2A

ZDROJE:
[1]…\220824 DP ESTOK Jan\SOURCES\ACS712-Datasheet.pdf

PRILOHY:

Zadanie DP z AIS: 
„Cieľom práce je vytvoriť fyzický výukový model pre riadenie otáčok DC motora pomocou PID regulátora. Je potrebné navrhnúť spôsob meniteľného zaťažovania DC motora, elektronické zapojenie DC motora, systém merania otáčok, napätia a prúdu DC motora. Riadiaci obvod s PID regulátorom bude vytvorený v programovom prostredí LabVIEW. Úlohy: 1. Navrhnite elektronické zapojenie DC motora. 2. Navrhnite spôsob meniteľného zaťažovania DC motora. 3. Aplikujte senzorické systémy pre meranie zvolených parametrov DC motora. 4. Vytvorte riadiaci obvod s PID regulátorom.“

*********************************************************

6.9.2022 Záznam z 2. konzultácie

*********************************************************
ULOHY DO BUDUCEJ KONZULTACIE:
1. Poslat verziu DP kde bude template FEI STU, automaticky vygenerovany obsah, literatura podla ISO690, a dopisane texty a vlozene obrazky, do prazdnych subkapitol vkladat myslienky, namety, zdroje.
2. Urobit podkapitolu do kap.1 s temou ( napriklad „Motor Parameter Calculations for Motors podla) a podkapitolu venovanu pouzitemu snimacu prudu a jeho obmedzeniam (sirka pasma v regulacnej sluzke PID regulatora, citlivost)
2. Poslat PDF clanky k stanoveny parametrov DC motora (nezabudnut ich clozit do literatury v verzii prace napizanej voWorde)

UDALOSTI OD POSLEDNEJ KONZULTACIE :
1. Vid zapis z 25.8.2022

PLNENIE ULOH:
1. Obsah vytvoreny a zaslany veducemu DP

AGENDA:
1. Doc.Goga zatial nereagoval na navrh obsahu zohladnujuceho upravy 2. kapitoly – pockame
2. Presli sme pracu s literaturou podla ISO690 prvy prvok a datum podla zaslaneho obsahu DP TAKAC
3. JuPa je SK tutorom – temu spoluprace s DE otvorime po napisani vacsej casti kap.1 a kap.2 DP

ODBORNA AGENDA :
1. PROBLEM: Experimentalne prace ladenie LabView programu (HW a SW) – problem v citlivosti snimania prudu
— NI6001 USB module pracuje na 14 bitoch a snimac prudu ACS712 Current Sensor [1][2]
— odporucam pozriet kapitolu „DEFINITIONS OF DYNAMIC RESPONSE CHARACTERISTICS“ v [2]
2. INFO: matematicky model PID regulacie bude realizovany neskor v Simulinku –> odporucanie je do casti 2. diskusia dat info o dynamickych vklastnostyiach current sensora do Matlab modelu
3. PROBLEM: konstanty DC motora:
— studium podkladov pre zistenie konstant pre model DC motora (popri klasicka teoria a matematicka teoria DC motora) – na nasom motore nie su uvedene –> je tu problem ako ziskat parametere pouziteho DC motora
— Q: aky je typ motora? – A: PG321
— JuPa odporucam kontaktovat dodavatela „DC motor série PG321 s planétovou prevodovkou“ ci nevie kto by mohol mat parametere/konstanty
— dalej preskumat zdroje na Internete napr. [4], [5] –> ULOHA: urobit podkapitolu do kap.1 s touto temou (t.j. napriklad „Motor Calculations for Coreless Brush DC Motors podla [5]) – aj toto bude prinosom prace
4. ZDROJ INFORMACII: odporuca sa resers diplomovych prac v SK a CZ – napriklad Ostrava [6]
5. SW NASTROJ: odporucany ON-LINE nastroj na kreslenie schem – DRAWIO [7]

ZDROJE:
[1]https://create.arduino.cc/projecthub/instrumentation-system/acs712-current-sensor-87b4a6
[2]https://www.allegromicro.com/~/media/files/datasheets/acs712-datasheet.ashx
LOCAL: …\220824 DP ESTOK Jan\SOURCES\ACS712-Datasheet.pdf
[3] https://www.dcmotory.sk/dc-motory-planetova-prevodovka/seria-pg321.html
[4] https://www.faulhaber.com/en/know-how/tutorials/dc-motor-tutorial-motor-calculations-for-coreless-brush-dc-motors/
[5] https://www.faulhaber.com/fileadmin/user_upload_global/support/MC_Support/Motors/Tutorials_Motors/dff_200276_whitepaper_motorcalculation_fin.pdf
[6] https://www.fei.vsb.cz/430/cs/studium/zaverecne-prace-ing/
[7] https://app.diagrams.net/

*********************************************************

25.8.2022  emailova konzulatcia 

*********************************************************

Navrhujem 2. kapitolu clenit nasledovne :

  1. Analyza zadania a navrh riesenia

2.1 Analyza zadania diplomovej prace

— ide o didakticku pracu  – vytvorenie ucebnej pomocky
— popis toho co sa ma urobit v DP : Cieľom práce je vytvoriť fyzický výukový model pre riadenie otáčok DC motora pomocou PID regulátora. Je potrebné navrhnúť spôsob meniteľného zaťažovania DC motora, elektronické zapojenie DC motora, systém merania otáčok, napätia a prúdu DC motora. Riadiaci obvod s PID regulátorom bude vytvorený v programovom prostredí LabVIEW
— popis didaktickeho pristupu : co sa pouzije, aka metoda, ake verzie SW a HW
— mozny update HW a SW neskor

2.2 Navrh riesenia

  1. 2. 1 Navrhe elektronického  zapojenia DC motora

   elektronické zapojenie DC motora

  1. 2. 2 Navrh spôsobu meniteľného zaťažovania DC motora

Je potrebné navrhnúť spôsob meniteľného zaťažovania DC motora

2.2. 3 Aplikacia  senzorickych  systémov  pre meranie zvolených parametrov DC motora

— systém merania otáčok, napätia a prúdu DC motora

2.2.4 Vytvorenie riadiacieho  obvodu s PID regulátorom

— Je potrebné navrhnúť spôsob meniteľného zaťažovania DC motora,

2.2.5 Vytvorenie riadiaceho  obvod s PID regulátorom v programovom prostredí LabVIEW

  — Riadiaci obvod s PID regulátorom bude vytvorený v programovom prostredí LabVIEW

2.3 Diskusia

— diskusia – ako dalej v buducnosti, co doplnit v buducnosti

— boli sme limitovany casom a rozsahom DP

Dovodom je to, ze  vidiet ako sa prekryvaju vetu s definciou uloh so zadania s obsaho prace.

Zaroven v cervenom vidiet co sa splna so zadania.

Toto je dolezite aby sa oponent zorientoval v praci.

*********************************************************

24.8.2022 Záznam z 1. konzultácie

*********************************************************
ULOHY DO BUDUCEJ KONZULTACIE:
1. ULOHA: Poslat zadanie DP za AIS-u (predmet emailu DP ESTOK …)
2. ULOHA DP: poslat obsah, rozsah, zadanie, literatura v zmysle vzoru DP TAKAC
3. ULOHA : studium – pochopit BLDC (PMSM) motor a jeho riadenie
4. JuPa: dohodne s DE tutorom studijnu literaturu a ciele studie vo vztahu k pojmom uvedenych v zadani DP [2]
4. Jupa : doda knihy okolo motorov

PLNENIE ULOH:
AGENDA:
1. Dalsi postup v termine do konca JAN/23:
— napisanie maxima diplomovej prace

ODBORNA AGENDA :
1. DP : veduci Doc. Vladimir Goga „Vyukovy model riadenia otacok DC motora pomocou PID regulatora“
— realizacna sa uz realizuje v Labview (SW) a NI6001 + H bridge (HW)
— ukazka PID regulatora vo vyuke
— sensory na napatie prud

2.DP: Navrh obsahu a rozsahu

Zadanie DP z AIS: 
„Cieľom práce je vytvoriť fyzický výukový model pre riadenie otáčok DC motora pomocou PID regulátora. Je potrebné navrhnúť spôsob meniteľného zaťažovania DC motora, elektronické zapojenie DC motora, systém merania otáčok, napätia a prúdu DC motora. Riadiaci obvod s PID regulátorom bude vytvorený v programovom prostredí LabVIEW. Úlohy: 1. Navrhnite elektronické zapojenie DC motora. 2. Navrhnite spôsob meniteľného zaťažovania DC motora. 3. Aplikujte senzorické systémy pre meranie zvolených parametrov DC motora. 4. Vytvorte riadiaci obvod s PID regulátorom.“

1. Teoreticka cast: vymedzenie pojmov v predmetnej oblasti – teoreticka cast k cvikam
— rozdelenie motorov, DC motor
— regulatory, PID regulatory
— Labview ako nastroj
— senzory
— popis HBridge

2. Analyticka cast: analyza zadania DP
— ide o dodakticku pomocku – vytvorenie ucebnej pomocky
— popis toho co sa ma urobit v DP
— popis didaktickeho pristupu : co sa pouzije, aka metoda, ake verzie SW a HW
— mozny update HW a SW neskor
— diskusia – ako dalej, co doplnit ….

3. Prinosova cast DP: Vytvorenie vyukoveho materialu pre 2-3 cvicenia
— popis HW a SW
— zoznam vstupnych testov
— zoznam experimentov vo vyuke
— popis jednotlivych experimentov vo vyuke (na to vytvorit sablonu)
— popis vyhodnotenia cviceni (aktivity studentov )
— prilohy v textovej forme
— prilohy v elektronickej forme

3. Intern v SG DE: „EC-Motor topologies for different application“ :
— pocas staze v Buhli sa vypracuje studia v zmysle poziadavok na matser thesis [2]
— nablizssi krok je asi pochopit BLDC (PMSM) motor a jeho riadenie
— snazit sa pochopit pri studiu co myslia kolegovia v DE pod pojamy uvedenymi v [2] (napr.: EC motor topologies, behaviour …. )
— JuPa: dohodne s DE tutorom pre J.E. studjnu litertauru a ciele studie
4. Bavime sa o knihach [3] na Googli drive a vyberame jednu kniha o motoroch [1]

ZDROJE:
[1] …\BOOKS\Electronic_BOOKS\220810 Automotive electronics and systems\7_CHAU_2015_ELECTRIC VEHICLE MACHINES AND DRIVES.pdf
[2] …\220824 DP ESTOK Jan\SOURCES\Proposal_Thesis_Kysuce_MD.pptx
[3] …\BOOKS\Electronic_BOOKS\220810 Automotive electronics and systems