DP TAKÁČ Určenie presnosti výpočtu krútiaceho momentu elektrickej pohonnej jednotky automobilu

*********************************************************

29.9.2022  Záznam z 3. konzultácie – posledna konzultacia

*********************************************************
ZUCASTNENI: Brano, Jupa a Juraj MAKAROVIC (SK tutor)
UDALOSTI OD POSLEDNEJ KONZULTACIE :
— Brano ziskal model Torque estimation accuracy pre realny projekt (24.8.) [5]
— Prebehla komunikacia so Sebastianom SCHNURROM (25.8.) k teme torque estimation accuracy (TEA) – vid email [1] (.MSG) [2] (.PDF)- prilohy k emailom su v [3]
— Dalsie prezentaciek problematike Torque Accuracy (28.9.) [4]

AGENDA:
1. Juraj MAKAROVIC (SK tutor) bol v Buhli a hovoril s F. MOEBSOM –> po dohode s Branom stanovia etapy riesenia DP
2. Jupa konci s konzultaciami na DP TAKAC (dovod:  priradenie na novy projekt)

ZDROJE:
[1]…\220721 DP TAKAC Brano – Torque accuracy estimation\SOURCES\220928 TA topic  Email communication with Sebastian Schnurr\DP TAKAC – emailova komunikacia so S.SCHURROM s prilohami .msg
[2]…\220721 DP TAKAC Brano – Torque accuracy estimation\SOURCES\220928 TA topic  Email communication with Sebastian Schnurr\220929 email track Sebastian SCHNURR Torque estimation model.pdf
[3]…\220721 DP TAKAC Brano – Torque accuracy estimation\SOURCES\220928 TA topic  Email communication with Sebastian Schnurr\
[4]…\220721 DP TAKAC Brano – Torque accuracy estimation\SOURCES\220928 Juraj MAKAROVIC Presentation\
[5] …  /* Streda 24.8.2022 7,00-10,00(3h) DP TAKAC – follow up:  MATLAB model vypoctu Torque Estimation a vypocet Torque Accuarcy pre projekt…
*********************************************************

23.8.2022 Záznam z 2. konzultácie

*********************************************************
ULOHY DO BUDUCEJ KONZULTACIE:
1. Kontaktovat Sebastiana Sch. s poziadavkou na zaslanie modelu Torque accuarcay
2. Napisat kapitoly 1.3.4 a 1.5
3. Citat clanok od NXP [3] a popremyslat o kapitole 1.4 (TA & FUSAF) [5][6]- k tomu sa este vratime
4. Studovat externe materialy o TA [7][8][9] [JuPa DONE 23.8.2022]
5. Studovat samotny model TA v Matlabe [14] a interne materialy k nemu v adresaroch [10]-[13]

UDALOSTI OD POSLEDNEJ KONZULTACIE :
— verzia DP zaslana cez chat TEAMS …220721 DP TAKAC Brano – Torque accuracy estimation\WORK\220822 DP_Takáč_v1.1.docx
— specifikacia dvoch vplyvov pre model torque accuracy
— Safety concept pre PEU – clanok a podklad ku kapitole „1.4 Presnosť učenia krútiaceho momentu v elektrických pohonoch automobilov z pohľadu funkčnej bezpečnosti“ [15][16]

AGENDA:
1. Kontakt na DP je Sebastian SCHNURR –> odporucam priamy email kontakt na Sebastiana Sch. a poziadat ho o model Torque accuracy (TA). Kratko sa na uvod predstavit (som Intern v SG a robim DP) a napisat, ze vo Feb – Apr 2023 budem ako stazista v Buhli a ze ho prosim o model TA (odvolat sa na prislubJeremy KELLER). Tiez do tohoto emailu dat Zadanie DP v ENG
2. V zimnom semetri 2022 predpokladam napisanie kap.1 a 2 DP, osvojenie si modelu TA poskytnuteho SG –> samotne experimentovanie s modelom TA a honotenia s cielmi, ktore vyberu kolegovia v DE bude realizovane pocas staze v Buhli

ODBORNA AGENDA :
1. Presli sme Windchill repozitar pre projekt … a nasli sme kde sa nachadza model Torque Accuracy –: ULOHA JuPa poslat cely adresar na email [1]
2. Definovali sme vztah EDS a PEU pomocou blokovych schem [2]
3. Do kapitoly „1.3.4 Metódy určenia krútiaceho momentu v elektrických pohonoch automobilov“ dat clanok (cast) [3] kde je na obrazku 9 blokova schema PEU vratane subblokov pre torque estimation
4. Do kapitoly „1.5 Výsledky rešerše dostupnej literatúry“ dat popis clankov o vplyve niektorych chyb na TA uvedenych v „EXCEL-i“ a je to adresar [4] a adresar [10]. Napise sa aj ze tema torque accuracy nie je bezna tema v odbornej literature a suvisi s poziadavkou na Fusaf od „car makerov“ (vyrobcov aut) [5](H.) a tm padom aj dodavatelov dodavatelov [6](SG), [3](NXP). Resers literatury (clanky a paptenty) je ocenovana oponentom a na statniciach – je to standardna cast odbornych prac
5. Materialy popisujuce modely TORQUE ESTIMATION a poziadavky na TORQUE ACCURACY: [7] (E.), [8] (SG), [9] (E.)
6. Detaily modelu TA [11][12][13]
7. Model TA v MATLAB-e [14]

ZDROJE:
[1]…
[2]…\220721 DP TAKAC Brano – Torque accuracy estimation\SOURCES\220725_SOURCES_Torque_Accuracy\20210121_Fusaf_function_and_FSR_summary.pdf
a …\220721 DP TAKAC Brano – Torque accuracy estimation\SOURCES\220725_SOURCES_Torque_Accuracy\Motor system definition.png
[3] …\220721 DP TAKAC Brano – Torque accuracy estimation\SOURCES\220725_SOURCES_Torque_Accuracy\NXP-345059-CS_PwrTrn-Inverter-WP_v1-LR.pdf
[4] …\220721 DP TAKAC Brano – Torque accuracy estimation\SOURCES\220728_Resers_zdrojov_Torque_Analysis_by_Brano_TAKAC\
[5] …\220721 DP TAKAC Brano – Torque accuracy estimation\SOURCES\220725_SOURCES_Torque_Accuracy\MHEV_Torque_estimation_accuracy.pdf
[6] …\220721 DP TAKAC Brano – Torque accuracy estimation\SOURCES\220725_SOURCES_Torque_Accuracy\20210121_Fusaf_function_and_FSR_summary.pdf
[7] …\220721 DP TAKAC Brano – Torque accuracy estimation\SOURCES\220725_SOURCES_Torque_Accuracy\20210415_TorqueEstimationAccuracy.pdf
[8] …\220721 DP TAKAC Brano – Torque accuracy estimation\SOURCES\220725_SOURCES_Torque_Accuracy\20210122_Fusaf_torque_accuracy_Eaton_Questione_answers.pdf
[9] …\220721 DP TAKAC Brano – Torque accuracy estimation\SOURCES\220725_SOURCES_Torque_Accuracy\TorqueEstimationAccuracy-6April2021.pdf
[10] …\220721 DP TAKAC Brano – Torque accuracy estimation\SOURCES\220823 Determine Torque projet …\DetermineTorque_…\Doc\Literatur\
[11]…\220721 DP TAKAC Brano – Torque accuracy estimation\SOURCES\220823 Determine Torque projet …\DetermineTorque_…\Doc\Concept\…_48V_P1\
[12]…\220721 DP TAKAC Brano – Torque accuracy estimation\SOURCES\220823 Determine Torque projet …\DetermineTorque_…\Doc\Concept\Input_Output_DetermineTorque.pptx
[13] …\220721 DP TAKAC Brano – Torque accuracy estimation\SOURCES\220823 Determine Torque projet …\DetermineTorque_…\Concept\…_A1_Rannerdale\…_Torque_Sensitivity_Analysis.pptx
[14] …\220721 DP TAKAC Brano – Torque accuracy estimation\SOURCES\220823 Determine Torque projet …\DetermineTorque_…\Concept\
[15] …\220721 DP TAKAC Brano – Torque accuracy estimation\SOURCES\220725_SOURCES_Torque_Accuracy\MHEV_Torque_estimation_accuracy.pdf
[16]…\220721 DP TAKAC Brano – Torque accuracy estimation\SOURCES\220725_SOURCES_Torque_Accuracy\NXP-345059-CS_PwrTrn-Inverter-WP_v1-LR.pdf

*********************************************************

29.7.2022 Záznam z 1. konzultácie Navrh obsahu DP

*********************************************************
ULOHY DO BUDUCEJ KONZULTACIE:
1. Ulohy JuPa:
— analyza zdrojov k teme „Vehicle Torque 3“, napriklad knihy (dokoncit [3],[5]), interne zdroje [6] a dalsie interne zdroje (HDD JuPa, Windchill), tema torque accuracy & functional safety [7][8]
— zpristupnit adresar s vybranymi knihami a zdrojmi na Google Drive
— JuPa pomoze vytvorit kapitolu 1.4 – prejdeme spominane zdroje [11][12]

2. Ulohy Brano:
— vytvorit vo WORD-e obsah a rozsah DP podla [PRILOHY]
— zacat naplnat teoriu v DP

UDALOSTI OD POSLEDNEJ KONZULTACIE 26.7.2022 :
— navrh temy DP TAKAC a ciastkovych cielov DP [1] –> zaslanie navrhu doc. MAKYSOVI a dr.VAVRUSOVI
— stretnutie s Jurajom M. –> analyza zadania poziadavok vyvoja SW pre „Torque accuracy estimation“ [2]
— analyza knih s cielom vytypovat zdroje pre temu „Vehicle Torque 3“ : Vehicle Torque Power 3 (TORQUE GENERATION -> TORQUE ESTIMATION -> TORQUE ACCURACY)[3]
— ziskanie clankov (Brano) uvedenych na harku „Zdroje“ v EXCEL [2]
— komunikacia k teme torque accuracy & functional safety [7][8]

PLNENIE ULOH:

AGENDA:
1. JuPa viedol na UNIZA viacero prac (AR2019/20)
2. Prechadzame strukturu DP BENUSKOVA [10]
ODBORNA AGENDA :
1. Vytvorili sme obsah [PRILOHY]
2. Hovorime preco je pre automobilku dolezite vediet aky je torque accuracy [11][12]. JuPa pomoze vytvorit kapitolu 1.4 – prejdeme spominane zdroje [11][12]

ZDROJE:
[1]…\220721 DP TAKAC Brano – Torque accuracy estimation\AGENDA\220725 Zoznam DP_EP_22-23 Doc.MAKYS UNIZA SCHAEFFLER ver.C.xlsx
[2]…\220721 DP TAKAC Brano – Torque accuracy estimation\AGENDA\2021-03-31_SAG_TorqueAccuracy_InfluenceAnalysis_V22.xlsm
[3]…\__STUDY_DOBRE_KNIHY\KNIHY_AUTOTRONIKA_Addendum\KEY WORD Hybrid\
[4]…\220721 DP TAKAC Brano – Torque accuracy estimation\SOURCES\220728_Resers_zdrojov_Torque_Analysis_by_Brano_TAKAC\
[5]…\__STUDY_DOBRE_KNIHY\KNIHY_AUTOTRONIKA_Addendum\KEY WORD Vehicles\
[6]…\220721 DP TAKAC Brano – Torque accuracy estimation\SOURCES\220725_SOURCES_Torque_Accuracy\
[7]…\220721 DP TAKAC Brano – Torque accuracy estimation\AGENDA\220725 email me to ALL torque accuracy & functional safety.pdf
[8]…\220721 DP TAKAC Brano – Torque accuracy estimation\AGENDA\MHEV_Torque_estimation_accuracy.pdf
[9] http://www.drpancik.sk/archiv-vyucby/vyucba-leto-2020/zaverecne-prace-uniza-ar-2019-2020/
[10] …\220721 DP TAKAC Brano – Torque accuracy estimation\SOURCES\220728 DP BENSUKOVA\DP_Beňušková_verzia_10.5..docx
[11] c:\Users\pancijra\Downloads\___WORK_DIRS_2022\220721 DP TAKAC Brano – Torque accuracy estimation\SOURCES\220725_SOURCES_Torque_Accuracy\MHEV_Torque_estimation_accuracy.pptx
[12] c:\Users\pancijra\Downloads\___WORK_DIRS_2022\220721 DP TAKAC Brano – Torque accuracy estimation\SOURCES\220725_SOURCES_Torque_Accuracy\20210121_Fusaf_function_and_FSR_summary.pdf

PRILOHY:

Zadanie diplomovej prace: 

Určenie presnosti výpočtu krútiaceho momentu elektrickej pohonnej jednotky automobilu

Determination of the accuracy of the torque calculation of the electric drive unit of a car.

Hlavným cieľom práce je návrh a realizácia modelu určenia presnosti výpočtu krútiaceho momentu pohonnej jednotky elektrického pohonu automobilu

1. Vymedzenie základných pojmov v predmetnej oblasti (elektrifikované pohony automobilov, metódy a presnosť určenia krútiaceho momentu v elektrických pohonoch automobilov )
2. Analýza citlivosti (Sensitivity Analysis) určenia presnosti výpočtu krútiaceho momentu pohonnej jednotky založená na vstupných parametroch
3. Návrh a realizácia modelu na báze platformy MATLAB pre určenie presnosti výpočtu krútiaceho momentu pohonnej jednotky

 

Navrh obsahu :

Úvod
1. Vymedzenie základných pojmov v predmetnej oblasti (10-20 strán)
1.1 Krútiaci moment v elektrických pohonoch
1.2 Elektrifikované pohony automobilov
1.3 Metódy určenia krútiaceho momentu
1.3.1 Metódy určenia krútiaceho momentu v elektrických strojoch
— aj popis estimátorov KEEP UNIZA
1.3.2 Metódy určenia krútiaceho momentu v elektrických pohonoch automobilov
1.4 Presnosť určenia krútiaceho momentu v elektrických pohonoch automobilov z pohľadu funkčnej bezpečnosti (JuPa)
1.5 Výsledky rešerše dostupnej literatúry

2. Návrh a realizácia modelu na báze platformy MATLAB pre určenie presnosti výpočtu krútiaceho momentu pohonnej jednotky
2.1 Návrh modelu a použité algoritmy
2.2 Realizácia modelu
2.3 Dosiahnuté výsledky
2.4 Diskusia k návrhu modelu a dosiahnutým výsledkom

3. Analýza citlivosti (Sensitivity Analysis) určenia presnosti výpočtu krútiaceho momentu pohonnej jednotky založená na vstupných parametroch
— analýzu modelu presnoti Torque Analysis na vstupné parametre
Záver
Zoznam použitej literatúry
Zoznam tlačených príloh
Zoznam elektronických príloh