Veronika HODAŇOVÁ  Optimalizace firemních výdajů pomocí vybraného informačního systému v konkrétní organizaci

Zadanie diplomovej práce k 26.9.2022

ŠTUDENTKA:  Veronika HODAŇOVÁ  

NÁZEV: Optimalizace firemních výdajů pomocí vybraného informačního systému v konkrétní organizaci

HLAVNÍ CÍL: Cílem diplomové práce je použití informačního systému pro optimalizaci firemních výdajů v konkrétní organizaci. Na zvolené množine  zakázek je potřeba  ověřit možnosti optimalizace firemních výdajů a posoudit možnosti využití informačního systému Navigo3 pro řízení toku zakázek v konkrétní organizaci s cílem optimalizovat výdaje.

KLÍČOVÁ SLOVA: projektové řízení, informační systém, řízení toku (workflow) zakázek,   optimalizace firemních výdajů

METODA: analyticko – komparační

STRUKTURA PRÁCE:

ÚVOD

1. TEORETICKÁ ČÁST: vymezení pojmů v předmětné oblasti (Projektové řízení, informační systém, optimalizace firemních výdajů.

2. ANALYTICKÁ ČÁST: SWOT analýza firmy a analýza její firemních výdajů. Na vybraném vzorku zakázek ověřit možnosti efektivního řízení a optimalizace s využitím informačního systému Navigo3. Výběr množiny zakázek bude proveden tak, aby zahrnoval různé trendy plnění v různém stupni rozpracovanosti.

3. PRAKTICKÁ ČÁST: Návrh metodiky využití informačního systému Navigo3 pro řízení projektů v konkrétní organizaci s cílem optimalizovat firemní výdaje.

ZÁVĚR