ASW Plán seminárov a Denník

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Aplikačný softvér, KOMBI

Stretnutie 9.12.2011

 • adresár : \PREDMETY\ASW\111202 Vyucba\na prednáške dnes a včera sme prešli dve prvé kapitoly knihy FOWLER : UML Distilied (v českom preklad je na FTP : \KNIHY\101117 KNIHA FOWLER UML DISTILED\ )
 • 1. kap. : je to pohľad na UML z hľadiska jeho použitia aj v našej seminárnej práci (UML as scetch, UML as blueprint a UML as programming language)
 • 2. kap. : pohľady na proces SW vývoja a úlohu UML v ňom
 • ukazujeme si systémy na generovanie spustiteľného kódu (spracovanie obrazu fy. National Instruments Vision Builder (časť LabVIEW) a IBM SPSS Modeler – datamining a hĺbková analýza dát)

 

Stretnutie 2.12.2011

 • oboznámili sme sa s podmienkami ukončenia predmetu (prvý termín skúšky je 17.12. o 12,00 bude v IS BIVS)
 • nie je nutné urobiť seminárnu prácu pred skúškou (to isté platí aj o DBB2)
 • študenti dostanú zoznam otázok z predmetu ASW (termín je budúci týždeň) – pôjde o otázky z knihy POUR,2009 kap.5-kap. 10
 • študijná litertúra :
  • POUR,2006 :  FTP PANCIK_AR1112\KNIHY\KNIHA POUR Podnikova informatika 2009\
  • FOWLER,2009 : FTP PANCIK_AR1112\KNIHY\101117 KNIHA FOWLER UML DISTILED\
 • vzory seminárnych prác : PANCIK_AR1112\PREDMETY\TMM\STUD_WORK_STARSIE\
 • na prednáške sme programovali a debagovali  v JAVA (kap.4 : Triedy a objekty, príkald o objektoch rectnagle a point a príklad o zásobníku )

Stretnutie 5.11.2011

Predmet ASW :
Adresar : 0:/PREDMETY/ASW/111105 Vyucba Mgr.2 ITaM/
1. Portable citacka DJVU suborov : http://portableapps.com/node/16796 – Samo našiel link : https://kjkpub.s3.amazonaws.com/sumatrapdf/rel/SumatraPDF-1.8.zip
2.  JAVA Teoria a priklad z 2. kap. (aplikácia využívajúca triedu) : http://download.oracle.com/javase/tutorial/java/concepts/index.html
3. Priklady k vyucbe z kap.1-3 : subor FTP: Priklady_java.zip kap.4-8 z knihy JAVA6
4. Opakujeme priklad z BycicleDemo
5. Vyznam citania kodu v JAVA : http://code.google.com/apis/predict/
6. Praktická práca z predmetu M201ASW : napísať ľubovolný kód v ľubovolnom jazyku, alebo opísať cudzí kód
7. Urobili sme priklady z kap.3 po str.71 PrePostDemo.java
8. Nabuduce pokracovat v zakladoch jazyka JAVA
9. Doplnit www stranku predmetu

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.