ASW Študijné povinnosti a ich ohodnotenie

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Aplikačný softvér, KOMBI

1. Písomná skúška  :

  •  rozsah daný knihou POUR,2009 : Aplikace podnikové informatiky  , kap.5 – kap.10 – otázky budú dodané dopredu

2. Praktická práca – zápočet : napísať ľubovolný kód v ľubovolnom jazyku, alebo opísať cudzí kód – využiť metodológiu zpätného inžnierstva a použiť jazyk UML.Semestrálny projekt musí pozostávať :

1. Opis informačného systému
2. Zoznam nefunkčných požiadavok
2. Zoznam funkčných požiadavok
3. Slovník pojmov
4. Procesný diagram (BPMN 1.0)
5. Zoznam rolí (používateľ, správca systému, ….)
6. Zoznam UC (scenáre použitia)
7. Ďalšie diagramy UML (najmenej tri – diagram objekt spolupráce, stavový diagram, aktivity diagram …)
8. Záver

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.