B201OIS Podmienky udelenia zápočtu

22 apríla, 2012 | Posted by doc. Pančík in Nezaradené
  1. Zaslanie práce z predmetu TMM zo ZIMY 2011. Špecifikácia : TU  Termín: deň pre termínom skúšky
  2. vypracovanie elaborátu s témou Bc práce v rozsahu 10 strán (obidve práce podľa normy BIVŠ) do termínu skúšky. Pôjde o vysvetlenie základných pimov – termínov z názvu témy.   Aktuálny stav tém BC prác je v adresári 0:/PREDMETY Leto 2012/Planovane zaverecne prace AR 2012_13/AGENDA/ .  Zaslanie  prác obidvoch prác emailom. (predmet emailu OIS_Priezvisko_Meno). Názv elaborátu je totožný s názvom BC práce, zostava : obsah, úvod, záver, jadro bude obsahovať definície a vysvetelenie pojmov z témy bc práce – toto bude teoretická časť BC práce Termín: deň pre termínom skúšky
  3. vytvorenie interaktívnej web stránky obsahujúcej vopred zadané prvky (musí sa použiť jazyk HTML, CSS, JAVASCRIPT), stránka bude umiestnená na serveri szm.sk (adresa : www.meno.priezvisko.szm.sk ) .Termín: deň pre termínom skúšky
  • Povinné súčasti interaktívnej web stránky na adrese www.meno.priezvisko.szm.sk : TU
  • Stránka bude umiestnená do podadresáru /SITE  a obrázky vloziť do podadresáru /IMAGES.  Tozn. v roote budú podadresáre : /SITE, /IMAGES/(tu budú obrázky), /APR (predmet APR) a /OIS (skúšanie počas výučby).
  • Nemal by  sa použiť WYSIWIG editor ako generátor HTML a CSS kódu a môžu sa použiť upravené šablóny stiahnuté z netu.
  • ako generátor “umelého” textu je možné použiť generátor LOREM IPSUL (http://generator.lorem-ipsum.info/)
  • Pred skúškou študent pošle email s predmetom OIS_Priezvisko_meno a s URL stránkou v texte. Termíny skúšky budú v IS BIVŠ :
  • Počas skúšky sa vyučujúci môže opýtať na detaily práce a môže požiadať o jej zmenu.  Každý musí mať na skúške  USB kľúč s FileZilla, PSPAD, a svojou www stránkou,  každý bude na skúške “portable” (nebude potrebovať na modifikáciu svoje stránky nič len USB kľúč)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.