E201BI Literatúra

21 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Business Intelligence

MATERIÁLY NA STIAHNUTIE:

  • študijný materiál : TU (9. kapitola z knihy POUR,2009), TU (14. kapitola z knihy POUR,2009)
  • slajdy TU (9. kapitola z knihy POUR,2009), TU (14. kapitola z knihy POUR,2009)

Literatúra:

1.       Lacko,Ľ.: Business Intelligence v SQL Serveru 2005. Computer Press, Brno, 2006. ISBN: 80-251-1110-5

2.      Zapawa, T.: Microsoft Excel. Získavaní, analýza a prezentace dat. Computer Press, Brno, 2007. ISBN: 978-80-251-1535-0

3.      Novotný,O., Pour,J., Slánský,D.: Business Intelligence. Grada, Praha, 2005. ISBN: 80-247-1094-3

4.      Beautiful Data.Ed.T.Segaran,J.Hammerbacher, O’Reilly, 2009.ISBN: 978-0-596-15711-1.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.