DBB2 Plán seminárov a Denník

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Databáze II,KOMBI

Stretnutie 26.11.2011 (4h):

 • Prednáška  kap. 6. CONNOLY kapitola Entitně-relační modelování (FTP: PREDMETY\DBB2\111112 Vyucba Mgr.2 ITaM\) a kap.7 Rozšírené entitně-relační modelování
 • dokončenie Prednaska CONOLLY kap.5 Techniky analýzy a návrhu databáze (FTP: PREDMETY\DBB2\111105 Vyucba Mgr.2 ITaM\)1
 • Doplňujúce čítanie :
  • POUR,2009 kap.11 Životný cyklus aplikácií podnikovej informatiky
  • POUR,2009 kap.12 Dátové modelovanie
  • OPPEL, 2006 : str.137 Životný cyklus databáze
  • OPPEL,2006 : str. 179 Dátové a procesné modelovanie
  • HERNANDEZ,2008 : vid subor 101117 KNIHA HERNANDEZ NAVRH DATABAZI.ZIP
 • Cvičenie : príprava na riešenie seminárnej práce
  • vytvorenie databázy „StayOnLine Home Rentals“ podľa špecifikácie v knihe CONOLLY  na str. 68-69 – výsledky cvičenia – súbory sú na FTP : PANCIK_AR1112\PREDMETY\ADM1\SEM10 111129 Cvicenie\
  • tab.10.14 kap.10 CONOLLY opisuje referenčné obmedzenia pre „StayHome OnLine  Rentals“
  • L.Kocáková poslala SQL kódy DDL pre túto datbázu a sú v súbore ADM1ext  MKOCAKOVA LENKA staff_gen.sql a na FTP : PANCIK_AR1112\PREDMETY\ADM1\SEM10 Prednaska 111129\. Úprava kódu SQL DDL pre nie ORACLE je popísaná v súbore Re PANCIk  Prosba o SQL kody.txt
  • doc.Pančík otestoval databázu v ACCESS-e vytvorenú B. Moravčíkom – vytvoril dotazy (Dotaz_3_1, Dotaz_3_6, Dotaz_3_14 aDotaz_3_17 ) – viď súbor ADM_Moravcik_Branislav_vztahy_PANCIK.accdb na FTP \PREDMETY\ADM1\SEM10 111129 Cvicenie\

Stretnutie 12.11.2011 : 

 1. prednáška z CONOLLY kap. 6 : ER modelovanie FTP ..\DBB2\111112 Vyucba Mgr.2 ITaM\
 2. Zadanie seminárnych prác : seminárna práca  I a II viď DBB2 Zadanie seminárnych prác 
 3. Na záver prednášky výborná diskusia – názor S. Hamaliara je tu PREDMETY/DBB2/111112 Vyucba Mgr.2 ITaM/DBB2 HAMALIAR diskusia/

Stretnutie 5.11.2011 :

0. Adresar predmetu: 0:/PREDMETY/DBB2/111105 Vyucba Mgr.2 ITaM/
1. typ na čítanie o CLOUD COMPUTINGU : http://cloudko.wordpress.com/ (Ľ.Lacko)
2. Nástroje pre free datamining : Rapidminer a WEKA
3. Príklad analýzy údajov z IS školy : MUNI FI Brno – niekde stačia SQL dotazy (reporting), niekde treba datamining – nabuduce ukazat preznetáciu analyzy v ppt a poukazat na technicky postup
4. Prednaska z knihy CONNOLY kap.4 a 5 (kap.4 Životný cyklus DBS a kap.5 Techniky analýzy a návrhu databáz, Techniky nalézaní faktu)
5. Nabudúce dokončiť kap.5, Techniky nalézaní faktu o analýzu vzorovej DB HomeLIne Rentals a Appendix A (Pohled prodejce pro StayHome Online Rentals). Prebrať kapitoly 6.Entitno relačné modelovanie,7.Rozšírené ER modelovanie,8.Normalizácia (str.155-255)
6. Na FTP je  DP Peter Kucej – priklad etapy tvorby aplikacie pre DBS, nabuduce to viac ozrejmiť + uviesť ako príklad (FTP : KNIHY\111014 Zaverecne prace\)
7. Lubo Lopušný :  pripravil data do DB OnLIne Rentals pre domácu úlohu  – ma ich v textovom súbore data_kap2_connolly.txt na FTP : PREDMETY\DBB2\111105 Vyucba Mgr.2 ITaM\

Stretnutie 15.10.2011 :

 • Všetky informácie o predmetoch na FTP : data.soft1.sk, adresár náš predmet PREDMETY\DBB2- všetko okrem inštalačiek
 • učiteľský počítač má IP 192.168.1.39
 • počítače na učebniach login : sqlstudent  heslo: sql
 • Prihlásenie sa k lokálnym SQL serverom v U3, SQL autentizácia, login: “sa” heslo “sqlstudent1″
 • DÚ Pančík : pripraviť pomocou OCR obr. na tvorbu databáze (str.68-69), kontaktovať pána Dovčíka ohľadne sieťového servera MS SQL2008DE, objednať ARDUINO (http://www.arduino.cc/)
 • Podrobne prechádzame zadania seminárnych prác
 • ****Domáca úloha****
 • Inštalácia MS SQL Server 2008 R2 Express Edition  + MS SQL Server 2008 Management Studio + AdventureWorks2008.Táto inštalácia bude spomenutá vo VAšej seminárnej práci
 • Zdroje inštalácií : HDD v U3 adresár …PANCIK_AR1112\INSTALL\110930 MSSQL2008R2 Express Edition\
 • Zdroje inštalácií na www :

MSSQLS2008R2

Vzorové databázy sa dajú stiahnuť z:

Chcem priebežne spätnú väzbu – spoľahlivosť inštalácie

Odskúšať prácu s DB NorthwindCS (viď. napr. PANCIK_AR1112\PREDMETY\ADM1\SEM2 Vzorove databaze\)

****Koniec domácej úlohy ***

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.