DBB2 Študijné povinnosti a ich ohodnotenie

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Databáze II,KOMBI

1.Písomná skúška z teórie (skúška):

 • Tri okruhy na ŠZS z predmetu „Databáze“, vykonanie skúšky sa neviaže na realizáciu seminárnych prác, t.j. na zápočet.
 • Okruhy na ŠZS na AR1011 sú na HDD : \PANCIK_AR1112\PREDMETY\DBB2\111015 1.Stretnutie\110513 BIVS MURIN STATNICE\
 • Vypracované okruhy V.MURIN a S.STRAŇÁK : ..\PANCIK_AR1112\PREDMETY\DBB2\111015 1.Stretnutie\

2. Seminárna práca z teórie I. (zápočet):

 •  Vypracovanie odpovedí na otázku z jednej kapitoly z CONNOLY,2009 (seminárna práca, email : DBB2_Priezvisko_Meno, seminárna práca v ZIP-e s názvom DBB2_Priezvisko_Meno.zip)

3. Seminárna práca z teórie II. (zápočet):

 • Redakcia a príprava zadaných okruhov z ŠZS  (seminárna práca, email : DBB2_Priezvisko_Meno, seminárna práca v ZIP-e s názvom DBB2_Priezvisko_Meno.zip)
 • Okruhy na ŠZS na AR1011 sú na HDD : \PANCIK_AR1112\PREDMETY\DBB2\111015 1.Stretnutie\110513 BIVS MURIN STATNICE\
 • Vypracované okruhy V.MURIN a S.STRAŇÁK : ..\PANCIK_AR1112\PREDMETY\DBB2\111015 1.Stretnutie\

4. Praktická časť (zápočet):

 • Na základe zadania z CONNOLY,2009 str. 68-69 :
  1.  vytvoriť databázu „StayHome Online Rentals“ v ACCESS-e a v MS SQL Server 2008R2 (alterantiva ORACLE, MySQL)-viď obrázok 2.4
  2. Vytvoriť dotazy v ACCESS-e a pohľady v SQL podľa kap.3. CONNOLY.   (seminárna práca, email : DBB2_Priezvisko_Meno, seminárna práca v ZIP-e s názvom DBB2_Priezvisko_Meno.zip – musí byť súbor pre ACCESS, musí byť súbor SQL)
  3. Lubo Lopušný :  pripravil data do DB OnLIne Rentals pre domácu úlohu  – ma ich v textovom súbore data_kap2_connolly.txt na FTP : PREDMETY\DBB2\111105 Vyucba Mgr.2 ITaM\

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.