E201BI Aktuálne

18 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Business Intelligence
  1. SEM4 12.10.2011 : neuskutoční sa z dôvodu návštevy,  plk.prof. Ing. Martin Macko, CSc, Univerizta obrany Brno – doc. Pančík túto návštevu garantuje, semináre sa neposúvajú, tí čo ich majú poslať ich aj pošlú v termíne. Na SEM5 sa pokračuje podľa plánu.     
  2. SEM1 Neúčasť na seminároch z BI – povinné je zaslanie ospravedlnenia emailom : Dva semináre sa možu vynechať len s emailovým oznámením, že na seminár sa nepríde (predmet emailu BI_Priezvisko-Meno, text napríklad: „na seminar SEM1 a SEM2 nepridem …“), ďalšie neúčasti sa vyriešia znova emailom s uvedením dôvodu neúčasti a z mojej strany zvážením či má ešte význam spolupracovať….
  3. SEM1 Prosím všetci mi pošlite do SEM2 email s predmetom  BI_Priezvisko-Meno – získam tak Vaše email adresy

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.