Organizační a informační strategie LÉTO 2018 Zoznam otvorených otázok

13 februára, 2016 | Posted by doc. Pančík in Hlavná stránka

Zoznam otvorených otázok pre predmet Organizační a informační strategie LÉTO 2018 bude postupne doplňovaný po odprednášaní  každej kapitoly.  z knihy Sommerwille : „Softvérové inženýrství“

*************************************************************************
Chapter 1- Úvod (180302 Sommerville Ch1_UVOD)
************************************************************************

 1. Co je to software? [slajd 7]
 2. Jaké jsou atributy dobrého software? [slajd 7]
 3. Co je to softwarové inženýrství? [slajd 7]
 4. Jaké jsou základní software inženýrské cinnosti? [slajd 7]
 5. Jaký je rozdíl mezi softwarového inženýrství a pocítacové vedy? [slajd 7]
 6. Jaký je rozdíl mezi softwarového inženýrství a systémové inženýrství? [slajd 7]
 7. Jaké jsou hlavní výzvy, kterým celí softwarové inženýrství? [slajd 8]
 8. Jaké jsou náklady na softwarového inženýrství? [slajd 8]
 9. Jaké jsou nejlepší software inženýrské techniky a metody? [slajd 8]
 10. Jaké rozdíly vnesl web do softwarového inženýrství? [slajd 8]
 11. Co znamena udrzovatelnost dobreho software [slajd 9]
 12. Co znamena Dependability and security (Spolehlivost a bezpecnost) dobreho software [slajd 9]
 13. Co znamena Efficiency (Úcinnost) dobreho software [slajd 9]
 14. Co znamena Acceptability (Prijatelnost) dobreho software [slajd 9]

*************************************************************************
Chapter 2 – Softwarové procesy (180302 Sommerville Ch2_Softerove_procesy)
*************************************************************************

 1.  Ake modely vyvoja software poznate? [slajd 6]
 2. Popiste vodopadovy (waterfall) model vyvoja software [slajd 7-9]
 3. Popiste inkrementalny model vyvoja software [slajd 10-12]
 4. Popiste model vyvoja software so znovu pouzitim (reuse-oriented) [slajd 13-14]
 5. Popiste obrazkom procesy poziadavkoveho inzinieringu [slajd 18]
 6. Popiste obrazkom vseobecny model procesov navrhusoftveru [slajd 20]
 7. Popist eobrazkom testovacie fazy v planom riadenom vyvoji softveru [slajd 25]

************************************************************************

Chapter 3 – Agile Software Development (Ch3_Agilni-softverovy-vyvoj_180321)
*************************************************************************

 1. Vymenujte 5 princípov na ktorých stoja agilné metódy a krátko ich vysvetlite (slajd 6.)
 2. Charakterizujte slovným popisom plánom riadený vývoj softvéru a agilný vývoj softvéru (slajd 10.)
 3. Nakreslite základné procesy súvisiace s riadeným vývojom softvéru a agilným vývojom softvéru (slajd 11.)
 4. Charakterizujte Extremne (XP) programovanie ako ¨extremny¨ prístup k iteratívnemu vývoju (slajd 13)
 5. Nakreslite vývojový cyklus extrémneho programovania (slajd 17)
 6. Vymenujte a vysvetlite aspon 5 princípov z 10 známych na ktorých stoja praktiky XP programovania (slajd 18. a 19.)
 7. Nakreslite SCRUM process (slajd 39)
 8. Charakterizujte Sprint cyklus – slajd 41
 9. Aká je úloha SCRUM Mastera – slajd 41
 10. Aké sú výhody SRUM metodlógie – slajd 43
 11. Charakterizujte vývoj veľkých systémov Large System development – slajd 45
 12. Charakterizujte „Scaling up“ agilných metód pri vývoji veľkých systémov – slajd 47 – 48
 13. Charakterizujte „Scaling out“ agilných v prostredí veľkých spoločnostiach – slajd 47 – 48

*************************************************************************

Chapter 4 – Requirements Engineering (Ch4_Poziadavkovy-inziniering_180323)
*************************************************************************

 1. Aké typy požiadaviek poznáte – slajd 6
 2. Definujete funkčné, nefunkčné a doménové požiadavky – slajd 9, slajd 22
 3. definujte kompletnosť a konzistentnosť fumnkčných požiadaviek – slajd 13
 4. Klasifikujte čo najpodrobnješie nie funkčné požiadavky – slajd 17 a obrázok na slajde 15
 5. Vymenujte metrriky pre špecifikovanie nie funkčných požiadaviek – slajd 21
 6. Definujte čo je a čo nie je požiadavkový dokument – slajd 27
 7. Definujte typických používateľov požiadavkových dokumentov a úlohy požiadavkovéo dokumentu pre tieto role – obrázok na slajde 29
 8. Definujte 10 typických položiek v požiadavkovom dokumente – slajdy 30 a 31
 9. Definujte 5 ciest spôsobu pisania (5 používaných „jazykov) požiadavkových dokumentov (slajd 34)
 10. Nakreslite špirálový pohľad na procesy požiadavkového inžinieringu – slajd 47

11.Vymenujte hlavné problémy v požiadavkovej analýze – slajd 49
12. Nakreslite obrázok získavania a analýzy požiadaviek – slajd 51
13. Vymenujte problémy získavania a analýzy požiadaviek – slajd 53

*************************************************************************
Chapter 5 – System Modeling (Ch5_System-modeling_180323)
*************************************************************************

1. Co je systemove modelovanie – charakterizujte ho [slajd 3]
2. Co je model – charakterizujte ho [slajd 26, odrazka 1]
3. Co je KONTEXTOVY model – charakterizujte ho [slajd 26, odrazka 2]
4. Co je INTERAKTIVNY model – charakterizujte ho [slajd 26, odrazka 3]
5. Co je STRUKTURALNY model – charakterizujte ho [slajd 26, odrazka 4]
6. Co je BEHAVIORALNY model – charakterizujte ho [slajd 53, odrazka 1,2,3]
7. Definujte MODEL DRIVEN ENGINEERING [slajd 53, odrazka 4]

*************************************************************************

Chapter 6 – Navrh architektury (Ch6_Architectural-design_180323)
*************************************************************************

1. Co je SOFTVEROVA ARCHITEKTURA, rozhodnutia suvisiace so sw architekturou a dokumentacia k nej[slajd 25, odrazka 1,2,3]

2. Co su VZORY ARCHITEKTURY [slajd 25, odrazka 4]
3. Nakreslite obrazok  vzoru  Model-View-Controller (MVC)  [slajd 18]
4. Nakreslite obrazok k webovej  aplikacnej architekture pouzivajucej Model-View-Controller (MVC) pattern [slajd 20]
5. Nakreslite obrazok generickejvrstvovej ( layered) architektiry [slajd 25]
6. Nakreslite obrazok / priklad architektury repozitaru pouzitej v IDE (IDe napr. pre  Enterprise Architect) [slajd 29]
7. Nakreslite obrazok / priklad architektury klient – server pre aplikaciu filmovej kniznice [slajd 32]
8. Nakreslite obrazok /priklad architektury pipe a filter pre aplikaciu zparovania faktur a platieb [slajd 35]
9. Nakreslite a popiste aplikacnu architekturu Systemu na sparcovanie transakcii [popis: slad 54, obrazok: odrazka 2, slajd 41]

*************************************************************************
Chapter 7 – Navrh a implementacia (Ch7_Design and implementation.pptx)
*************************************************************************

 

*************************************************************************
Chapter 8 – Softverovy testing (Ch8_Software testing.pptx)
*************************************************************************

 

 

*************************************************************************
Chapter 9 – Evolucia softveru (Ch9_Software evolution.pptx)
*************************************************************************

 

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.