Otázky na skúšku z ADM2 31.8.2012

10 marca, 2012 | Posted by doc. Pančík in Nezaradené
 1.  Aké sú nevýhody súborovo orientovaného prístupu k údajom a ako na ne reaguje DBMS ? (1.6)
 2. Popíšte tri vrstvy databázovej architektúry ANSI-SPARC (1.9)
 3. Uveďte vlastnosti relačných DB .Pridajte ilustratívne príklady (2.2)
 4. Vysvetlite čo je mienené pojemom cudzí kľúč (2.4)
 5. čo predstavuje hodnota NULL (2.6)
 6. Akú sú hlavné zložky SQL a aké funkcie plnia (3.1)
 7.  Vysvetlite funkciu GROUP BY (3.6)
 8. Popíšte fáze životného cyklu databáz. systému (4.3)
 9. Popíšte čo reprezentujú entity v ER modeli a uvedte príklady (6.1)
 10. Popíšte čo reprezentuje multiplicita v relácii (6.4)
 11. popíšte čo predstavukú nadtriedy a podtriedy (7.1)
 12. Popíšte 1. NF (8.3)
 13. Charaketrizujte konceptuálny návrh, logický návrh a fyzický návrh DB (9.2)

 

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.