B101PAP Seznam otevřených otázek

január 9th, 2017 | Posted by doc. Pančík in Hlavná stránka

 

Seznam otevrenych otazek k Principy a architektury počítačů kapitola 3 Elektronická paměť
[Zdroj: 161209_Ch.3_Electronic_Memory_RASPi3_ver.B.zip]

1. V posledních letech bylo snahou v normě IEEE 1541 rozlišit zkratky (které se odkazují na mocninu 2) a zkratky ekvivalentních předpon ISO (které odkazují na mocninu 10) zavedením nových zkratek a předpony. popište nové zkratky

Seznam otevřených otázek k kapitola 4 „ARM Processors and Systems-on-a-Chip“ [Zdroj: PAP_Martin_Stingl.docx]

1. Který typ mikroprocesoru INTEL se rozšířil dík masovému rozšířeni osobních počítačů IBM PC.
2. Popište hradlo NOT, AND, OR, XOR (uveďte schematickou značku i pravdivostní tabulku)
3 Co je klopný obvod
4.  Popište obrázkem bistabilní klopný obvod (D-typ)
5. Co je ALU ?
6. Co je FPU ?
7. Co je Pipelining (Zřetězení)
8. popište SIMD Instrukci (obrázkem)
9. Jaký je rozdíl mezi malým a velkým endi8nem (Little-endian a Big-endian)  (obrázkem)
10. Co znamená zkratka RISC ?
11. Co znamená zkratka CISC ?
12. Co je zkratka CPU
13. Co je koprocesor ?

Hanka Bozkova kap.5 „Programming“ [PAP_Bozkova_Hana.zip]

Otázka 1:Co je to programování, jaké zahrnuje cinnosti?
Otázka 2:Co je to proces vývoje softwaru? Jaký je jeho vztah k životnímu cyklu vývoje informacního systému? Jaké jsou 3 nejznámejší prístupy k
vývoji softwaru? Strucne je charakterizujte.
Otázka 3: Uvedte hlavní charakteristiky všech 5 generací programovacích jazyku.
Otázka 4: S pomocí FIGURE 5-4 vysvetlete alespon 3 z techto základních pojmu: promenná, výrazy, výroky, funkce, procedury, podprogramy, argumenty, dynamická pamet a halda.
Otázka 5: Jak pracují prekladace nativního kódu (kompilátory)?
Otázka 6: Co je to interpret textového souboru?
Otázka 7: Co je to bajtkód? Co je to JIT?
Otázka 8: Vysvetlete alespon 5 z techto základních pojmu: identifikátor, vyhrazená / klícová slova, symboly, operátory, hodnoty, literály, pojmenované konstanty, promenné, výrazy, prirazení. Jaké jsou hlavní používané definice typu?
Otázka 9: Co je to program, príkaz / instrukce a funkce? S pomocí obrázku FIGURE 3-11 až FIGURE 5-17 vysvetlete princip alespon 3 z techto príkazu: IF / THEN / ELSE, WHILE, REPEAT, FOR, SWITCH, CASE, BREAK a CONTINUE.
Otázka 10: Jaké jsou hlavní rysy objektove orientovaných jazyku? Strucne je vysvetlete.

Seznam otevrenych otazek k kapitola 7 „Wired and Wireless Ethernet“ [Zdroj: PAP_Ruzek_Vit.pdf]

1. Jaký je rozdíl mezi WAN a LAN
2. Z jakých 7 vrstev se skládá model OSI
3. Co je to MAC adresa
4. Co je ti IP adresa
5. Jaké existují verze IP adres
6. Co je DHCP
7. Co je to NAT
8. Co je to wi-fi
9. Jaké jsou standardy IEEE 802.11
10. Jaké využívá wi-fi zabezpecení

Seznam otevrenych otazek k kap.8 „Operating systems“ [Zdroj: PAP_Jakub_Louthan.zip]

1. K cemu slouží operacní systém?
2. Jaký je hlavní benefit operacního systému?
3. Proc bylo výhodné prejít z technologií mainframe (sálové pocítace) k operacním systémum (PC)?
4. OS ovládá CPU, jaké 4 základní typy instrukcí CPU provádí?
5. Jaký je hlavní úcel OS ?
6. Stavební prvky OS
7. Co je to kernel a k cemu slouží?
8. Která cást OS operuje s pametí ?
9. Fragmentace pameti je ….
10. Co je multitasking?

Seznam otevrenych otazek k kap.6 Non-Volatile Storage [Zdroj: PAP_Pechenkina_Valeriya.pdf ]

1. Rozdíl mezi volatilní a non volatilní pamětí
non volatilní pamět
2. Co to je Magnetic Recording ?
3. Jak funguje mechanismus zápisu na pevný disk?
4. Co znamena pojmy sector?
5. Co je Low Level Formating?
6. Co je High Level Formating?
7. Co je MBR a jakou plní funkci?
8. Co je GPT?
9. Kde se nachazí Land, Pit?

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.