SYM Plán seminárov a Denník

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Systémová metodológia,KOMBI

Stretnutie 16.12. Systémová metodologie 5h (14:15-18:10)

  • Kanisová : UML zrozumitelne

Stretnutie 10.12.  : Systémová metodologie 2h (11:20-12:50)

  •  Kanisová : UML zrozumitelne

Stretnutie 25.11. 2011 : plán

  • budeme sa venovať príprave na dif. skúšku viď. TU

Stretnutie 19.11. 2011 : stretnutie k dif. skúške DIF1 a DIF2  

  •  príprava na dif. skúšku viď. TU

Stretnutie 5.11. 2011 :

  • príprava na dif. skúšku viď. TU

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.