JAVA7 kap 4. možné otázky na praktickú skúšku

3 januára, 2013 | Posted by doc. Pančík in Analýza dat a modelování - (Komentáre vypnuté na JAVA7 kap 4. možné otázky na praktickú skúšku)

Otázky ku  kap. 4

UkazkaTridyNapoveda.java, str.143

 1. Postavte, preložte a spustite  v Netbeans dvojtriedny projekt UkazkaTridyNapoveda.java (projekt umiestnite do adresár, ktorého názov je Vaše priezvisko)
 2. Spustite ho v CMD okne so správnou diakritikou – použite na spustenie bat súbor
 3. Ukážte debagovací mód v Netbeans a ukážte debagovanie projektu
 4. Vysvetlite dôvod použitia nekonečnej slučky pomocu for – vysvetlite celkový  tok programu v metóde main()
 5. Vysvetlite význam a funkciu  výrazu  v podmienke WHILE   ( !objNapoveda.jePlatny(volba) )
 6. Opíšte triedu nápoveda – vysvetlite funkcie jej metód (návratová hodnota, názov, parametre)
 7. Vysvetlite význam a funkciu výrazu v IF (zn < ‚1‘ | zn > ‚7‘ & zn != ‚k‘) v metóde jePlatny()

 

 

JAVA7 kap 5. možné otázky na praktickú skúšku

27 novembra, 2012 | Posted by doc. Pančík in Analýza dat a modelování - (Komentáre vypnuté na JAVA7 kap 5. možné otázky na praktickú skúšku)

JAVA 7 kap.5

príklad UkazkaFronta.java (str. 178)

 1. Postavte, preložte a spustite  v Netbeans dvojtriedny projekt UkazkaFronta.java (projekt umiestnite do adresár, ktorého názov je Vaše priezvisko)
 2. Spustite ho v CMD okne so správnou diakritikou – použite na spustenie bat súbor
 3. Ukážte debagovací mód v Netbeans a ukážte debagovanie projektu
 4. opíšte prvky triedy Fronta (členske premenné, konštruktor, jednotlivé metódy)
 5. načo je dobrá fronta – voľne opíšte načo slúži
 6. opíšte podmienky vzniku hlásení – Fronta je plná a – Fronta je prázdná (za akých okolností sa realizujú)
 7. debageri nastavte zastavenie programu (breakpoint) a aj ho zastavte v mieste kde dochádza k  výpisu horeuvedených hlásení – vysvetlite príčiny zastavenia programu
 8. v kóde metódy char vyzvedni() vysvetlite existenciu a význam riadku:  return (char) 0;
 9. vysvetlite riadok kódu (main, prvý for  : velkaF.vloz((char) (‚A‘ + i));  prečo je tam nuté pretypovanie
 10. vysvetlite riadok kódu (main, druhý for :   if (zn != (char) 0) System.out.print(zn); )

UkazkaZobrazBity, str.202

 • ot: zostrojte dvojtriedny projekt
 • ot: overte vypisy na konzolu z programu pomocou programu calc (su 4, pozor na ten posledny)
 • ot: co robi kontruktor triedy ZobrazBity (ma parameter)
 • ot: co robi metoda zobraz – pouzit calc
 • ot: ukazte debagovanie volania metody zobraz (dat breakpoint do nej a oddebagovat jej volanie)

príklad PrirazeniPole.java  (str.174)

 • 1. vysvetlite riadok kódu :    cisla2 = cisla1; a ukážte na debageri čo sa stane keď sa tento riadok kódu vykoná
 • 2. vysvetlite prečo sa vykonanie riadku     cisla2[3] = 99; prejaví aj v poli cisla1
 • 3. rozšírte program o postupné kopírovanie prvkov pola cisla1 do cisla 2 pomocou premennej for
 • riešenie:
 • 1.vykonaním tohoto riadku sa ukazovateľ na pole cisla1 (zároveň obsah premennej cisla1) – má značku SHARP prekopíruje do premennej poľa cisla2
 • 2. preto lebo ide o to isté pole

príklad UkazkaLength.java (str.174)

 • vysvetlite všetky výpisy na konzolu
 • ukážte v debaggeri hodnoty dl´žok jednotlivých polí

príklad KopirovaniPole.java (str.175)

 • v prvom cykle vysvetlite podmienku cyklu:   i < cisla1.length;
 • vysvetlite funkciu  riadku:  if (cisla2.length >= cisla1.length)
 • v poslednom cykle for vysvetlite podmienku cyklu:  i < cisla2.length;

príklad UkazkaFronta.java (str. 178)

 1. Postavte, preložte a spustite  v Netbeans dvojtriedny projekt UkazkaFronta.java (projekt umiestnite do adresár, ktorého názov je Vaše priezvisko)
 2. Spustite ho v CMD okne so správnou diakritikou – použite na spustenie bat súbor
 3. Ukážte debagovací mód v Netbeans a ukážte debagovanie projektu
 4. opíšte prvky triedy Fronta (členske premenné, konštruktor, jednotlivé metódy)
 5. načo je dobrá fronta – voľne opíšte načo slúži
 6. opíšte podmienky vzniku hlásení – Fronta je plná a – Fronta je prázdná (za akých okolností sa realizujú)
 7.  debageri nastavte zastavenie programu (breakpoint) a aj ho zastavte v mieste kde dochádza k  výpisu horeuvedených hlásení – vysvetlite príčiny zastavenia programu
 8. v kóde metódy char vyzvedni() vysvetlite existenciu a význam riadku:  return (char) 0;
 9.  vysvetlite riadok kódu (main, prvý for  : velkaF.vloz((char) (‚A‘ + i));  prečo je tam nuté pretypovanie
 10. vysvetlite riadok kódu (main, druhý for :   if (zn != (char) 0) System.out.print(zn); )

riešenie :

 • 6. podmienky sú v obidvoch  výrazoch if
 • 7. 2.riadok : System.out.println(“ – Fronta je plná.“);
 • 7 2.riadok :  System.out.println(“ – Fronta je prázdná.“);
 • 8.metóda musí vrátiť premennú typu char aj keď je fronta prázdna – preto vracia v prípade prázdnej fronty pretypovanú na char  hodnotu 0 (niečo musí vrátiť ….)
 • 9. volanie metódy vloz objektu velkaF s parametrom typu char. Pretypovanie na char je nutné lebo súčet  ‚A‘ + i je typu integer
 • 10. v prípade, že metóda vyzvedni() narazí na prázdnu forntu vracia znak (char) 0 a výraz v if to potom ošetrí

 

príklad CyklusForEach (str.182)

 • vysvetlite kód :
  • int cisla[] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };
  • soucet += x;
 • nechajte v cykle vypisovať priebežnú  hodnotu premennej soucet

príklad Hledani.java (str.185)

 • 1. doplňte kód tak aby vypísal aj Hodnota nenalezena!
 • 2. zmeňte kód (zmenou jednej z premenných progarmu) tak, aby sa uplatnil aj tento výpis  Honota nenalezena!
 • riešenie :
  • 1.doplniť kód //….
  •   if (nalezeno)       System.out.println(„Hodnota nalezena!“);
  •   else System.out.println(„Hodnota nenalezena!“);
  •   2.napríklad int hodnota = 15;

priklad RetezcoveOperace (str.188)

 • 1.vysvetlite   kód :   String retezec2 = new String(retezec1);
 • riešenie :1. objekt retezec 1 je argumentom konštruktora String ()
 • ot : vyvetlit každý výpis programu odpoveď:
 • ot : vyvetlit funkciu prvého for a čo robí kód:  retezec1.charAt(i)
 • ot : prečo je kód retezec1.equals(retezec2) uvedený ako výraz v if … ?

PoleRetezcu str.189 :

 • ot: ako zistím verziu JDK na svojom počítači  odpoveď: ovládací panel-Programy-Programy a súčasti, s tým že JDK 1.7 znamená že ide o JAVA SE a JRE 7
 • ot: oddebagujte tento program, ukážte pole reťazcov
 • ot : čo je kód :    for (String s : retezce) odpoveď : kód cyklu for each

SwitchRetezec str.192

 • ot: čo s stane ak urobíte zmenu v kóde (zmením malé z na veľké Z): prikaz=“Zrušit“

UkazkaPrikRadek, 192

 • ot : spustite program v IDE NetBeans s parametrami jedna, dva , tri alebo jano palo duro
 • ot: spustite program bez IDE Netbeans s parametrami jedna, dva , tri alebo jano palo duro odpoveď: do vybraneho adresára napr. C:TEMP nakopírovať java.exe a UkazkaPrikRadek.java a v tomto vybranom adresári spustiť cmd a potom napísať príkaz za promptom :  java -jar „UkazkaPrikRadek.jar“

VelkaPismena, 195

 • ot : ako funguje zmena z malých na veľké písmená
 • ot : vysvetlite zmenu kódu na – čo sa udeje : zn = (char) ((int) zn & 0xFFDF);
 • ot: vysvetlite funkciu pretypovania na char a int
 • ot: ukážte maskovanie 5 bitu pomocou programu calc

MalaPismena,196

 • ot: vysvetlite kód, v ktorom sa kód pre veľké A (0x41) zmení na kód pre malé a (0x61)
 • // Tento příkaz zapne piaty bit (nie siesty ).
 • //     zn = (char) ((int) zn | 32); // zn je nyní malé písmeno
 •      zn = (char) ((int) zn | 0x20);

Zakodovani,197

 • ot: preco sa musi pretypovat na char pri operacii XOR (  zakodZprava = zakodZprava + (char) (zprava.charAt(i) ^ klic);)
 • ot: opiste princip kodovania správy s vyuzitim programu calc – prve znaky :
  •   for (int i=0; i < zprava.length(); i++)
  •   zakodZprava = zakodZprava + (char) (zprava.charAt(i) ^ klic);
 • ot :opiste princip dekodovania správy s vyuzitim programu calc – prve znaky   :
  •   for (int i=0; i < zprava.length(); i++)
  • dekodZprava = dekodZprava + (char) (zakodZprava.charAt(i) ^ klic);
 • ot : premenna int klic=88 //hexa : 0x58 – co sa stane v programe ked je typu char ?

ZobrazBity, str.196 :

 • ot : vysvetlite parametre deklaracie  cyklu v programe for (t = 128; t > 0; t = t/2) – pracujte s vyjadrenim premennych formou hexa
 • ot: na priklade hodnota =123 (0x7B) a s vyuzitim kalkulacky calc vysvetllite cinnost cyklu – pracujte s vyjadrenim premennych formou hexa :
  •     for (t = 128; t > 0; t = t/2) {
  •        if ((hodnota & t) != 0) System.out.print(„1 „);
  •       else System.out.print(„0 „);

UkazkaPosun, str.200

 • ot: ukazte princip programu na kalkulacke calc (pouzite hodnotu 1 pre posun vlavo, a hodnotu 128 pre posun vpravo)
 • ot : vysvetlite cinnost programu – pouzite program calc a pouzite hexa a bin vyjadrenie hodnot

UkazkaZobrazBity, str.202

 • ot: zostrojte dvojtriedny projekt
 • ot: overte vypisy na konzolu z programu pomocou programu calc (su 4, pozor na ten posledny)
 • ot: co robi kontruktor triedy ZobrazBity (ma parameter)
 • ot: co robi metoda zobraz – pouzit calc
 • ot: ukazte debagovanie volania metody zobraz (dat breakpoint do nej a oddebagovat jej volanie)

Zoznam možných otvorených otázok k JAVA7

26 novembra, 2012 | Posted by doc. Pančík in Analýza dat a modelování - (Komentáre vypnuté na Zoznam možných otvorených otázok k JAVA7)

Zoznam možných otvorených otázok k JAVA7 ( len kniha Schildt : JAVA7 a z nej prebraté kapitoly na výučbe):  

na ich zopovedanie bude mať študent na skúške k dispozícii min 30 minút a počítač s internetom – otázky dostane na papieri, niektoré, doplňujúce  položí skúšajúci na skúške. Na skúške bude mať študent k dispozíci tiež počítač s prostredím Netbeans, praktická skúška nebude dlhšie trvať ako 20 min.    

Všeobecné otázky :

 • študent vie vytvoriť „dvojtriedny“ projekt zo zdrojového súboru, v ktorom sú deklarácie dvoch (class) tried (jedna z nich obsahuje metódu main)  , vie ho preložiť  a debagovať. Program vie bezchybne spustiť v Netbeans a vie prečítať výstupy na konzole.
 • študent vie vysvetliť čo je a kde je v zdrojovom kóde ktoréhokoľvek programu deklarovaná trieda, konštruktor, metóda, návratové hodnoty metódy, parametre konštruktora či metódy t.j. musí vedieť v kóde identifikovať tieto programové štruktúry. Musí jasne ukázať , kde vzniká a ako vzniká  objekt či pole. Musí ukázať v debageri volanie konštruktora (bez či s parametrom) či volanie metódy. Musí vedieť čítať objektovú notáciu zápisu volania metódy na objekte, musí vedieť čo vracia ktorákoľvek metóda či vedieť či nevracia nič (void). Musí vedieť zo zdrojového kódu prečítať signatúru metódy.
 • študent vie čo sa udeje v každom riadku programu z pohľadu syntaxe jazyka JAVA a z pohľadu používateľa programu.
  • Napr. v riadku kódu v programe UkazkaTridyNapoveda.java (4.kap):  objNapoveda.objNapoveda.zobrazNabidku(); ide z pohľadu syntaxe o volanie metódy zobrazNabidku() na objekte objNapoveda a z pohľadu používateľa ide o výpis menu programu na konzolu
  • Napr. v riadku kódu v programe UkazkaFronta.java (kap.5) : Fronta velkaF = new Fronta(100); sa vytvorí objekt velkaF triedy Fronta tak že sa volá konštruktor Fronta s parametrom 100. Tu sa v pamäti vytvorí fronta veľká 100 prvkov.
 • príklady JAVA7 sú na FTP v adresári 0:/PREDMETY Zima 2012/Java7/121217 WORK_JAVA7_ALL/
 •  študent samostatne spustí program v CMD  okne (v prostredí JRE,musí vedieť aj to či robí v JDK 6 a 7 – musí vedieť či class súbor bol vytvorený v JDK 6 al.7 a či na spúšťanie mu stačí JRE 6 al.7- problém spätnej kompatibility) , viď súbor  work_ADM_KOMBI.zip napr. adreár TEMP v \PREDMETY Zima 2012\2.BC.IT_PREZ_TMM\
 • práca s programátorskou kalkulačkou CALC (prevody hex -dec, bitové operácie)
 • práca s ascii tabuľkou – viď obrázok http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/ASCII_Code_Chart.svg
 • práca s debagerom :
  • ukázať premennú v zobrazení pri rôznych čís. sústavách a datových typoch (napr. VelkaPismena.java, str.195)
  • ukázať skok do metódy v triede (volanie metódy)
  • nastaviť breakpoint na požadované miesto
  • študent vie debagať, odčítavať hodnoty premenných, vie vysvetliť aktuálne rozhodovacie operácie IF cykly FOR
 • študent vie napísať doplňujúci príkaz, ktorýý vypíše obsah premennej či zmení parametre cyklu for al. rozhodovacej podmienky if
 • študent vie vysvetliť čo je a kde je v zdrojovom kóde ktoréhokoľvek programu deklarovaná trieda, konštruktor, metóda, návratové hodnoty metódy, parametre konštruktora či metódy t.j. musí vedieť v kóde identifikovať tieto programové štruktúry. Musí jasne ukázať , kde vzniká a ako vzniká  objekt či pole. Musí ukázať v debageri volanie konštruktora (bez či s parametrom) či volanie metódy. Musí vedieť čítať objektovú notáciu zápisu volania metódy na objekte, musí vedieť čo vracia ktorákoľvek metóda či vedieť či nevracia nič (void). Musí vedieť zo zdrojového kódu prečítať signanútru metódy.  

kap.5  TU

kap.4 TU

 

ADM1 Web stránky

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Analýza dat a modelování - (Komentáre vypnuté na ADM1 Web stránky)

ADM1 Literatúra

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Analýza dat a modelování - (Komentáre vypnuté na ADM1 Literatúra)

ADM1 Došlé seminárne práce

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Analýza dat a modelování - (Komentáre vypnuté na ADM1 Došlé seminárne práce)

ADM1 Zadanie seminárnych prác

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Analýza dat a modelování - (Komentáre vypnuté na ADM1 Zadanie seminárnych prác)
 • Seminárne práce z teórie – Vypracovanie odpovedí na otázky na konci každej kapitoly. Menovité  pridelenie kapitol z CONNOLY-ho:
 • termín SEM6 : 8.11.2011
  • R.Belák,kap.1, Kontrolné otázky a cvičenia
  • A.Bronda, kap.2, Kontrolné otázky
  • R.Sentkeresty, kap.3 Kontrolné otázky
  • A.Ševčík, kap.4 Kontrolné otázky
  • D.Mišina, kap.5 Kontrolné otázky + Cvičenie
 • termín SEM12 :
  • Š. Forgáč, kap.6
  • B.Moravčík,kap.7
  • M.Mitter, kap.8
 • seminárne práce bbudú podkaldom pre skúšku z teórie, očakávam konzultácie k jednotlivým otázkam či riešeniam

ADM1 Študijné povinnosti a ich ohodnotenie

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Analýza dat a modelování - (Komentáre vypnuté na ADM1 Študijné povinnosti a ich ohodnotenie)

1.Písomná skúška z teórie, bodov 30 (skúška Leto 2012):

 • CONNOLY,2009 – otázky z konca každej kapitoly

2. Seminárna práca z teórie I., bodov 20 (zápočet Zima 2011) :

 • Vypracovanie odpovedí na otázku z jednej kapitoly z CONNOLY,2009 (seminárna práca, email : ADM1_Priezvisko_Meno, seminárna práca v ZIP-e s názvom ADM1_Priezvisko_Meno.zip)
 • Zadanie a rozdelenie seminárnych prác : je na príslušnom linku, termín odovzdania tejto seminárky je  do SEM12. Vzor vypracovania WORD a PWRPOINT dokumentu je na FTP : ../PREDMETY/ADM1/STUD WORK/ v súbore ADM_SEVCIK_ANDREJ.zip  (A.Ševčík)

3. Praktická časť I., bodov 25 (ku skúške Leto 2012):

 • Seminárna práca – analýza firmy Northwind (tvorba dotazovv ACCESS-e) a AdventureWorks (reporting s využitím MS Querry – súčasť Excelu a kontigenčných tabuliek). Vzory – menší rozsah –  sú k dispozícii (MISFIN)  TU (úplne všetky práce FTP : ../PREDMETY/ADM1/ súbor 101210_MISFIN_Vzory_seminarok.zip)- treba zachovať rozsah práce a členenie kapitol – viď. vzor Papalová.  (seminárna práca, email : ADM1_Priezvisko_Meno, seminárna práca v ZIP-e s názvom ADM1_Priezvisko_Meno.zip). Termín odozvdania seminárky  je do konania skúšky.

4. Praktická časť II , bodov 25  (zápočet Zima 2011):

 • Na základe zadania z CONNOLY,2009 str. 68-69 :
  1. vytvoriť databázu “StayHome Online Rentals” v ACCESS-e a v MS SQL Server 2008R2 (alterantiva ORACLE, MySQL)-viď obrázok 2.4
  2. Vytvoriť dotazy v ACCESS-e a pohľady v SQL podľa kap.3. CONNOLY.  Treba urobiť skripty  v SQL (alebo views pre SQL) a aj dotazy umiestniť do súboru ACCESS (t.j. plny pocet 18 dotazov pre obidva DB systemy). (seminárna práca, email : ADM1_Priezvisko_Meno, seminárna práca v ZIP-e s názvom ADM2_Priezvisko_Meno.zip – musí tam byť súbor pre ACCESS, musí byť súbor SQL)
  3. Lubo Lopušný :  pripravil data do DB OnLIne Rentals pre domácu úlohu  – ma ich v textovom súbore data_kap2_connolly.txt na FTP : PREDMETY\DBB2\111105 Vyucba Mgr.2 ITaM\
  4. Netrvám na precíznej forme seminárky – treba všetky súbory do jedného zip-u (mdbx. súbor a SQL skripty, na požiadanie ukázať na učebni vytvorenie DB + dotazy).  (seminárna práca, email : ADM1_Priezvisko_Meno, seminárna práca v ZIP-e s názvom ADM1_Priezvisko_Meno.zip). Termín odozvdania seminárky  je do konania skúšky.
  5. Termín : koniec skúškového obdobia Zima 2011

ADM1 Plán seminárov a Denník

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Analýza dat a modelování - (Komentáre vypnuté na ADM1 Plán seminárov a Denník)

POKRAČOVANIE v Leto 2011:

 • Dokončenie prednášok z CONOLLY (nedokončli sme fyzický návrh DB, kap.11 – praktické zabezpečenie integritných obmedzení v celej vzorovej DB a zvyšnú teóriu )
 • Podrobné prejdenie cvičení z knihy CONOLLY
 • Návrat k problematickým častiam návrhu DB
 • Kódovanie v SQL („SQL za 28 dní“)
Zaslanie seminárnych prác k zápočtu Zima 2011 : 
2. Seminárna práca z teórie I., bodov 20 (zápočet Zima 2011) :
4. Praktická časť II , bodov 25  (zápočet Zima 2011): 
zaslané práce sú na FTP :/PREDMETY/ADM1/StudWork_Prakticka_cast_II/
 1. Mišina D.
 2. Mitter M.
 3. Belák R.
 4. Moravčík B.
 5. Sentkeresty R.

 

SEM12 12.12.2011:

 • Prednáška  kap. 11. CONNOLY : „Fyzické modelovanie databáz“
 • Zhrnutie požiadaviek na ukončenie predmetu ADM1
 • Cvičenie :
  • vyhodnotenie zaslaných návrhov DB v ACCESS-e (FTP: ../111129 cvicenie)
  • tvorba DB v SQL serveri na základe vzorov KOCÁKOVÁ a PRVÁK , viď. FTP \PREDMETY\ADM1\SEM12 Cvicenie 111312\
  • Zistili sme, že vzory neaplikujú zabezpečenie integritné obmedzení cudzieho kľúča, chýba realizácia relácie Manages pre entity Staff a Distr. Center. Chýbajú dotazy v ACCESS-e
  • Venovali sme sa nástroju QUEST : Toad data modeler – inštalačka nebežala pod  Win 7, stiahli sme novú (https://www.quest.com/common/registration.aspx?requestdefid=49)
  • Problematike aplikácie integritných obmedzení sa budeme venovať i naďalej
  • študenti poslali seminárne práce čím splnili jednu časť podmienok k zíksaniu zápočtu  (PANCIK_AR1112\PREDMETY\ADM1\STUD WORK\), druhá je realizácia DB v Accesse aSQl serveri

SEM11 6.12.2011:

 • Prednáška :  Prednáška  kap. 8. CONNOLY „Normalizácia databáz“,  kap. 9. CONNOLY „Konceptuálne modelovanie“, kap. 10. CONNOLY „Logické modelovanie“. Skončili sme na str. 247, Kontrola integritných obmedzení a pri interpretácii tabuľky

SEM10 29.11.2011:

 • FTP :\ PANCIK_AR1112\PREDMETY\ADM1\SEM10 Prednaska 111129\
 •  Prednáška  kap. 6. CONNOLY kapitola „Entitně-relační modelování“  a kap. 7. CONNOLY, „Rozšírené ER modelovanie“ (FTP: PREDMETY\DBB2\111112 Vyucba Mgr.2 ITaM\)
 •  dokončenie Prednaska CONOLLY kap.5 „Techniky analýzy a návrhu databáze“ (FTP: PREDMETY\DBB2\111105 Vyucba Mgr.2 ITaM\)1
 • Doplňujúce čítanie :
  • POUR,2009 kap.11 Životný cyklus aplikácií podnikovej informatiky
  •  POUR,2009 kap.12 Dátové modelovanie
  • OPPEL, 2006 : str.137 Životný cyklus databáze
  • OPPEL,2006 : str. 179 Dátové a procesné modelovanie
  • HERNANDEZ,2008 : vid subor 101117 KNIHA HERNANDEZ NAVRH DATABAZI.ZIP
 • Cvičenie :
  • vytvorenie databázy „StayOnLine Home Rentals“ podľa špecifikácie v knihe CONOLLY  na str. 68-69 – výsledky cvičenia – súbory sú na FTP : PANCIK_AR1112\PREDMETY\ADM1\SEM10 111129 Cvicenie\
  • tab.10.14 kap.10 CONOLLY opisuje referenčnŕe obmedzenia pre „StayHome OnLine  Rentals“
  • L.Kocáková poslala SQL kódy DDL pre túto datbázu a sú v súbore ADM1ext  MKOCAKOVA LENKA staff_gen.sql a na FTP : PANCIK_AR1112\PREDMETY\ADM1\SEM10 Prednaska 111129\. Úprava kódu SQL DDL pre nie ORACLE je popísaná v súbore Re PANCIk  Prosba o SQL kody.txt
  • doc.Pančík otestoval databázu v ACCESS-e vytvorenú B. Moravčíkom – vytvoril dotazy (Dotaz_3_1, Dotaz_3_6, Dotaz_3_14 aDotaz_3_17 ) – viď súbor ADM_Moravcik_Branislav_vztahy_PANCIK.accdb na FTP \PREDMETY\ADM1\SEM10 111129 Cvicenie\

SEM9 22.11.2011:

 • Zopakovanie kap.4 CONNOLY : Životný cyklus databáze (FTP: PREDMETY\DBB2\111105 Vyucba Mgr.2 ITaM\)
 • Doplnenie zadania študijných povinností

 

SEM8 15.11.2011: 

 • venovali sme sa programovaniu JAVA  na predmete VIS

SEM7 8.11.2011:  

 • Prednáška :
  • prednáška Životný cyklus DB – kniha CONNOLY, kap.4, HDD :.. PANCIK_AR1112\KNIHY\110927 KNIHA CONOLLY Mistrovstvi databaze\ .
  • Doplňujúce čítanie Oppel kap.5 -Životný cyklus databáze
 •  Cvičenia :
  • Cvičenie s DB  HR (Oppel kap.4  Úvod do SQL,  štruktúru DB viď. FTPPREDMETY\ADM1\SEM4 111018 OPPEL kap.4\ORACLE_HR_database\)
  • nabudúce overiť príklady z LACKO zamerané na operácie JOIN
  • EXCEL 2010 a  kontigenčné tabuľky podľa ZAPAWA
  • Definovanie zdrojov údajov (TXT súbor, DB ACCESS, DB MS SQL Server 2008)
  • MS QUerry
 • Agenda :
  • kontrola DÚ : Inštalácia  Oracle Express  DBMS a príkazy SQL – Oppel kap.4
  • Vzorové seminárne práce MISFIN (vzor seminárnej práce) – dať študentom na FTP

SEM6 1.11.2011:  štátny sviatok

SEM5 25.10.2011: 

  • Prednáška : kurz základov  JAVA
  •  Cvičenia :    kurz základov JAVA
  • Agenda :

SEM4 18.10.2011:

 •   Prednáška :  prednáška k teórii DB – kniha CONNOLY, kap.3, :SQL a QBE,  Dokončenie od str.87 (od zoskupovania GROUP BY), HDD :..  PANCIK_AR1112\KNIHY\110927 KNIHA CONOLLY Mistrovstvi databaze\. Domáca úloha  : dočítať prílohu F z CONNOLY,2009 (ktorá sa zaoberá ďalšími príkazmi SQL DDL a procedúry funkcie a triggery – doplňujúce vysvetlenia v príkladoch viď LACKO, 2006, FTP: KNIHY\SKEN LACKO SQL HOTOVA RESENI\ )
 •  Cvičenie : 
  • oboznamujeme sa s ORACLE SQl serverom Express Edition (link http://www.oracle.com/technetwork/database/express-edition/overview/index.html).
  • ukážka inštalácia Oracle SQL Servera podľa kap.4 OPPEL(registračné údaje sú v súbore 090328_Passwords.txt), povolenie práce so vzorovou DB HR
  • Domáca úloha je inštalácia Oracle SQL Servera EE
  • cvičíme príklady z knihy LACKO („SQL Hotové riešenia“ v prostredí Management Studio MS SQL Server 2008R2, vybrali sme si vytvorenie databáze zo skriptu cv_tabulky_sqlserver.sql a skúšame príklady použitia agregačných funkcií,  skript 2_07.sql)
  • vytvorenie a editácia novej tabuľky v prostredí MS SQL Server management studio
 • Agenda :
  •  Druhá Kontrola inštalácie MS SQLS2K8 doma

SEM3 11.10.2011 :

 • Prednáška :
  •  prednáška k teórii DB – kniha CONNOLY, kap.3, SQL a QBE, HDD :.. PANCIK_AR1112\KNIHY\110927 KNIHA CONOLLY Mistrovstvi databaze\
  • Oppel kap 1-2 – opakovanie teórie z DB a RDB
 • Cvičenie :
  • Oppel 3.kap. (Dotazy v prostredí ACCESS a views v  prostredí MSSQLMS) – štúdium automaticky vygenerovaného SQL kódu a jeho úprava ACCESS-Views (príklad agregačných funkcií)
  • Vzorová inštalácia MS SQL 2008 R2 Express x64 na notebooku (inštalačka stiahnutá z http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/editions/express.aspx) a je na našom HDD : c:\Users\sqlstudent\Documents\PANCIK_AR1112\INSTALL\111011 MSSQL2008R2 Express Edition Z NETU\
 • Agenda :
  • prihlasovanie do DB ako SQl autenthisation login : „sa“ heslo „sqlstudent1“
  •  Kontrola inštalácie MS SQLS2K8 doma – zatiaľ pracoval len Martin Mitter
  • Domáca úloha doc.Pančík : Dokumentácia k dotazom v Accesse (kde to je + viď.MISFIN M.Papaplová ), ako funguje  > CONVERT(DATETIME, ‚1998-01-01 00:00:00‘, 102)) (viď. príklad Oppel 3.10.)

SEM2 4.10.2011 :

 • Prednáška : prednáška k teórii DB – kniha CONNOLY, kap.2, Relační databáze, HDD :..  PANCIK_AR1112\KNIHY\110927 KNIHA CONOLLY Mistrovstvi databaze\
 • Cvičenia v rámci prednášky :
  • konvertovanie DB Northwind do MS SQL Serveru – Access ako nástroj pre modelovanie DB
  • Ukážka Dotazov v ACCESS a Views (DB Northwind, NorthwindCS) – má význam prejsť Oppel kap.3 (Formulárové dotazy v ACCESS-e)  
 • Námet na projekt : vytvorenie DB z CONNOLY v ACCESS-e   (inštancia DB str. 69 obr. 2.4, str.68 tiež 2.4 tabuľky s atribútmi a primárnymi kľúčmi ) 
 • Cvičenie 1. Práca s MS SQLS MS, aministrácia databáz  : vytvorenie a zrušenie databázy NorthwindCS
  • local HDD : NorthwindCS.SQL,…\PANCIK_AR1112\PREDMETY\ADM1\SEM2 Vzorove databaze\
  • Vzorová databáza pre ACCESS Nortwhwind TU , jej verzia pre MS SQL Server 2008  v SQL kóde TU , štruktúra vzorovej databázy AdventureWorks v HTML TU a VISIO TU
 • ****Domáca úloha****
 •  Inštalácia MS SQL Server 2008 R2 Express Edition  + MS SQL Server 2008 Management Studio + AdventureWorks2008.Táto inštalácia bude spomenutá vo VAšej seminárnej práci
 • Zdroje inštalácií : HDD v U3 adresár …PANCIK_AR1112\INSTALL\110930 MSSQL2008R2 Express Edition\
 • Zdroje inštalácií na www :
 • Chcem priebežne spätnú väzbu – spoľahlivosť inštalácie
 • Odskúšať prácu s DB NorthwindCS
 • ****Koniec domácej úlohy ***
 • Prihlásenie sa k lokálnym SQL serverom v U3, SQL autentizácia, login: „sa“ heslo „sqlstudent1“
 • ďalšie skúmanie : Aké sú legálne obmedzenia využitia free  DBMS MySQL, MSSQl Server 2008 EE a ďalších ?
 • ďalšie skúmanie : Odskúšať : SQL Server Express LocalDB – načo sú dobré takéto databázy ? (aj napr. SQLite)  viď inštalačky v URL hore (projekt DENALI) + sample databáza AdventureWorks http://msftdbprodsamples.codeplex.com/releases/view/55330

SEM1 :

 • prednáška k teórii DB – kniha CONNOLY, kap.1, ÚVOD, HDD :..  PANCIK_AR1112\KNIHY\110927 KNIHA CONOLLY Mistrovstvi databaze\
 • Doplňujúce čítanie k prednáškam  SEM1,2,3 :
 • Oppel, A.  : Databáze bez predchozích znalostí, Computer Press, 2006, ISBN : 80-251-1199-7 (problematika úvodu do databáz, MS Access –  vzorová databáza Northwind, formulárové dotazy) k dispozícii sú 3 kapitoly :
  1. 1. Základy databáz TU
  2. 2.Súčasti relačnej databáze TU
  3. 3. Formulárové dotazy nad databázou TU
 • Seminárne práce z teórie – Vypracovanie odpovedí na otázky na konci každej kapitoly. Menovité  pridelenie kapitol z CONNOLY-ho:
  •  R.Belák,kap.1
  •  A.Bronda, kap.2
  •  R.Sentkeresty, kap.3
  •  A.Ševčík, kap.4
  •  D.Mišina, kap.5
  •  Š. Forgáč, kap.6
  •  B.Moravčík,kap.7
  •  M.Mitter, kap.8
  • termín dodania seminárnych prác – teoretických – je SEM12 – budú podkaldom pre skúšku z teórie, očakávam konzultácie k jednotlivým otázkam či riešeniam

ADM1 Aktuálne

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Analýza dat a modelování - (Komentáre vypnuté na ADM1 Aktuálne)