SBC1 Seminár k bakalárskej práci

14 októbra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Seminár k bakalárskej práci - (Komentáre vypnuté na SBC1 Seminár k bakalárskej práci)

neplati

SEM11 6.12.2011 : 

 • kontrola úlohy zo SEM10 a SEM9

SEM10, 29.11.2011 :

 •  platí pre všetkých ktorých sa to týka : Dobuducna všetci doniest rozpracovane verzie Bc práce  + doplnit prednu stranu resp. sucasti povinne vid vzory  (FTP : ..\SDP1ext\111126 Stav rozpracovanocsti DP\)

SEM9, 22.11.2011 :

 •  platí : Dobuducna všetci doniest rozpracovane verzie Bc práce  + doplnit prednu stranu resp. sucasti povinne (vid. vzor  A.Sevcik)

SEM8, 15.11.2011 :

 • adresar vyucby : PREDMETY\SBC1\111115 Vyucba SBC\
 • Pozriet si doma brozuru AkoSaStatSWvyvojarom.pdf  (FTP : \KNIHY\101203 MICROSOFT Brožúry s vývojárskou tématikou zdarma\)
 • Presli sme obsahy a rozsahy BC doplnene o bibliografiu – FTP: PREDMETY\SBC1\111115 Vyucba SBC\111115 Obsahy SBC\
 • Dobuducna všetci doniest rozpracovane verzie Bc práce  + doplnit prednu stranu resp. sucasti povinne (vid. vzor  A.Sevcik)
 • Bavime sa  o zdrojoch na samoštúdium :
  111115 KNIHA Petzold _Programming_Windows_Phone_7
  111102 KNIHA Microsoft Virtualisation Solution 2.nd.Ed.2010
  Stranku : http://www.microsoft.com/slovakia/msdn/

SEM7, 8.11.2011 :  

 •  Nabudúce si prejdeme navrhnuté obsahy BC prác :
  • MITTER, MORAVČÍK, BRONDA
  • do tretej úrovne spracovali obsah : MIŠINA, SENTKERESTY

SEM6, 1.11.2011: 

 • semínár nebude

SEM5, 25.10.2011: 

 • Dokončenie : podpis zadaní Bc prác v škole a odozvdanie na študijnom oddelení (BRONDA, BELÁK, SENTKERESTY a MORAVČÍK)
 • Prešli sme materiál (email pani Kanderovej určený vedúcim ZP ) k ZP : PREDMETY\SBC1\111025 BIVS AGENDA MATERIALY K ZP\. Email je súbor 111025 KANDEROVA ZP.pdf
 • Definícia Čo je „Koncept BC práce ? Za toto dostane študent v termíne do 31.1.2012 zápočet z BC práce.   Definujeme to ako :
  •  Úplný obsah BC práce,
  •  25-30 strán finálneho textu Bc práce (časti osnovy zodpovedajúce TEÓRIA a ANALÝZA),
  •  formálne správny zoznam bibliografických zdrojov (min.12 kníh)
  • vytlačené a podpísané vedúcim ako už druhá opravená verzia „KONCEPT BC PRÁCE“
  • prvá verzia KONCEPTU na čítanie pre vedúceho sa odovzdá do 15.1.2012
 • Nabudúce si prejdeme navrhnuté obsahy BC prác :
  • MITTER, MORAVČÍK, BRONDA
  • do tretej úrovne spracovali obsah : MIŠINA, SENTKERESTY
 • Téma na diskusiu : všetci ktorí píšu oprojekte budú písať o implementačnom projekte kap.4 kniha Vrána, Richta („Projektováni a zavádeni IS“) viď adresár – SKEN VRANA 2005 Zasady a postupy zavadeni IS
 • Téma na diskusiu :  Modelovanie IS pomocou UML – doniesť knihy pre Š. Forgáča („Umenie systémového návrhu“) a potom kniha od

SEM4, 18.10.2011:  

 • Zosumarizovali sme finálne zadania BC prác : (PANCIK_AR1112\PREDMETY\SBC111018  Zadania BC prezencni FINAL)
 • podpis zadaní Bc prác v škole a odozvdanie na študijnom oddelení, niektorí toto urobia budúci týždeň
 • prejdeme si navrhnuté obsahy BC prác, zaslané sú v  (PANCIK_AR1112\PREDMETY\SBC1\111018  Vzory tvorby obsahu BP\ )

SEM3, 11.10.2011:

 • kontrola zaslaných emailov z minula – pozor na historické varianty
 • spoločné črty viacerých prác : analýza a správa požiadaviek (WIEGERS), UML (KANISOVÁ a ARLOW), riadenie projektov a MS Project 2010 (2007), správa a riadenie inf. systémov (knihy NOVOTNÝ, DOUCEK, VOŘÍŠEK, POUR, ….)
 • WORD 2007 a formátovanie štruktúry práce
 • WORD 2007 a bibliografické odkazy
 • Knihy k požiadavkám a architektúre SW  WIEGERS,2008  a EELES,2011 sú na HDD (..\PANCIK_AR1112\KNIHY\SKEN WIEGERS 2008 Pozadavky na software\ ..\PANCIK_AR1112\KNIHY\SKEN EELES Architektura SW 2011\)
 • Vzorová práca BC k správe požiadaviek D.Poláková (..PANCIK_AR1112\PREDMETY\TMM\SEM2 Poziadavky\CD_BC_POLAKOVA.ZIP\) a DP KUCEJ (..PANCIK_AR1112\PREDMETY\ADM1ext\110930 ADM1ext\DP Kucej\)
 •  Domáca úloha :
  • zaslať zadanie Bc práce vo Word-e , vytlačiť doma
  • návrh obsahu a rozsahu BC práce – prvá a druhý úroveň kapitol – viď DP KUCEJ a BC POLÁKOVÁ

SEM2, 4.10.2011:

 • analýza vzorov podkladov pre zadania Bc prác (..\PREDMETY\SBC1\) Osnova_BC_KOCAKOVA.txt a Osnova_BC_RAFAJ.txt
 • každý študent vytvára vlastný text – zatiaľ  čiastkové ciele a hlavný cieľ zasiela emailom na konzultáciu – vytvárame finálne znenie témy, hlavného cieľa a čiastkových cieľov
 • do budúceho týždňa doplniť schválený text o literatúru – knihy, záverečné práce – podľa normy ISO690
 • vzor vypracovaného podkaldu pre zadanie Bc práce (A.Ševčík) :
 • Téma: „Analýza návštevnosti webových stránok s využitím Google Analytics“Názov v angličtine: Website traffic analysis with using Google AnalyticsVedúci BC práce: PaedDr. Peter Polakovič, PhD.Cieľ:
  Cieľom práce je vymedziť základné pojmy, opísať problematiku analýzy
  návštevnosti webových stránok prostredníctvom služby Google Analytics a
  analyzovať údaje o návštevnosti webovej stránky vybraného
  podniku.Osnova:
  1. Vymedziť a opísať základné pojmy spojené s
  problematikou analýzy návštevnosti webových stránok.
  2. Opísať webovú službu
  Google Analytics a jej praktické využitie pri analýze.
  3. Analyzovať
  návštevnosť vybraného podnikateľského subjektu využívajúceho danú internetovú
  službu.Zoznam literatúry:
  1. Clifton, B.: Google Analytics (Podrobný
  průvodce webovými statistikami), Brno: Computer Press, a.s., 2008, 336 strán,
  ISBN 978-80-251-2231-0
  2. Kaushnik, A.: Webová analytika 2.0 (Kompletní
  průvodce analýzami návštěvnosti), Brno: Computer Press, a.s., 2011, 456 strán,
  ISBN 978-80-251-2964-7
  3. Cutroni, J.: Google Analytics, O’Reilly Media,
  2010, 224 strán, ISBN 978-0596158002
  4. Tyler, M., Ledford, J.: Google
  Analytics, Wiley, 2006, 336 strán, ISBN 0470053852
  5. Kaushnik, A.: Web
  Analytics: An Hour a Day, Sybex, 2007, 480 strán, ISBN 978-0470130650
  6. Tonkin, S., Whitmore, C., Cutroni, J.: Performance Marketing with Google
  Analytics, Wiley, 2010, 456 strán, ISBN 978-0470578315
  7. Burby, J.: Actionable Web Analytics, Sybex, 2007, 288 strán, ISBN 978-0470124741
  8. Miller, M.: Sams Teach Yourself Google Analytics in 10 Minutes, Sams, 2010, 240  strán, ISBN 978-0672333200
  9. Roebuck, K.: Web Analytics, Tebbo, 2011, ISBN
  978-1743046401
  10. Teixeira, J.: Your Google Game Plan for Success
  (Increasing Your Web Presence with Google AdWords, Analytics and Website  Optimizer), Wiley, 2010, 456 strán, ISBN 978-0470641644