ADM1ext Web stránky

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Analýza dat a modelování,KOMBI - (Komentáre vypnuté na ADM1ext Web stránky)

ADM1ext Literatúra

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Analýza dat a modelování,KOMBI - (Komentáre vypnuté na ADM1ext Literatúra)

ADM1ext Došlé seminárne práce

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Analýza dat a modelování,KOMBI - (Komentáre vypnuté na ADM1ext Došlé seminárne práce)

ADM1ext Zadanie seminárnych prác

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Analýza dat a modelování,KOMBI - (Komentáre vypnuté na ADM1ext Zadanie seminárnych prác)

ADM1ext Študijné povinnosti a ich ohodnotenie

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Analýza dat a modelování,KOMBI - (Komentáre vypnuté na ADM1ext Študijné povinnosti a ich ohodnotenie)

V zimnom semestri nie sú žiadne povinnosti  

Písomná skúška z teórie :

 • CONNOLY,2009 – otázky z konca každej kapitoly

2. Seminárna práca z teórie I., bodov (zápočet) :

 • Vypracovanie odpovedí na otázku z jednej kapitoly z CONNOLY,2009 (seminárna práca, email : ADM1_Priezvisko_Meno, seminárna práca v ZIP-e s názvom ADM1_Priezvisko_Meno.zip)

3. Praktická časť – projekt ,  (zápočet) :

 • Na základe zadania z CONNOLY,2009  :
  1. vytvoriť databázu “StayHome Online Rentals” v ACCESS-e a v MS SQL Server 2008R2 (alternatíva MS SQL 2012 CPT3,  DENALI server, ORACLE, MySQL …)- zadania viď. obrázok 2.4 v knihe str. 68-69, príloha E obsahuje kód DDL pre tri tabuľky
  2. Vytvoriť dotazy v ACCESS-e a pohľady v SQL podľa kap.3. CONNOLY.  Treba urobiť skripty  v SQL a aj dotazy umiestniť do súboru ACCESS (t.j. plny pocet 18 dotazov pre obidva DB systemy).(seminárna práca, email : ADM1ext_Priezvisko_Meno, seminárna práca v ZIP-e s názvom ADM1ext_Priezvisko_Meno.zip – musí tam byť súbor pre ACCESS, musí byť súbor SQL)
  3. Lubo Lopušný :  pripravil data do DB OnLIne Rentals pre domácu úlohu  – ma ich v textovom súbore data_kap2_connolly.txt na FTP : PREDMETY\DBB2\111105 Vyucba Mgr.2 ITaM\

ADM1ext Plán seminárov a Denník

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Analýza dat a modelování,KOMBI - (Komentáre vypnuté na ADM1ext Plán seminárov a Denník)

Nedokončené – presun do budúceho semestra :  

 •  kontrola domácej inštalácie MS SQL 2008 Express
 • inštalácia a overenie local DB SQL Denali
 • prednášky o modelovaní databáz z knihy CONOLLY

12.11.2011 posledné stretnutie v tomto semestri Analýza dat a modelování 2h – mimo rozvrhu – namiesto predmetu VIS, VIS nahradíme v ďalšom semestri

 • Vyucba ADM1ext :  adresár :PREDMETY\VISext\111112 Vyucba VISext\
 • cvičenia zo ZAPAWA : načítanie údajov z SQL databázy Adventure Works a Northwind do Excelu s využitím SQL a MS Querry – analýza typu reporting  kontigenčnými tabuľkami (príprava na seminárnu prácu, ukázať vzory MISFIN)
 • 1. Krátky kurz MS QUERRY a programovanie SQL v prostredí EXCEL 2007
  A. ZAPAWA,2007 CZ – kniha o EXCEL 2003, cvičenie str.97, kód SQL Northwind0301.sql, bvyrobili sme si z tohoto SQL dotazu view
  – EXCEL 2007 ako klient k SQL Serveru
  – pouzitie „Data“ -> „Sprievodca zdrojom udajov“ dospeli sme k suboru odc:  \Users\sqlstudent\Documents\Zdroje údajov\ (PC0139_SQLEXPRESS NorthwindCS  111112 Pokus View ZAPAWA.odc)
  – skumame odc subor a ide o HTML
  – skumame „Data“ -> „MS QUERRY“
  – skumame „Data“ -> „SQL Server“
 • 2. Praca s databazou ACCESS a EXCEL 2007
  – znova robime  s databazou Northwind_2007-11-20.mdb
  – zameriame sa na dotaz c. 12 (_Priklad_3_12_Agregacne_funkcie)
  – upravili sme dotaz tak ze sme vyradili filter na „USA“ a filter sme aplikovali v kontigencnej tabulke
 • 3.  upravili sme hodnotenie predemtu na konci roka – vypustili sme položku analýza DB Northwind

 28.10.2011 Analýza dat a modelování 5h (14:15-18:10) U3 

 • pracovný adresár :   FTP: PREDMETY\ADM1ext\111028 ADM1ext\
  •  prešli zme 4. kapitolu knihy CONNOLY, životný cyklus DB (prednáška:111028 Prednaska CONOLLY kap.4 Zivotny cyklus DB systemu.pptx )
  • Ukazujeme si export štruktúry DB z MS SQL Server 2008 (NorthwindCS) do VISIO 2010 ( 111028 NorthwindCS reverese enginering.vsd), ako ukážku uvádzeme reálnu DB NUNTIO (100505 DBNUNTIO_DIMANO_verA.vsd)
 • SBC :
  •  robíme na oficiálnych zadaniach BC prác (KOLÁR, ŠMONDRK, KRIŽAN, MICHALEC)
  • obsah Bc práce urobila len kto ? (odpoveď : predsa Lenka Kocáková)
  • preberáme pokyny pre vedúcich záv. prác FTP: PREDMETY\AGENDA\111023 BIVS AGENDA Zav prace\
  • preberáme normu ISO690 FTP:PREDMETY\AGENDA\111023 BIVS AGENDA Zav prace\
  • prebráme knihu KATUŠČÁK
  • preberáme navrhnutý obsah DP BENKOVÁ (FTP: PREDMETY\SBC1ext\111014 VZOR OBSAH ROZSAH\)
  • každý spracuje na základe zadanie Bc práce jej obsah a rozsah do druhej úrovne názvu kapitol a priloží na „spodok“ zadanie BC práce (ako text – nemusí to byť extra dokument) – musí mať vedúci práce prehľad čo robíte.  Termín : ďalšie stretnutie 12.11. 2011

14.10.2011 Analýza dat a modelování 5h (14:15-18:10) U3

 •  pracovný adresár :   FTP: PREDMETY\ADM1ext\111008 ADM1ext\

8.10.2011 Analýza dat a modelování 2h (11:20-12:50)U3 

 

  • SBC :
   • robíme na oficiálnych zadaniach BC prác (okrem KOLÁR, ŠMONDRK, KRIŽAN)
   • každý spracuje na základe zadanie Bc práce jej obsah a rozsah do druhej úrovne názvu kapitol a priloží na „spodok“ zadanie BC práce (ako text – nemusí to byť extra dokument) – musí mať vedúci práce prehľad čo robíte.  Termín : ďalšie stretnutie

30.9.2011 Analýza dat a modelování 4h (15:00-18:10) U3  

 • prešli sme 1. kap. CONNOLY
 • cvičenie ku kontigenčným tabuľkám zo ZAPAWA, kap.2 (načítanie textových súborov)

 

 

 

ADM1ext Aktuálne

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Analýza dat a modelování,KOMBI - (Komentáre vypnuté na ADM1ext Aktuálne)