ASW Web stránky

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Aplikačný softvér, KOMBI - (Komentáre vypnuté na ASW Web stránky)

ASW Literatúra

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Aplikačný softvér, KOMBI - (Komentáre vypnuté na ASW Literatúra)

ASW Došlé seminárne práce

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Aplikačný softvér, KOMBI - (Komentáre vypnuté na ASW Došlé seminárne práce)

ASW Zadanie seminárnych prác

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Aplikačný softvér, KOMBI - (Komentáre vypnuté na ASW Zadanie seminárnych prác)

ASW Študijné povinnosti a ich ohodnotenie

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Aplikačný softvér, KOMBI - (Komentáre vypnuté na ASW Študijné povinnosti a ich ohodnotenie)

1. Písomná skúška  :

 •  rozsah daný knihou POUR,2009 : Aplikace podnikové informatiky  , kap.5 – kap.10 – otázky budú dodané dopredu

2. Praktická práca – zápočet : napísať ľubovolný kód v ľubovolnom jazyku, alebo opísať cudzí kód – využiť metodológiu zpätného inžnierstva a použiť jazyk UML.Semestrálny projekt musí pozostávať :

1. Opis informačného systému
2. Zoznam nefunkčných požiadavok
2. Zoznam funkčných požiadavok
3. Slovník pojmov
4. Procesný diagram (BPMN 1.0)
5. Zoznam rolí (používateľ, správca systému, ….)
6. Zoznam UC (scenáre použitia)
7. Ďalšie diagramy UML (najmenej tri – diagram objekt spolupráce, stavový diagram, aktivity diagram …)
8. Záver

ASW Plán seminárov a Denník

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Aplikačný softvér, KOMBI - (Komentáre vypnuté na ASW Plán seminárov a Denník)

Stretnutie 9.12.2011

 • adresár : \PREDMETY\ASW\111202 Vyucba\na prednáške dnes a včera sme prešli dve prvé kapitoly knihy FOWLER : UML Distilied (v českom preklad je na FTP : \KNIHY\101117 KNIHA FOWLER UML DISTILED\ )
 • 1. kap. : je to pohľad na UML z hľadiska jeho použitia aj v našej seminárnej práci (UML as scetch, UML as blueprint a UML as programming language)
 • 2. kap. : pohľady na proces SW vývoja a úlohu UML v ňom
 • ukazujeme si systémy na generovanie spustiteľného kódu (spracovanie obrazu fy. National Instruments Vision Builder (časť LabVIEW) a IBM SPSS Modeler – datamining a hĺbková analýza dát)

 

Stretnutie 2.12.2011

 • oboznámili sme sa s podmienkami ukončenia predmetu (prvý termín skúšky je 17.12. o 12,00 bude v IS BIVS)
 • nie je nutné urobiť seminárnu prácu pred skúškou (to isté platí aj o DBB2)
 • študenti dostanú zoznam otázok z predmetu ASW (termín je budúci týždeň) – pôjde o otázky z knihy POUR,2009 kap.5-kap. 10
 • študijná litertúra :
  • POUR,2006 :  FTP PANCIK_AR1112\KNIHY\KNIHA POUR Podnikova informatika 2009\
  • FOWLER,2009 : FTP PANCIK_AR1112\KNIHY\101117 KNIHA FOWLER UML DISTILED\
 • vzory seminárnych prác : PANCIK_AR1112\PREDMETY\TMM\STUD_WORK_STARSIE\
 • na prednáške sme programovali a debagovali  v JAVA (kap.4 : Triedy a objekty, príkald o objektoch rectnagle a point a príklad o zásobníku )

Stretnutie 5.11.2011

Predmet ASW :
Adresar : 0:/PREDMETY/ASW/111105 Vyucba Mgr.2 ITaM/
1. Portable citacka DJVU suborov : http://portableapps.com/node/16796 – Samo našiel link : https://kjkpub.s3.amazonaws.com/sumatrapdf/rel/SumatraPDF-1.8.zip
2.  JAVA Teoria a priklad z 2. kap. (aplikácia využívajúca triedu) : http://download.oracle.com/javase/tutorial/java/concepts/index.html
3. Priklady k vyucbe z kap.1-3 : subor FTP: Priklady_java.zip kap.4-8 z knihy JAVA6
4. Opakujeme priklad z BycicleDemo
5. Vyznam citania kodu v JAVA : http://code.google.com/apis/predict/
6. Praktická práca z predmetu M201ASW : napísať ľubovolný kód v ľubovolnom jazyku, alebo opísať cudzí kód
7. Urobili sme priklady z kap.3 po str.71 PrePostDemo.java
8. Nabuduce pokracovat v zakladoch jazyka JAVA
9. Doplnit www stranku predmetu

 

ASW Aktuálne

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Aplikačný softvér, KOMBI - (Komentáre vypnuté na ASW Aktuálne)