SRI Web stránky

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Strategické riadenie IS, KOMBI - (Komentáre vypnuté na SRI Web stránky)

SRI Literatúra

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Strategické riadenie IS, KOMBI - (Komentáre vypnuté na SRI Literatúra)

SRI Došlé seminárne práce

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Strategické riadenie IS, KOMBI - (Komentáre vypnuté na SRI Došlé seminárne práce)

SRI Zadanie seminárnych prác

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Strategické riadenie IS, KOMBI - (Komentáre vypnuté na SRI Zadanie seminárnych prác)

SRI Študijné povinnosti a ich ohodnotenie

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Strategické riadenie IS, KOMBI - (Komentáre vypnuté na SRI Študijné povinnosti a ich ohodnotenie)
 1. Písomná skúška (50 bodov) z troch otázok štátnicového predmetu RPP,
  • Vypracované od S.Straňáka (odporúčam) sú v :
   • PREDMETY/DBB2/111015 1.Stretnutie/110513 BIVS MURIN STATNICE/ súbor statnice-2011-itam.rar a tam súbor RPP_od_slava_stranaka.zip
  • Od V. Murína :
   • Okruhy na ŠZS na AR1011 sú na HDD : \PANCIK_AR1112\PREDMETY\DBB2\111015 1.Stretnutie\110513 BIVS MURIN STATNICE\
   • Vypracované okruhy V.MURIN a S.STRAŇÁK : ..\PANCIK_AR1112\PREDMETY\DBB2\111015 1.Stretnutie\
   • súbor sa volá „110520 Statnicove_Okruhy_ITAM_MURIN.rar“
 2. Seminárna práca II. (50 bodov) vypracovanie seminárnej práce t.j. teoretická časť DP  s príslušenstvom v rozsahu 30-35 strán  (zaslať emailom,  predmet SRI_Priezvisko_Meno, seminárna práca v prílohe zip s názvom  SRI_Priezvisko_Meno.zip). Termín  :  31. január 2012  , ide aj o podmienku na získanie zápočtu z predmetu SDP1 – ten však podpisuje vedúci práce

SRI Plán seminárov a Denník

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Strategické riadenie IS, KOMBI - (Komentáre vypnuté na SRI Plán seminárov a Denník)

Stretnutie 12.11.2011 : posledné stretnutie k tomuto predmetu SRI

Predmet SDP + DBB2:

Obsah a rozsah sme prešli s T.MAČEJOVSKÝ, D.HYBAČKOVÁ, Ľ.LOPUŠNÝ, T.GUBRIC (nebol), S.PILCH (nebol), S.HAMALIAR (viď. FTP adresár : ). Prosím ostatných kolegov (KLIMO, GUBÁNI, DUCHOŇ, MALÍKOVÁ, GUBRIC, PRVÁK, ŠVANTNER) aby urobili to isté a všetkých aby doplnili obsah a rozsah o literatúru 15 kníh a aby robili na písaní teoretickej časti.

Stretnutie 5.11.2011 :

Predmet SDP :
Všetci do budúceho stretnutia urobia obsah a rozsah DP do druhej úrovne + na koniec doplnia oficiálne zadanie DP

Stretnutie 15.10. 12011 : 

 • domáca úloha : každý pošle email s predmetom SRIS-Priezvisko_Meno a do neho uvedie po min. 3  okruhy z ŠZS pre predmety RPP a ZSI (okrem DBB), ktoré potrebuje doplniť alebo nie sú dobre pripravené. Viď. S.Straňákom pripravené okruhy na DBB – na A4 je všetko.  Na základe tohoto pridelíme seminárne práce. Z toho bude písomná skúška. Termín : budúce stretnutie 5.11.2011.
 • Na tomto stretnutí  5.11.2011 si rozdelíme seminárne práce a určíme si zdroje potrebné pre prípravu.
 • Zdroje okruhov sú aj na nasledovných miestach :
  • Okruhy na ŠZS na AR1011 sú na HDD : \PANCIK_AR1112\PREDMETY\DBB2\111015 1.Stretnutie\110513 BIVS MURIN STATNICE\
  • Vypracované okruhy V.MURIN a S.STRAŇÁK : ..\PANCIK_AR1112\PREDMETY\DBB2\111015 1.Stretnutie\
 • domáca úloha doc. PANČÍK: publikovať u neho sústredené okruhy z ZSI a RPP z akademického roku 2010/2012

SRI Aktuálne

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Strategické riadenie IS, KOMBI - (Komentáre vypnuté na SRI Aktuálne)