SYM Web stránky

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Systémová metodológia,KOMBI - (Komentáre vypnuté na SYM Web stránky)

SYM Literatúra

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Systémová metodológia,KOMBI - (Komentáre vypnuté na SYM Literatúra)

SYM Došlé seminárne práce

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Systémová metodológia,KOMBI - (Komentáre vypnuté na SYM Došlé seminárne práce)

Došlé seminárne práce sú na FTP : 0:/PREDMETY/SYM/STUD WORK/

Práce zaslali :

  1. Mazánik
  2. Rényei

SYM Zadanie seminárnych prác

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Systémová metodológia,KOMBI - (Komentáre vypnuté na SYM Zadanie seminárnych prác)

SYM Študijné povinnosti a ich ohodnotenie

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Systémová metodológia,KOMBI - (Komentáre vypnuté na SYM Študijné povinnosti a ich ohodnotenie)

Predmet končí zápočtom a skúškou.

Hodnotenie predmetu :

  • skúška : kúška z jazyka UML z učebnice KANISOVÁ -MILLER : UML zrozumitelne (FTP : \KNIHY 2\KNIHA_KANISOVA_MULLER_UML_srozumitelne\). Otázky budú známe dopredu TU
  •  seminárna práca (zápočet) (termín odovzdania seminárnej práce sa neviaže na termín skúšky) :  v) Vytvorenie alebo opis hotového kódu v jazyku JAVA (alebo inom programovacom jazyku) alebo opis hotovej SW aplikácie (GMAIL, Outlook, … ). Použiť opis s využitím opisu požiadaviek, modelu UML či opisu algoritmu. Formálne dodržať požiadavky na seminárne práce BIVŠ. Poslať toto ako elektronický dokument v zip-e názov súboru SYM_Priezvisko_Meno.zip  a s predmetom SYM_Priezvisko_Meno. Zip bude obsahovať dokument Word a projektový súbor vo VISIO (alebo iný kresliaci program). Inšpirácia je uvedená TU (rozsah analýzy  bude menší).    V prípade vlastnej fungujúcej aplikácie verejne zavesenej na internete seminárnu prácu netreba vyhotovit.  Ústne vsvetlenie programu bude požadované podľa potreby.

SYM Plán seminárov a Denník

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Systémová metodológia,KOMBI - (Komentáre vypnuté na SYM Plán seminárov a Denník)

Stretnutie 16.12. Systémová metodologie 5h (14:15-18:10)

  • Kanisová : UML zrozumitelne

Stretnutie 10.12.  : Systémová metodologie 2h (11:20-12:50)

  •  Kanisová : UML zrozumitelne

Stretnutie 25.11. 2011 : plán

  • budeme sa venovať príprave na dif. skúšku viď. TU

Stretnutie 19.11. 2011 : stretnutie k dif. skúške DIF1 a DIF2  

  •  príprava na dif. skúšku viď. TU

Stretnutie 5.11. 2011 :

  • príprava na dif. skúšku viď. TU

 

SYM Aktuálne

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Systémová metodológia,KOMBI - (Komentáre vypnuté na SYM Aktuálne)