VISext Web stránky

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Vývoj informačních systému,KOMBI - (Komentáre vypnuté na VISext Web stránky)

VISext Literatúra

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Vývoj informačních systému,KOMBI - (Komentáre vypnuté na VISext Literatúra)

VISext Došlé seminárne práce

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Vývoj informačních systému,KOMBI - (Komentáre vypnuté na VISext Došlé seminárne práce)

VISext Zadanie seminárnych prác

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Vývoj informačních systému,KOMBI - (Komentáre vypnuté na VISext Zadanie seminárnych prác)

VISext Študijné povinnosti a ich ohodnotenie

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Vývoj informačních systému,KOMBI - (Komentáre vypnuté na VISext Študijné povinnosti a ich ohodnotenie)
 1. Teória (50 bodov) : otázky z teórie a cvičení v knihe ZAKHOUR : JAVA 6
 2. Prax (50 bodov) :  seminárna práca opisujúca projekt a kód v JAVA podľa vlastného výberu a v primeranom rozsahu. Cieľ : ukázať znalosti čítania cudzieho kódu. (seminárna práca, email : VISext_Priezvisko_Meno, seminárna práca v ZIP-e s názvom VISext_Priezvisko_Meno.zip – musí tam byť zazipovaný projekt v NETbeans a dokument Word). Doplnené 19.11.2011 : Môže ísť aj komentovanie a realizáciu súboru vzorových programov z knihy , napr. z 3. kap. riadenie toku kódu alebo zo 4. kap. vnorené triedy. Musí to mať však požadovanú formu. Termín : Odovzdanie seminárnej práce sa neviaže na vykonanie skúšky (t.j. stačí to odovzdať neskôr t.j. do konca skúškového obdobia 28.2.2012 )

 

VISext Plán seminárov a Denník

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Vývoj informačních systému,KOMBI - (Komentáre vypnuté na VISext Plán seminárov a Denník)

skúška 17.12.2011 : všetci zúčastnení získali bodové hodnotenie od 10-50 bodov (z max. 50 bodov). Prosím nech mi pošlú prácu – následne  vyhodnotím predmet ako celok  (okrem L. Kocákovej)

19.11.2011 Vývoj informačních systému 6h (08:00-12:50) U3  

 • prednáška : 
 •  cvičenie :
  • “netriviálna inštalácia” free verzie  IBM Raphsody Modeller – poznámky ako spustiť inštaláciu viď. na : http://www.ibm.com/developerworks/downloads/r/modeler/index.html?S_TACT=105AGX28&S_CMP=DLMAIN#notes  ,  je to aj na FTP : PREDMETY/TMM/SEM8 Model objektovej spoluprace/111115 Installation notes RAPHSODY MODELER/samotná inštalačka je na FTP : /INSTALL 2/ súbor : ratlRhapsody_ModelerEdition_7-5-0.msi
  • Raphsody modeller obsahuje výborné príklady vrátane opisu informačného systému  “Výťahu”. Pri tejto analýze je cenné vedieť  to, že analyzuje výťah, kde používateľ má len tlačítko “hore” a “dole” a že v projekte je uvedená  len  časť diagramov  UML :  Use Case, Class Diagram, Object Interaction a Sequence diagram. Projekt “Výťah” má zaujímavý Class Diagram a aj ostatné.
  • nekontrolovaná domáca úloha z cvičenia  : samostatná inštalácia IBM Raphsody Modeller
  • prešli sme vzorové riešenia “Umývačka riadu” “Alarm”a “Výťah” v Raphsody Modeleri – odporúčam všetkým aby to skúsli
  • vo vzorovom riešení v SW EA “EAExample”sme skúmali prítomnosť jednotlivých UML  modelov  – našli sme ich. Zaujímavý bol Digram Objektovej spolupráce (Collaborative Diagram) – má vlastné značky pre objekty rozhrania, obchodnej logiky a interakcie s databázaou 

 

12.11.2011 Vývoj informačních systému 4h (08:00-11:10) U3 

 • venujeme sa predmetom ADM1 a SBCext

29.10.2011 Vývoj informačních systému 4h (14:00-17:10) U3 

 •  programovanie JAVA : ZAKHOUR, kap.3 , základy jazyka JAVA , dokončenie nabudúce

8.10.2011 Vývoj informačních systému 4h (8:00-11:10) U3 

 •  programovanie SQL : Conolly, kap.3 (SQL DML) a doplnok E (SQL DLL)

1.10.2011 Vývoj informačních systému 2h (11:20-12:50) U3 

 •   programovanie JAVA : ZAKHOUR, kap.2, Koncept OOP

1.10.2011 Vývoj informačních systému 4h (8:00-11:10) U3 

 •   programovanie JAVA : ZAKHOUR, kap.1, prvý program v JAVA a NETBEANS IDE

VISext Aktuálne

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Vývoj informačních systému,KOMBI - (Komentáre vypnuté na VISext Aktuálne)