ZSI Web stránky

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Základy softvérového inľinierstva,KOMBI - (Komentáre vypnuté na ZSI Web stránky)

ZSI Literatúra

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Základy softvérového inľinierstva,KOMBI - (Komentáre vypnuté na ZSI Literatúra)

Web stránka predmetu  a seminárne práce z minulého akademického roka: TU, FTP server : PREDMETY\ZSI\STUD_WORK\ , chodte na index.htm nájdite predmet ZSI

Knihy na FTP súvisiace s vypracovaním okruhov na ŠZS pre predmet ZSI :

 •  SKEN Rosenau Rizeni Projektu 2007, riadenie projektov všeobecne
 • KNIHA POUR Podnikova informatika 2009, úvod do hospodárskej informatiky
 • 110927 KNIHA CONOLLY Mistrovstvi databaze, dátové modelovanie
 • SKEN WIEGERS 2008 Pozadavky na software, požiadavky
 • 111014 Zaverecne prace/BC POLAKOVA/,požiadavky
 • SKEN EELES Architektura SW 2011, architektúra SW
 • NIHA_KANISOVA_MULLER_UML_srozumitelne, úvod do UML, procesného modelovania a požiadavok
 • KNIHA_ARLOW_UML2, KNIHA_ARLOW_UML2, kniha o UML pre pokročilých
 • KNIHA_SCHMULLER MYSLIME V UML, zákaldy objektového programovania
 • 100121 Kniha Schwalbe, projekty v IT
 • 111105 CISA STUDY GUIDE/ , kniha pre certifikát CISA

ZSI Došlé seminárne práce

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Základy softvérového inľinierstva,KOMBI - (Komentáre vypnuté na ZSI Došlé seminárne práce)

16. január 2012 : Zaslané práce študentov  som umiestnil na FTP:/PREDMETY/ZSI/STUD_WORK_Zima_2011/

ZSI Zadanie seminárnych prác

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Základy softvérového inľinierstva,KOMBI - (Komentáre vypnuté na ZSI Zadanie seminárnych prác)

16. január 2012 : Zaslané práce študentov  som umiestnil na FTP:/PREDMETY/ZSI/STUD_WORK_Zima_2011/

Testové otázky budú k dispozícii na tejto stránke (vyexportované z prác).

Ten čo nevypracuje seminárnu prácu zo ZSI do 15.1. má v hodnotení -1 stupeň (meškanie 1 týždeň = -2 stupeň).

Výber z otázok uvedený  TU 

Č. Študent Otázky ZSI
1. Babic, Michal 28,29 zaslané 24.1.2012
2. Bača, Martin 14,18 zaslané 15.1. 2012
3. Bučko, Martin uznaná skúška
4. Filípek, Vladimír 23,27 zaslane 15.1. 2012
5. Gembčík, Michal 6,22 zaslané 15.1. 2012
6. Gottwald, Ľuboš 9,25 zaslané 15.1. 2012
7. Jackuliak, Tomáš 5,7
8. Jagerčík, Ján 8,11 zaslané pred 15.1.2012
9. Klimo, Ondrej uznaná skúška
10. Mazánik, Jozef uznaná skúška
11. Mihalovič, Matej 16,19 zaslané 15.1. 2012
12. Michalka, Juraj 1,10 zaslané 15.1. 2012
13. Nepšinský, Boris 13,17 zaslané 22.1.2012
14. Poláková, Danica 15,30 zaslané 15.1. 2012
15. Rényei, Ladislav 4,21 zaslané 8.1.2012
16. Schütz, Ľubomír 12,2 zaslané 16.1.2012
17. Štubňová, Silvia 24,26 zaslané 18.1.2012
     
     
1 Co je předmětem fáze
analýzy požadavků na informační systém?
2 Co je smyslem modelem
řízeného vývoje (MDA, resp. MDD)?
4 Co to je bezpečnost
informačních systémů, jak se zajišťuje?
5 Co to je inspekce
produktu?
6 Co to je programové
rozhraní (API), jak se navrhuje?
7 Co to je síťový graf
(PERT)?
8 Co to je sloupcový
diagram (Gantt Chart)?
9 Co to je softwarové
inženýrství a proč vzniklo?
10 Co to je softwarový
projekt a jaké jsou jeho charakteristické rysy?
11 Co to je UML, k čemu v
kontextu softwarového inženýrství slouží?
12 Co to jsou funkční a
nefunkční požadavky?
13 Co to jsou softwarové
metriky, kdy se používají?
14 Co to jsou stupně
dospělosti vývoje (CMM), jak se liší?
15 Jaké dokumenty jsou
vstupem a výstupem fáze návrhu informačního systému?
16 Jaké metodiky řízení
vývoje informačních systémů znáte?
17 Jaké metody modelování
informačních systémů znáte?
18 Jaké metody se používají
pro řízení kvality vývoje informačních systémů?
19 Jaké metody testování
softwarových produktů znáte?
20 Jaké nástroje pro vývoj informačních
systémů znáte? Ve kterých fázích se používají?
21 Jaké softwarové profese
znáte a co je předmětem jejich zaměření?
22 Jaké techniky plánování
znáte, jak se liší?
23 Jaké znáte metody odhadu
nákladů na informační systém?
24 Jaký je rozdíl mezi
strukturovanými a objektovými metodikami?
25 Jakými fázemi prochází
životní cyklus informačního systému?
26 Na čem je založena
technika odhadu dekompozicí?
27 Na čem jsou založeny
statistické metody odhadu (COCOMO)?
28 Vysvětlete pojem datové
modelování, jaké datové modely znáte?
29 Vysvětlete pojem funkční
(procesní) modelování, jaké modely znáte?
30 Vysvětlete, co to je
akceptační test.

 

 

 

3 nie je v zozname ,

ZSI Študijné povinnosti a ich ohodnotenie

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Základy softvérového inľinierstva,KOMBI - (Komentáre vypnuté na ZSI Študijné povinnosti a ich ohodnotenie)
 •   skúška  bude z teórie, pôjde o test  (k dispozícii budú vypracované okruhy na ŠZS (tie budú spracované študentmi v rámci písomnej práce + ku každej urobí autor testové otázky), termín skúšky – písomného testu po 25.1.2012
 • písomná práca (zápočet)bude  a pôjde o redakciu okruhu (- ov) na ŠZS + vytvorenie 5 testových otázok s odpoveďami ku každému okruhu
  • podľa špecifikácie dokumentu a zadelenia medzi študentov , ktorá bude na tejto stránke uvedená neskôr
  • špecifikácia dokumentu : kompletná seminárna práca podľa BIVŠ normy (úvodný list, obsah, literatúra), na konci 5 testových otázok (uzavretých s 4-6 odpoveďami z toho 1 a viac správnych), treba uviesť aj odpovede. Netreba zabudnúť že z okruhu sa budete učiť – t.j. dať tam 1-2 strany A4 ako odpoveď na otázku na ŠZS a potom pár strán ak bude treba na dokreslenie či vysvetlenie problému. treba myslieť na účel tohot materiálu.
  • Zasiela sa elektronicky v zipe (rare) s názvom súbor ZSI_priezvisko_meno.zip a predmetom emailu ZSI_Priezvisko_meno  . Postupne to budem vešať na túto www stránku.
  • k dispozícii sú doteraz vypracované okruhy v súbore statnice-2011-itam.rar  na FTP :  okruhy z AR 10/11 sú v súbore:  okruhy.docx, na FTP : PREDMETY\ZSI\111105 Vyucba ZSI\110513 BIVS MURIN STATNICE\ , Web stránka predmetu  a seminárne práce z minulého akademického roka: TU, FTP server : REDMETY\ZSI\STUD_WORK\ , chodte na index.htm nájdite predmet ZSI
  • termín zaslania seminárnej práce v termíne do  15.1.2012

ZSI Plán seminárov a Denník

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Základy softvérového inľinierstva,KOMBI - (Komentáre vypnuté na ZSI Plán seminárov a Denník)
 • Všetky informácie o predmetoch na FTP : data.soft1.sk,  adresár náš predmet PREDMETY\ZSI
16. január 2012 : Zaslané práce študentov  som umiestnil na FTP:/PREDMETY/ZSI/STUD_WORK_Zima_2011/

3. stretnutie 17.12.2011 Základy SW inženýrství/S 4h (14:00-17:10) U7

 • Menovité pridelenie  seminárnych prác z otázok na ŠZS je uvedené TU   (zoznam otázok + ich vypracovanie  viď. stránku TU ) na spracovanie v podobe seminárnej práce (na zápočet)

2. stretnutie ZSI 10.12. 2012 :

 •  prešli sme si  vypracované okruhy na ŠZS – Web stránka predmetu  a seminárne práce z minulého akademického roka: TU, FTP server : PREDMETY\ZSI\STUD_WORK\ , chodte na index.htm nájdite predmet ZSI
 •  zadelenie  seminárnych prác,  čo je dobré na hotových okruhoch a  čo treba prerobiť , s tým , že skúška bude test z testových otázok na konci každého študentom redigovaného okruhu. Seminárne práce treba odovzdať do 15.1. 2012. Spôsob odovzdania je na príslušnej stránke.
 • Niektoré prednášky k téme ZSI (neprebráme ich len o nich hovorím ,  FTP: PREDMETY\ZSI\STUD_WORK\data\Vyucbove_data_bivs\B108ZSI ZakladySWEng\) :
  • Riadenie projektov IS VRANA,2005 – výborná kniha o riadení projektov implentácie IS – viac súvisí s predmetom RPP  : PANCIK_AR1112\KNIHY\SKEN VRANA 2005 Zasady  a postupy zavadeni IS\PDF\ – vid slajdy v adresari :  v subore 101008 Prednaska M108ZSI kombi.pptx
  •  Prechádzame prednášku z knihy o životnom cykle aplikácií IS viď. POUR,2009 a hľadáme rozhrania na predmety v rámci Mgr. štúdia ITaM (viď. slajd. č. 2 „Databáze II DBB2„, „Rízení projektu a procesu RPP “ a „Navrhováni a modelování dátových skladu „) 100226_POUR_2009_kap11_Zivotny cyklus aplikacii.pptx
  • Prednášky z knihy o SW inžinierstve Pankaj Jalote : 1-Intro.ppt a 2-SoftwareProcess.ppt
  • Prednáška o vývoji informačných systémov systémoch : 091121_ZSI_VyvojInfoSystemov.pptx
 • Návrh zo strany študentov aby sme v rámci predmetu RPP prešli základy MS Project 2010 (príprava a riadenie projektov IS) a riešili by sme všetci jednu úlohu a to EAExample (vzorový príkald v EA) – t.j. zavedenie či vývoj aplikácie EAEXample
 • V rámci CASE nástrojov budeme mať predmet „CASE nástroje“.  Ukazujeme si demnštračné video o EA kde nám ukazujú ako EA generuje kód pre JAVA (z Class Diagram-u) a SQL (z dátového modelu) – viď. http://sparxsystems.com.au/resources/demos/index.html , námet na DP pre niekoho z vás  : EA a analýza príkladu EAExample
 • Zhodli sme sa na potrebe prejsť si UML aj teoreticky a aj prakticky v rámci „CASE nástroje“ prejdeme to aj na tejto prednáške ZSI
 • Prechádzame si jednotlivé SW profesie (podľa helpu v EA) a sledujeme zamestnateľnosť v týchto profesiách na portále http://www.itjobswatch.co.uk/ najviac treba business analytikov (15 percent) a developerov (30 percent)
 • Hovoríme o komponetovom programovaní ako ďaľšom princípe (metóde) tvorby SW projektov viď. http://en.wikipedia.org/wiki/Service-oriented_architecturev
 • Dal som študentom inštalačky na EA a Raphsody Modeler
 • Prešli sme knihy k SW engineeringu :
  • FOWLER,2008 (UML distilied) : \KNIHY\101117 KNIHA FOWLER UML DISTILED\
  • Programovanie JAVA, OOP, Dátové štruktúry : KNIHY\110927 KNIHY KEOGH\
  • BPMN : KNIHY\111123 KNIHA BPMN Modelling\
  • Architektúry : KNIHY\SKEN EELES Architektura SW 2011\
  • VRANA, 2005 : KNIHY\SKEN VRANA 2005 Zasady  a postupy zavadeni IS\
  • Wiegers, správa požiadaviek : KNIHY\SKEN WIEGERS 2008 Pozadavky na software\
  • Knihy : Jalote a  Pressman : \KNIHY\KNIHY SW inzinierstvo\

1. Stretnutie 5.11.2011 :  

 • prosím o zaslanie kontaktného emailu s predmetom ZSI_Priezvisko_Meno (tí čo ho zaslali cez hodinu už nemusia )
 • prosím o vypísanie dotazníku a zaslanie emailom ako text emailu (nie ako priložený súbor). Prosím použite predmet emailu ZSI_Priezvisko_Meno :
  • 1.Akú školu ste skončili?
  • 2.Aké aplikácie ovládate?/Aké aplikácie Vás zaujímajú?
  • 3.Čo by ste sa chceli naučiť z IT technológií?
  • 4.Programujete?
  • 5.Zaujímajú Vás webové technológie? (tvorba web stránok)
  • 6.Čo by ste chceli robiť v rámci diplomovej práce?
  • 7. Čo robíte ? Pracujete as IT  alebo ste skôr používateľ
  • 8. Z ktorého okresu dochádzate ?
 • Podmienky ukončenia predmetu http://www.drpancik.sk/?p=669
 • literatúra : http://www.drpancik.sk/?p=675
 • témy diplomových prác : každý si premyslí čo by ho zaujímalo, čo robí v práci, ako by modifikoval svoju Bc prácu, študenti si pozrú vzorové záverečné práce na FTP : KNIHY\111014 Zaverecne prace\
 • čo budeme robiť v rámci predmetu SYM :
  • v rámci predmetu SYM prejdeme pripravu na skúšky DIF I,II, preto sa zamení 1x predmet ZSI a SYM (19.11.). Výučba SYM teda bude v dňoch :
   • 19.11. namiesto Základy SW inženýrství/P 4h (14:00-17:10) (náhrada ZSI  bude  10.12. Systémová metodologie 4h (8:00-11:10))
   • 25.11. Systémová metodologie 5h (14:15-18:10)
   • 10.12. Systémová metodologie 2h (11:20-12:50)
   • 16.12. Systémová metodologie 5h (14:15-18:10)
   • Do budúceho stretnutia  okruhy z DIF1 a DIF2, vymedziť „safe mód“
   • Úkončenie predmetu SYM: naprogramovanie aplikácie v ľubovolnom programovacom jazyku alebo popis zdrojového kódu v trámci nejakého projektu v jazyku JAVA SE + krátka seminárna práca podľa špecifikácie na ktorej sa dohodneme  aby bol doklad, že sme niečo robili 🙂
 •  Uvod do knihy JAVA 6 : http://download.oracle.com/javase/tutorial/
 •  Priklad HelloWorld (prvy program v jazyku JAVA): http://download.oracle.com/javase/tutorial/getStarted/cupojava/netbeans.html
 •  Sw JDK7+NetBeans je na stranke : http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
 •  Teoria a priklad z 2. kap. (aplikácia využívajúca triedu) : http://download.oracle.com/javase/tutorial/java/concepts/index.html
 •  Nekontrolovaná domáca úloha : inštalácia NetBeans + JDK7, odskúšať aplikáciu Hello World (kap.1) a Bycicledemo (kap.2)Hovoríme o komponetovom programovaní ako ďaľšom princípe (metóde) tvorby SW projektov viď. http://en.wikipedia.org/wiki/Service-oriented_architecture

ZSI Aktuálne

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Základy softvérového inľinierstva,KOMBI - (Komentáre vypnuté na ZSI Aktuálne)