E201BI Došlé seminárne práce

27 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Business Intelligence - (Komentáre vypnuté na E201BI Došlé seminárne práce)

E201BI Literatúra

21 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Business Intelligence - (Komentáre vypnuté na E201BI Literatúra)

MATERIÁLY NA STIAHNUTIE:

 • študijný materiál : TU (9. kapitola z knihy POUR,2009), TU (14. kapitola z knihy POUR,2009)
 • slajdy TU (9. kapitola z knihy POUR,2009), TU (14. kapitola z knihy POUR,2009)

Literatúra:

1.       Lacko,Ľ.: Business Intelligence v SQL Serveru 2005. Computer Press, Brno, 2006. ISBN: 80-251-1110-5

2.      Zapawa, T.: Microsoft Excel. Získavaní, analýza a prezentace dat. Computer Press, Brno, 2007. ISBN: 978-80-251-1535-0

3.      Novotný,O., Pour,J., Slánský,D.: Business Intelligence. Grada, Praha, 2005. ISBN: 80-247-1094-3

4.      Beautiful Data.Ed.T.Segaran,J.Hammerbacher, O’Reilly, 2009.ISBN: 978-0-596-15711-1.

E201BI Študijné povinnosti a ich ohodnotenie

21 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Business Intelligence - (Komentáre vypnuté na E201BI Študijné povinnosti a ich ohodnotenie)

  1.  Účasť na seminároch je povinná. Ospravedlňuje sa z neúčasti na seminári dopredu – kontakt viď posledný bod. Dve absencie sú povolené len s oznámením o neprítomnosti. Ďalšie absencie treba ospravedlniť aj s uvedením dôvodu – vyučujúci zváži ich relevantnosť.   

2.Témy seminárnych prác a podklady k nim.    po dohode s doc. Pančíkom

3.Seminárne práce. Seminárne práce budú napísané ako elektronický dokument WORD (pdf) a prezentácie bude ako elektronický dokument Powerpoint. Rozsah ústnej prezentácie je do 15 minút, písomná forma elektronického dokumentu má mať rozumný rozsah (10 – 15 strán). Štruktúra seminárnej práce je úvod o čom budeme hovoriť, jadro práce, záver o čom sme hovorili a čo je podstatné na tom. Seminárne práce sa spracúvavajú podľa smernice UMB č.12/2011  UMB TU Tlačená forma seminárnej práce nie je potrebná. Učiteľom sa archivujú elektronické formy seminárnych prác. Elektronická forma seminárnych prác bude k dispozícii všetkým na web stránke doc. Pančíka (www.drpancik.sk). Elektronickú formu seminárnej práce (dokument word .doc a prezentáciu .ppt) pošle  študent ako jeden zazipovaný súbor v prílohe emailu doc. Pančíkovi najneskôr do polnoci predchádzajúceho dňa, kedy sa koná seminár. Adresa emailu je juraj.pancik@umb.sk , predmet emailu je  BI_PriezviskoStudenta_MenoStudenta, názov zazipovaného súboru je  BI_PriezviskoStudenta_MenoStudenta.zip 

 4.Hodnotenie seminárnej práce. Hodnotí sa seminárna práca (formálna a obsahová stránka), hodnotí sa splnenie dohodnutého termínu odovzdania seminárnej práce. Hodnotí sa aktivita poslucháčov a reakcie prednášajúceho.

5. Kontakt.Všetky potrebné informácie sú na tránke www.drpancik.sk . Všetky potrebné operatívne informácie (aj ospravedlnenky) poskytne aj cez email  juraj.pancik@umb.sk  s predmetom emailu :  BI_PriezviskoStudenta_MenoStudenta.

6. Iné. Je zakázané počas výkladu vyučujúceho, prezentácie seminárnych prác či následnej diskusie na učebni používať akékoľvek počítače (školské či svoje notebooky) na iný účel ako je dané obsahom a zmyslom výučby. Vyučujúci však na požiadanie vytvorí časový priestor pre prezretie pošty či vybavenie súrnych záležitostí na Internete. 

Študijné povinnosti a ich hodnotenie

Študijná povinnosť    
dochádzka a aktívna účasť na seminári                          20bodov                                                        seminárna práca           50 bodovZáverečný test (kniha POUR,2009, kap.9. a kap 14.)  30bodov     
Spolu 100bodov

E201BI Zadanie seminárnych prác

21 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Business Intelligence - (Komentáre vypnuté na E201BI Zadanie seminárnych prác)
 • SEM12:
  • záverečný test a vyhodnotenie semestra
  • Bc. Bukovinská (IŠP – nepríde) – „Nástroje BI ORACLE“
  • Bc. Černická – „Nástroje BI SAP“
  • Bc. ŠEBEŇOVÁ – „Nástroje BI SAS“
 • SEM9:
  • Bc. Okál – spôsoby detekcie podvodov s DPH s využitím dataminingu
  • Bc. Šebíková – Čo je WEB 2.0 a aký má význam vo verejnom sektore  (Piovarči, 2011)
 • SEM8 : – podvody s DPH
  • Bc. Hofer – mechanizmy podvodov s DPH (ako na to :-))
  • Bc. Krajčíková – aktuálny stav podvodov s DPH v SR a EÚ
 • SEM7: – datamining vo firme
  • Bc. Danielis Datamining v TCOM, analýza CHURN-u, SAS  (Spišiak, 2010 )
  • Bc. vypadlo mi meno   Kapitálové trhy, Predikcia časových radov v praxi, SAS  (Lenárt,2010)
 • SEM6:  – datamining v banke
 • SEM5:  – free náastroje pre datamining
 • SEM4: – datamining v poisťovni
  • Bc.Turčanová  Modelovanie správania sa klienta poisťovne SAS (Hujíková,2009)
  • Bc.Hnilicová  Modelovanie správania sa klienta poisťovne WEKA (Veljačiková, 2011)
 • SEM3:
 • SEM2:
  • Bc.Kratoňová Transformačné služby v MS SQL Server 2008 (zdroj: TU)
  • Bc. Celerová Architektúra datového skladu (zdroj: TU)
 • SEM1 : nebol

E201BI Aktuálne

18 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Business Intelligence - (Komentáre vypnuté na E201BI Aktuálne)
 1. SEM4 12.10.2011 : neuskutoční sa z dôvodu návštevy,  plk.prof. Ing. Martin Macko, CSc, Univerizta obrany Brno – doc. Pančík túto návštevu garantuje, semináre sa neposúvajú, tí čo ich majú poslať ich aj pošlú v termíne. Na SEM5 sa pokračuje podľa plánu.     
 2. SEM1 Neúčasť na seminároch z BI – povinné je zaslanie ospravedlnenia emailom : Dva semináre sa možu vynechať len s emailovým oznámením, že na seminár sa nepríde (predmet emailu BI_Priezvisko-Meno, text napríklad: „na seminar SEM1 a SEM2 nepridem …“), ďalšie neúčasti sa vyriešia znova emailom s uvedením dôvodu neúčasti a z mojej strany zvážením či má ešte význam spolupracovať….
 3. SEM1 Prosím všetci mi pošlite do SEM2 email s predmetom  BI_Priezvisko-Meno – získam tak Vaše email adresy