QR code reader –> realizacia projektu

28 marca, 2015 | Posted by doc. Pančík in Nezaradené - (Komentáre vypnuté na QR code reader –> realizacia projektu)

Rešerš QR code reader :

 1.  pc aplikácia bežiaca na web kamere (0.3MP) : http://www.quickmark.com.tw/en/basic/downloadPC.asp
 2. Reading QR Codes in Processing :
 3. Readig QR code by Rapsberry Pi :
  1. http://www.raspberrypi.org/phpBB3//viewtopic.php?f=41&t=16025
  2. python qr tools https://launchpad.net/qr-tools/python-qrtools
  3. http://raspi.sk/products-page/

Podrobný opis seminárnej práce

7 februára, 2015 | Posted by doc. Pančík in Nezaradené - (Komentáre vypnuté na Podrobný opis seminárnej práce)

Upresnenie :

 • v seminárnej práci sa musia opísať podrobne – je toho dosť ale to preto lebo predmet je za 7 ECTS kreditov (1 ECTS kredit = 30 hodín práce)

Podrobný opis  seminárnej práce :

 • Opis informačného systému – jednotlivé podkapitoly musia mať číslovanie a názvy uvedené dole :
 • 1. Opis informačného systému
  – rozsah 1x A4
 • 2. Požiadavky
 • 2.1  Zoznam nefunkčných požiadavok
  – minimálne 5 skratka požiadavky + zoznam + popis (čerpať inšpiráciu z kolegov a z KANISOVÁ,2008 či WIEGRS,2008 -FTP: \KNIHY\SKEN WIEGERS 2008 Pozadavky na software\)
 • 2.2  Zoznam funkčných požiadavok
  – minimálne 10 , skratka požiadavky + zoznam + popis v rozsahu min. 2-3 vety (čerpať inšpiráciu z kolegov a z “EAexample”, vzorový príklad v EA), vzorový príklad BC POLÁKOVA (PANCIK_AR1112\KNIHY\111014 Zaverecne prace\BC POLAKOVA \CD_BC_POLAKOVA.ZIP\CD_BC_POLAKOVA\ priloha 2.)
 • 3. Slovník pojmov
  – min.5 + zoznam + popis v rozsahu min. 2-3vety
  – vzory : “Evidencia pitiev” P5_dfs_Evidencia_pitiev_v1.doc, FTP :\PANCIK_AR1112\PREDMETY\TMM\SEM2 Poziadavky\
  – zaujímavý vzorom je aj opis v UML IS pozičovne DVD “Stay HOme On LIne Rentals” a tam uvedený dátový slovník v knihe “Mistrovství databáz” v kap.5, str.148, tab.5.12 (FTP:PANCIK_AR1112\KNIHY\110927 KNIHA CONOLLY Mistrovstvi databaze\ kapitola5 )
 • 4. Procesný diagram
  – použiť BPMN notáciu (dá sa použiť EA., PWRD, VISIO 2010,)
 • – vzory : na Opravovnu elektrospotrebicov (bod. B) urobili v EA kolegovia model, napriklad TCN_Stranak_Slavomir.zip, (FTP: PANCIK_AR1112\PREDMETY\TMM\STUD_WORK_STARSIE\)
  – vid. aj BC POLAKOVA (PANCIK_AR1112\KNIHY\111014 Zaverecne prace\BC POLAKOVA\CD_BC_POLAKOVA.ZIP\CD_BC_POLAKOVA\ priloha 2.)
  – Dobry opis procesneho modeloakeho je v POlakova priloha.1
 • 5. Zoznam rolí
  – min.2, zoznam + popis, minimalne 2-3 vety
  – vzory vid literatura : 4,5,
 • 6. Diagram prípadov použitia
  – kapitola bude obsahovať :  Diagram prípadov použitia, Zoznam prípadov použitia (UC), scenáre použitia,
  – minimalne 3 prípady použitia  + musí byť  ich popis
  – uviesť  hlavné scenáre prípadu použitia
  – uviesť alternatívne scenáre prípadu použitia  – musí byť viditeľná jedna relácia typu “include” (KANISOVÁ, str.44 kap.4)   + kniha kanisová
 • 7. Diagramy UML
 • 7.1 Diagram modelu tried – class diagram
  – povinný, navrhnú sa objekty systému
 • 7.2 Sekvenčný diagram
  –  povinný, navrhne sa život týmto objektom
  –  diagram musí obsahovať príslušný scenár
 • 7.1 Ďalšie digramy UML
  najmenej este dva –  diagram objekt spolupráce – môže vyjsť zo sekvenčného diagramu (KANISOVÁ kap.6 a príklad výťahu v RM)
  musí obsahovať príslušný scenár a
  –  stavový diagram, týka sa jedného zložitého  objektu
  –  aktivity diagram,
 • 8. Záver

konštatovanie či sme splnili zadanie

9. Literatúra – TOP práce :
1.D. Magič ..PREDMETY\TMMext\StudWork\KDU3 Opis IS\TMMext_Magič_Dušan_KDU3.rar\
2.D. Bartkovič ..PREDMETY\TMM\StudWork\SEM10\TMM_Daniel_Bartkovic_SEM10.zip\TMM_Daniel_Bartkovic_SEM10\
3.BC POLAKOVA ..PANCIK_AR1112\KNIHY\111014 Zaverecne prace\BC POLAKOVA\CD_BC_POLAKOVA.ZIP\CD_BC_POLAKOVA\
4.”Evidencia pitiev” P5_dfs_Evidencia_pitiev_v1.doc, FTP :\PANCIK_AR1112\PREDMETY\TMM\SEM2 Poziadavky\
5.TCN_Stranak_Slavomir.zip, ide o jednu z prác kde v EA robili kolegovia celu sprostredkovatelnu oprav elektrospotrebicov (FTP:  PANCIK_AR1112\PREDMETY\TMM\STUD_WORK_STARSIE\)

Poznámky. :

 • Ďalšie hotové  práce som už nemenoval -sú k všetkým dispozícii na FTP napríklad denní študenti PREDMETY/TMM/StudWork/StudWorkZapocet/
 • kombinovaní . 0:/PREDMETY/TMMext/StudWork/KDU3 Opis IS/
 • vzory prác na FTP: PREDMETY Zima 2012\3.BC.IT_KOMBI_LM_ADM\MATERIALY\KDU3 Opis IS\ (študenti KOSA, MAGIČ, DOLEŽAL, ČELEŠOVÁ, MINDEK)

10. Prílohy

 • zoznam elektronických príloh – projektových súborov
 • zoznam príloh k dokumentu vo WORD-e – veľké na A4 obrázky  

 

Otázky na skúšku z M201SEM 1.2. 2013

24 januára, 2013 | Posted by doc. Pančík in Nezaradené - (Komentáre vypnuté na Otázky na skúšku z M201SEM 1.2. 2013)
 1. Nakreslite diagram tried ATM systému
 2. Nakreslite diagram aktivít pre výpis zostatku (BalanceInquiry)
 3. Nakreslite diagram aktivít pre výber hotovosti
 4. Nakreslite triedu BankDatabase s metódami, návratovými hodnotami a ich parametrami
 5. Nakreslite triedu Account s metódami, návratovými hodnotami a ich parametrami
 6. Nakreslite sekvenčný diagram modelujúci vykonávanie Výberu
 7. Nakreslite komunikačný diagram pre vykonávanie požiadavky informácia o zostatku

Zoznam otvorených otázok na skúšku z B201TMM a B201ADM

17 januára, 2013 | Posted by doc. Pančík in Nezaradené - (Komentáre vypnuté na Zoznam otvorených otázok na skúšku z B201TMM a B201ADM)

študenti B201ADM PREZ 

JAVA 7  kap.5

príklad UkazkaFronta.java (str. 178)

 1. Postavte, preložte a spustite  v Netbeans dvojtriedny projekt UkazkaFronta.java (projekt umiestnite do adresár, ktorého názov je Vaše priezvisko)
 2. Spustite ho v CMD okne so správnou diakritikou – použite na spustenie bat súbor
 3. Ukážte debagovací mód v Netbeans a ukážte debagovanie projektu
 4. opíšte prvky triedy Fronta (členske premenné, konštruktor, jednotlivé metódy)
 5. načo je dobrá fronta – voľne opíšte načo slúži
 6. opíšte podmienky vzniku hlásení – Fronta je plná a – Fronta je prázdná (za akých okolností sa realizujú)
 7. debageri nastavte zastavenie programu (breakpoint) a aj ho zastavte v mieste kde dochádza k  výpisu horeuvedených hlásení – vysvetlite príčiny zastavenia programu
 8. v kóde metódy char vyzvedni() vysvetlite existenciu a význam riadku:  return (char) 0;
 9. vysvetlite riadok kódu (main, prvý for  : velkaF.vloz((char) (‚A‘ + i));  prečo je tam nuté pretypovanie
 10. vysvetlite riadok kódu (main, druhý for :   if (zn != (char) 0) System.out.print(zn); )

UkazkaZobrazBity, str.202

 • ot: zostrojte dvojtriedny projekt
 • ot: overte vypisy na konzolu z programu pomocou programu calc (su 4, pozor na ten posledny)
 • ot: co robi kontruktor triedy ZobrazBity (ma parameter)
 • ot: co robi metoda zobraz – pouzit calc
 • ot: ukazte debagovanie volania metody zobraz (dat breakpoint do nej a oddebagovat jej volanie)

študenti B201ADM KOMBI a B201TMM PREZ a KOMBI

Otázky ku  kap. 4

UkazkaTridyNapoveda.java, str.143

 1. Postavte, preložte a spustite  v Netbeans dvojtriedny projekt UkazkaTridyNapoveda.java (projekt umiestnite do adresár, ktorého názov je Vaše priezvisko)
 2. Spustite ho v CMD okne so správnou diakritikou – použite na spustenie bat súbor
 3. Ukážte debagovací mód v Netbeans a ukážte debagovanie projektu
 4. Vysvetlite dôvod použitia nekonečnej slučky pomocu for – vysvetlite celkový  tok programu v metóde main()
 5. Vysvetlite význam a funkciu  výrazu  v podmienke WHILE   ( !objNapoveda.jePlatny(volba) )
 6. Opíšte triedu nápoveda – vysvetlite funkcie jej metód (návratová hodnota, názov, parametre)
 7. Vysvetlite význam a funkciu výrazu v IF (zn < ’1′ | zn > ’7′ & zn != ‘k’) v metóde jePlatny()

Prednáška o programovaní na súkromnej strednej škole

27 apríla, 2012 | Posted by doc. Pančík in Nezaradené - (Komentáre vypnuté na Prednáška o programovaní na súkromnej strednej škole)

27. apríla 2012 Prednáška na Súkromnej strednej odbornej škole a Súkromnom gymnáziu Podbrezovské železiarne. Názov :  Programovanie vnorených (embedded) systémov  (ukážky programovania s doskou ARDUINO MEGA ADK).

B201OIS Podmienky udelenia zápočtu

22 apríla, 2012 | Posted by doc. Pančík in Nezaradené - (Komentáre vypnuté na B201OIS Podmienky udelenia zápočtu)
 1. Zaslanie práce z predmetu TMM zo ZIMY 2011. Špecifikácia : TU  Termín: deň pre termínom skúšky
 2. vypracovanie elaborátu s témou Bc práce v rozsahu 10 strán (obidve práce podľa normy BIVŠ) do termínu skúšky. Pôjde o vysvetlenie základných pimov – termínov z názvu témy.   Aktuálny stav tém BC prác je v adresári 0:/PREDMETY Leto 2012/Planovane zaverecne prace AR 2012_13/AGENDA/ .  Zaslanie  prác obidvoch prác emailom. (predmet emailu OIS_Priezvisko_Meno). Názv elaborátu je totožný s názvom BC práce, zostava : obsah, úvod, záver, jadro bude obsahovať definície a vysvetelenie pojmov z témy bc práce – toto bude teoretická časť BC práce Termín: deň pre termínom skúšky
 3. vytvorenie interaktívnej web stránky obsahujúcej vopred zadané prvky (musí sa použiť jazyk HTML, CSS, JAVASCRIPT), stránka bude umiestnená na serveri szm.sk (adresa : www.meno.priezvisko.szm.sk ) .Termín: deň pre termínom skúšky
 • Povinné súčasti interaktívnej web stránky na adrese www.meno.priezvisko.szm.sk : TU
 • Stránka bude umiestnená do podadresáru /SITE  a obrázky vloziť do podadresáru /IMAGES.  Tozn. v roote budú podadresáre : /SITE, /IMAGES/(tu budú obrázky), /APR (predmet APR) a /OIS (skúšanie počas výučby).
 • Nemal by  sa použiť WYSIWIG editor ako generátor HTML a CSS kódu a môžu sa použiť upravené šablóny stiahnuté z netu.
 • ako generátor “umelého” textu je možné použiť generátor LOREM IPSUL (http://generator.lorem-ipsum.info/)
 • Pred skúškou študent pošle email s predmetom OIS_Priezvisko_meno a s URL stránkou v texte. Termíny skúšky budú v IS BIVŠ :
 • Počas skúšky sa vyučujúci môže opýtať na detaily práce a môže požiadať o jej zmenu.  Každý musí mať na skúške  USB kľúč s FileZilla, PSPAD, a svojou www stránkou,  každý bude na skúške “portable” (nebude potrebovať na modifikáciu svoje stránky nič len USB kľúč)

Otázky na skúšku z ADM2 31.8.2012

10 marca, 2012 | Posted by doc. Pančík in Nezaradené - (Komentáre vypnuté na Otázky na skúšku z ADM2 31.8.2012)
 1.  Aké sú nevýhody súborovo orientovaného prístupu k údajom a ako na ne reaguje DBMS ? (1.6)
 2. Popíšte tri vrstvy databázovej architektúry ANSI-SPARC (1.9)
 3. Uveďte vlastnosti relačných DB .Pridajte ilustratívne príklady (2.2)
 4. Vysvetlite čo je mienené pojemom cudzí kľúč (2.4)
 5. čo predstavuje hodnota NULL (2.6)
 6. Akú sú hlavné zložky SQL a aké funkcie plnia (3.1)
 7.  Vysvetlite funkciu GROUP BY (3.6)
 8. Popíšte fáze životného cyklu databáz. systému (4.3)
 9. Popíšte čo reprezentujú entity v ER modeli a uvedte príklady (6.1)
 10. Popíšte čo reprezentuje multiplicita v relácii (6.4)
 11. popíšte čo predstavukú nadtriedy a podtriedy (7.1)
 12. Popíšte 1. NF (8.3)
 13. Charaketrizujte konceptuálny návrh, logický návrh a fyzický návrh DB (9.2)

 

 

 

ILP LETO 2012 : Metody zpracování informací

2 marca, 2012 | Posted by doc. Pančík in Nezaradené - (Komentáre vypnuté na ILP LETO 2012 : Metody zpracování informací)
Kód: M201MZI Názov:  Metody zpracování informací
Študijný odbor: Informační technologie a management

 

Garantuje:

doc.RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Zabezpečuje:

doc.RNDr. Juraj Pančík, CSc.; Mgr. Peter  Adamko, PhD.

Obdobie štúdia predmetu:

Stupeň štúdia:

magisterský 

Odporúčaný semester: 2

Forma výučby: prednáška / cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): kombinovaná forma – 20/0 Zk, prezenčná forma – 3/1 z,Zk

                

Počet kreditov:

6

Podmieňujúce predmety:  nie sú
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: kombinovaná forma –  skúška

Hodnotenie : seminárna práca z teórie (50 bodov), záverečný test z teórie (50 bodov). Pre úspešné ukončenie predmetu je potrebné získať minimálne 65 bodov                                                     

Cieľ predmetu: Poskytnúť študentom  informácie o oblasti tzv. „document  engineering-u“ , poskytnúť prehľad o dôležitých informačných zdrojoch a zoznámiť s ich využívaním. Predmet sa orientuje aj na znalostný manažment a jeho zavádzanie v organizácii.
Stručná osnova predmetu:

Študenti získajú základní informácie o : informačných potrebách a procesoch na úrovni inštitúcie a spoločnosti, o informačných prameňoch a zdrojoch, o analýze dokumentu, charakteristike obsahu a selekčných jazykoch, o jazyku XML a súvisiacich jazykoch, metódach automatického indexovania a vyhľadávania informácií, o informačných a citačných analýzach, o vývojových trendoch spracovania informácií, o znalostnom manažmente a jeho zavádzaní v organizácii .

Literatúra

 1. Glushko,R.J., McGrath,R.J.:Document Engineering: analyzing and designing documents for business informatics and Web services. Cambridge, MIT Press. 2005. ISBN 0-262-07261-0
 2. Gála,L., Pour,J.,Šedivá,Z.:Podniková informatika. Grada, Praha, 2009. ISBN:978-80-247-2615-1
 3. Mlýnkova,I., Nečaský,M. a iní: XML technologie,Principy a aplikace v praxi. Grada,Praha, 2008. ISBN: 978-80-247-2725-7
 4. Bureš,V.: Znalostní manažement a proces jeho zavádění. Pruvodce pro praxi. Grada, Praha.2007. ISBN: 978-80-247-1978-8
 5. Rauch, J.: Metody zpracování informací I : Informační zdroje a služby. VŠE, Praha 1994. ISBN 80-7079-353-8
 6. Rauch, J.: Metody zpracování informací II: Ukládání a vyhledávání. VŠE, Praha 1996. ISBN 80-7079-870-X
 7. http://isd.ischool.berkeley.edu/about/
 8. http://www.documentengineering.org/
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

slovenský

Podpis  a dátum poslednej úpravy listu:

  31.01.2012

Povinné súčasti interaktívnej web stránky na adrese www.meno.priezvisko.szm.sk

17 februára, 2012 | Posted by doc. Pančík in Nezaradené | Organizační a info strategie - (Komentáre vypnuté na Povinné súčasti interaktívnej web stránky na adrese www.meno.priezvisko.szm.sk)

Stránka má mať

 1. rozvrhnutie na základe blokov (viď. WEMPEN kap.13)
 2. navigačné prvky – menu (viď. WEMPEN kap.10)
 3. odkazy na iné stránky
 4. tabuľky (viď. WEMPEN kap.11,12)
 5. formulár (viď. WEMPEN kap.14)
 6. obrázky (viď. WEMPEN kap.9) a miniatúrny obrázok ktorý je  prepojený so zväčšeninou
 7. formátovanie textu a odstavcov pomocou CSS (viď. WEMPEN kap.7 a 8  )
 8.  formátovanie odstavcov, textu, zoznamy, hypertextvové odkazy

 

How To LETO 2013 – plán na výučbu v letnom semesteri

6 decembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Nezaradené - (Komentáre vypnuté na How To LETO 2013 – plán na výučbu v letnom semesteri)

2. Bc IT : JAVA7 kap. 8-15 (B201APR)

3. Bc IT : JAVA7 kap. 8-15 (B201VIS)

1.Mgr.ITAM :

 • Deietel HOw To Java 9ed. od kap.15
 • flazx-Beginning-C-5.0-Databases–1430242604.zip d:\__BACKUP\__DVD_49_Doplnok_GoogleDrive_KNIHY_MATERIALY\121008 TOP KNIHA C SHARP  DATABESE\
 • kniha o JAVA a Glassfish serveri
 • VisualC # Sharp – dokončenie