VISext Študijné povinnosti a ich ohodnotenie

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Vývoj informačních systému,KOMBI
  1. Teória (50 bodov) : otázky z teórie a cvičení v knihe ZAKHOUR : JAVA 6
  2. Prax (50 bodov) :  seminárna práca opisujúca projekt a kód v JAVA podľa vlastného výberu a v primeranom rozsahu. Cieľ : ukázať znalosti čítania cudzieho kódu. (seminárna práca, email : VISext_Priezvisko_Meno, seminárna práca v ZIP-e s názvom VISext_Priezvisko_Meno.zip – musí tam byť zazipovaný projekt v NETbeans a dokument Word). Doplnené 19.11.2011 : Môže ísť aj komentovanie a realizáciu súboru vzorových programov z knihy , napr. z 3. kap. riadenie toku kódu alebo zo 4. kap. vnorené triedy. Musí to mať však požadovanú formu. Termín : Odovzdanie seminárnej práce sa neviaže na vykonanie skúšky (t.j. stačí to odovzdať neskôr t.j. do konca skúškového obdobia 28.2.2012 )

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.