BC Olga IVANOVA

2.3.2018 Konzultacia:

2.3.2018 Navrh zadania 

Zadání bakalářské práce

Student :

Olga IVANOVA

Téma bakalářské práce:

Automatizace informačních systémů v prostředí malé firmy

Cíl práce:

Navrhnout  automatizaci zpracování dat v podmínkách  konkrétní firmy s použitím technologie EXCEL VBA

Metoda:

analýza pomocí komparace, syntéza

Struktura práce:

1.TEORETICKÁ ČÁST:  informační systémy (IS), kancelářské programy, automatizace zpracování dat

2.ANALYTICKÁ ČÁST: porovnávací analýza IS v malé firmě a výběr konkrétního problému pro řešení pomocí automatizace EXCEL VBA

3.NÁVRHOVÁ ČÁST: návrh automatizace  konkrétního problému automatizace zpracování dat v malé firmě