Zapis z 1. prednasky Management IS/ICT LETO 2020

8 marca, 2020 | Posted by doc. Pančík in Hlavná stránka

ZAPIS Z PREDNASKY :
— prva prednaska
— oboznamenie s podmienkami ukoncenia predmetu a s hodnotenim
— hovorime o troch varianatch semestralnej prace –> studenti sa priklanaju k variantu C. – popis informacneho systemu vo svojom okoli (vid. variant C [1]) – tento informacny system vyucivaju ako pouzivatelia
— hovorime im co by mali vidiet pod pojmami: prezentacna, aplikacna a databazovu cast popisovaneho informacneho systemu – budeme sa k tomuto este vracat na konkrertnych prikladoch
— vysvetlujeme si postup analyzy informacneho systemu tak ako ho popisala analyticka obchodnych procesov (busines analytik na profesia.sk) Ing. Danica Polakova vo svojej bakalarskej praci , vid. PRILOHA 2 v [1]
— Danica urobila analyzu informacneho systemu elektronickej podatelne :
— — vysla zo zakonnych poziadaviek na takyto informacny system,
— — urobila procesny model existujuceho stavu v jazyku BPMN (vid heslo na ceskej Wikipedii BPMN [3]),
— — nasledne spisala vsetky funkcne a nefunkcne poziadavky,
— — navrhla optimalizovany procesny model elektronickej podatelne v jazyku BPMN,
— — vytvorila model – diagram v jazyku UML pripadov pouzitia a
— — nasledne podrobne scenare pripadov pouzitia
— na zaklade tohoto vieme odvodit prezentacnu, aplikacnu a databazovu vrstvu informacneho systemu – to budeme pokracovat nabuduce
— z prednasky na slajdoch hovorime o pojmoch ako informatika, informacia, data, informacni system, system, staticky a dynamicky popis systemu; hovorime o osobnostiach informatiky ako Allan Turing [5] a jeho tragickom osude genia, o John von Neuman [6] a o Claude Shannon [7] a jeho genialna diplomova praca
— v zavere prednasky sa venujeme organizacii informacii na portali MBI VSE Praha [8] a o vazbe riadenia podniku a riadenia IT v podniku podla portalu [8] i podla odporucanej literaury [9]
PLAN NABUDUCE:
— 1. Ako odvodit prezentacnu, aplikacnu a databazovu vrstvu informacneho systemu na zakalde jeho pozorovania a jeho pouzivania, opakovanie principu architektury IS KLIENT-SERVER (tenky a hruby klient)
— 2. Pokracovanie: vazbe riadenia podniku a riadenia IT v podniku
— 3. Strategicke riadenie podniku a strategicke riadenie IT v podniku podla portalu MBI [8]
— 4. Faktory IT: aplikace IT [10]

ZDROJE:
[1]– Závěrečná bc práce: Danica Poláková: „Správa a modelovanie požiadaviek zákazníka“r.2011
— URL: https://is.ambis.cz/th/14379/bisk_b/?lang=sk
— na nu nadvazuje jej diplomova praca „Postupy analýzy informačného systému s využitím UML“ r.2013
URL: https://is.ambis.cz/th/mfigl/
[2] http://www.drpancik.sk/management-is-ict-leto-2020-popis-semestralnej-prace/
[3] https://cs.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Model_and_Notation
[4] https://cs.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language
[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing
[6] https://en.wikipedia.org/wiki/John_von_Neumann
[7] https://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Shannon
[8] https://mbi.vse.cz/
[9] Gála Libor, Šedivá Zuzana, Pour Jan: Podniková informatika
Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi – 3., aktualizované vydání
Datum vydání: 18. 09. 2015
ISBN: 978-80-247-5457-4
E-kniha ePUB, PDF, Kindle 203 Kč
https://www.grada.cz/podnikova-informatika-(1)-8588/
[10] USB kluc …\_Management_IS_ICT\STUDY\200215 STUDY Management IS_ICT Portal MBI VSE Praha\Faktory IT aplikací FG300_cs.pdf

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.