ZP_ZIMA_2019_MERGE_EMAIL

5 októbra, 2019 | Posted by doc. Pančík in Hlavná stránka

**************************************************************
Bakalárske práce
**************************************************************
Miroslav PEŠTA (24773mail.ambis.cz): Google Analytics a jeho využití v marketingu
Kristýna GOTTWALDOVÁ(24447mail.ambis.cz): Nástroje digitálního marketingu a Google Analytics
Matúš KRAJČI(24580mail.ambis.cz): Využití neuronových sítí a umělé inteligence v marketingu
Michal NĚMEC (24681mail.ambis.cz): Tvorba moderního webového rozhraní pro podnikové informační systémy
Patrik TISOVSKÝ (24571mail.ambis.cz): Big Data a jejich význam v bankovnictví
František DEYL (24784mail.ambis.cz): Moderní dataminingové nástroje a jejich využití v ekonomice

merge email Bc:
24773@mail.ambis.cz;24447@mail.ambis.cz;24580@mail.ambis.cz;24681@mail.ambis.cz;24571@mail.ambis.cz;24784@mail.ambis.cz;
**************************************************************
Diplomové práce
**************************************************************
Martin DOSTÁL (): Big Data a jejich význam v podnikových informačních systémech
Jitka, KŘEČKOVÁ.Bc., DiS.(38826@mail.ambis.cz): Informační bezpečnost a ochrana informací v státní instituci
Josef NOVOTNÝ (23994@mail.ambis.cz): Informační bezpečnost a ochrana informací v podniku
Eva PORKERTOVÁ (23959@mail.ambis.cz): Nástroje digitálního marketingu a Google Analytics
Martin KARBAN (karban@mail.ambis.cz): Problematika reportingu pomocí programu MS EXCEL a databázového systému
Petr BAUDYŠ (39800@mail.ambis.cz): Moderní dataminingové nástroje a jejich využití v managementu

merge email Bc:
38826@mail.ambis.cz;23994@mail.ambis.cz;23959@mail.ambis.cz;karban@mail.ambis.cz;39800@mail.ambis.cz;
**************************************************************
DP DOSTÁL: Big Data a jejich význam v podnikových informačních systémech

DP DOSTÁL: Big Data a jejich význam v podnikových informačních systémech


**************************************************************
DP KŘEČKOVÁ: Informační bezpečnost a ochrana informací v státní instituci

DP KŘEČKOVÁ: Informační bezpečnost a ochrana informací v státní instituci


**************************************************************
DP NOVOTNÝ: Informační bezpečnost a ochrana informací v podniku

DP NOVOTNÝ: Informační bezpečnost a ochrana informací v podniku


**************************************************************
DP PORKERTOVÁ: Nástroje digitálního marketingu a Google Analytics

DP PORKERTOVÁ: Nástroje digitálního marketingu a Google Analytics


**************************************************************
DP KARBAN: Problematika reportingu pomocí programu MS EXCEL a databázového systému
http://www.drpancik.sk/archiv-vyucby/ambis/zaverecne-prace-leto-2020/dp-karban-problematika-reportingu-pomoci-programu-ms-excel-a-databazoveho-systemu/
**************************************************************
DP BAUDYŠ: Moderní dataminingové nástroje a jejich využití v managementu

DP KARBAN: Problematika reportingu pomocí programu MS EXCEL a databázového systému

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.