Zpracování dokumentu Zadání BP/DP v prostředí školního informačního systému IS

13 marca, 2019 | Posted by doc. Pančík in Hlavná stránka
 • Zpracování dokumentu Zadání BP/DP v prostředí školního informačního systému IS.

 • (verze AMBIS :  13. brezen, 2019)
 • Studenti si svá Zadání zpracovávají ve formuláři Zadání v IS (v rozpisu),
  následně si finální verzi Zadání vytisknou, opatří podpisem vedoucího práce a do
  30.6. odevzdají na SO, poté vloží do tištěné formy závěrečné práce. Elektronicky
  zůstává Zadání evidováno v archivu závěrečné práce v IS, kde je vidět i souhlas
  vedoucího práce (v historii editace).
 • Pro vás, vedoucí prací, kteří vidíte vámi vedené práce v IS je nyní v IS u témat
  závěrečných prací uvedeno slovo „neschváleno“,  což je v pořádku, jelikož téma
  od garanta je sice schváleno, ale zadání, které studenti editují již ne. Zadání
  schvaluje v ISu nejprve vedoucí viz níže + příklad (jakmile to schválí vedoucí,
  student si může zadání vytisknout) poté schválí garant (v případě, že by objevil
  nějakou nejasnost, bude Vás vedoucí kontaktovat a bude čas na opravu, než se
  zadání přesune do archivu prací, kde poté student práci odevzdá)
 • Novinka se týká studentů 2. ročníku, kteří si v lednu vybírali téma. Tzn. třetí
  ročník běží tak jak jste byli zvyklí. 
 • Popis procesu od výběru tématu po odevzdání BP/DP:

 • 1) student si vybíral téma v ISu z rozpisu témat od 10.1 do 8.2. (každý
  vyučující má nějaká témata vypsané) – Témata byla schválena garantem
 • 2) na předmětu Metodologie odborné práce se studenti naučí, jak vytvářet zadání,
  jaké může použít metody, jak na literaturu atd. a jak ho editovat v ISu (mají na
  to vytvořen i návod, jak editovat zadání v ISu)
 • 3) student po konzultaci s vedoucím práce (emailem, telefonicky nebo ústně) si
  vytvoří dané zadání a teprve poté student edituje své vybrané téma (zadání), kde
  si upraví název práce v CZ a AJ, vloží oficiální zadání, metody práce a
  literaturu. Veškeré změny, které student nebo někdo jiný (třeba i já) provede,
  se uloží a pošle vedoucímu email, ve kterém upozorňuje na provedené změny.
  (např. změna u poznámky, oficiálního zadání, literaturu)
 • 4) Změny u tématu smí student editovat do 31.5. (viz harmonogram činností u
  tématu)
 • 5) Průběžné změny v zadání konzultuje vedoucí se studentem emailem, ústně nebo
  telefonicky, vedoucí je nepotrvzuje v ISu.
 • 6) Vedoucí práce pokud je celé zadání v pořádku změny odsouhlasí, nebo zamítne
  v době 1.6 až 30.6 (viz harmonogram u tématu), tedy v době, kdy student již
  nemůže téma editovat do doby, kdy student má zadání odevzdat na studijní
  oddělení (spíše se bude jednat o schválení, jelikož než student vloží zadání do
  ISu, měl by ho mít s vedoucím práce domluvené)
 • 7) Jakmile jsou změny odsouhlaseny, student si může zadání stáhnout jako PDF,
  vytiskne a požádá Vás vedoucí o podpis a student odevzdá papírové zadání do
  30.6. na studijní oddělení.
 • Zde:
  https://is.ambis.cz/auth/do/ambis/navody_pro_ucitele/priklad_zadani_BP_DP.pdf
  naleznete příklad upraveného zadání od A do Z včetně historie změn u zadání
  (nutné přihlášení do ISu)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.