ZSI Literatúra

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Základy softvérového inľinierstva,KOMBI

Web stránka predmetu  a seminárne práce z minulého akademického roka: TU, FTP server : PREDMETY\ZSI\STUD_WORK\ , chodte na index.htm nájdite predmet ZSI

Knihy na FTP súvisiace s vypracovaním okruhov na ŠZS pre predmet ZSI :

 •  SKEN Rosenau Rizeni Projektu 2007, riadenie projektov všeobecne
 • KNIHA POUR Podnikova informatika 2009, úvod do hospodárskej informatiky
 • 110927 KNIHA CONOLLY Mistrovstvi databaze, dátové modelovanie
 • SKEN WIEGERS 2008 Pozadavky na software, požiadavky
 • 111014 Zaverecne prace/BC POLAKOVA/,požiadavky
 • SKEN EELES Architektura SW 2011, architektúra SW
 • NIHA_KANISOVA_MULLER_UML_srozumitelne, úvod do UML, procesného modelovania a požiadavok
 • KNIHA_ARLOW_UML2, KNIHA_ARLOW_UML2, kniha o UML pre pokročilých
 • KNIHA_SCHMULLER MYSLIME V UML, zákaldy objektového programovania
 • 100121 Kniha Schwalbe, projekty v IT
 • 111105 CISA STUDY GUIDE/ , kniha pre certifikát CISA

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.