ZSI Plán seminárov a Denník

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Základy softvérového inľinierstva,KOMBI
 • Všetky informácie o predmetoch na FTP : data.soft1.sk,  adresár náš predmet PREDMETY\ZSI
16. január 2012 : Zaslané práce študentov  som umiestnil na FTP:/PREDMETY/ZSI/STUD_WORK_Zima_2011/

3. stretnutie 17.12.2011 Základy SW inženýrství/S 4h (14:00-17:10) U7

 • Menovité pridelenie  seminárnych prác z otázok na ŠZS je uvedené TU   (zoznam otázok + ich vypracovanie  viď. stránku TU ) na spracovanie v podobe seminárnej práce (na zápočet)

2. stretnutie ZSI 10.12. 2012 :

 •  prešli sme si  vypracované okruhy na ŠZS – Web stránka predmetu  a seminárne práce z minulého akademického roka: TU, FTP server : PREDMETY\ZSI\STUD_WORK\ , chodte na index.htm nájdite predmet ZSI
 •  zadelenie  seminárnych prác,  čo je dobré na hotových okruhoch a  čo treba prerobiť , s tým , že skúška bude test z testových otázok na konci každého študentom redigovaného okruhu. Seminárne práce treba odovzdať do 15.1. 2012. Spôsob odovzdania je na príslušnej stránke.
 • Niektoré prednášky k téme ZSI (neprebráme ich len o nich hovorím ,  FTP: PREDMETY\ZSI\STUD_WORK\data\Vyucbove_data_bivs\B108ZSI ZakladySWEng\) :
  • Riadenie projektov IS VRANA,2005 – výborná kniha o riadení projektov implentácie IS – viac súvisí s predmetom RPP  : PANCIK_AR1112\KNIHY\SKEN VRANA 2005 Zasady  a postupy zavadeni IS\PDF\ – vid slajdy v adresari :  v subore 101008 Prednaska M108ZSI kombi.pptx
  •  Prechádzame prednášku z knihy o životnom cykle aplikácií IS viď. POUR,2009 a hľadáme rozhrania na predmety v rámci Mgr. štúdia ITaM (viď. slajd. č. 2 „Databáze II DBB2„, „Rízení projektu a procesu RPP “ a „Navrhováni a modelování dátových skladu „) 100226_POUR_2009_kap11_Zivotny cyklus aplikacii.pptx
  • Prednášky z knihy o SW inžinierstve Pankaj Jalote : 1-Intro.ppt a 2-SoftwareProcess.ppt
  • Prednáška o vývoji informačných systémov systémoch : 091121_ZSI_VyvojInfoSystemov.pptx
 • Návrh zo strany študentov aby sme v rámci predmetu RPP prešli základy MS Project 2010 (príprava a riadenie projektov IS) a riešili by sme všetci jednu úlohu a to EAExample (vzorový príkald v EA) – t.j. zavedenie či vývoj aplikácie EAEXample
 • V rámci CASE nástrojov budeme mať predmet „CASE nástroje“.  Ukazujeme si demnštračné video o EA kde nám ukazujú ako EA generuje kód pre JAVA (z Class Diagram-u) a SQL (z dátového modelu) – viď. http://sparxsystems.com.au/resources/demos/index.html , námet na DP pre niekoho z vás  : EA a analýza príkladu EAExample
 • Zhodli sme sa na potrebe prejsť si UML aj teoreticky a aj prakticky v rámci „CASE nástroje“ prejdeme to aj na tejto prednáške ZSI
 • Prechádzame si jednotlivé SW profesie (podľa helpu v EA) a sledujeme zamestnateľnosť v týchto profesiách na portále http://www.itjobswatch.co.uk/ najviac treba business analytikov (15 percent) a developerov (30 percent)
 • Hovoríme o komponetovom programovaní ako ďaľšom princípe (metóde) tvorby SW projektov viď. http://en.wikipedia.org/wiki/Service-oriented_architecturev
 • Dal som študentom inštalačky na EA a Raphsody Modeler
 • Prešli sme knihy k SW engineeringu :
  • FOWLER,2008 (UML distilied) : \KNIHY\101117 KNIHA FOWLER UML DISTILED\
  • Programovanie JAVA, OOP, Dátové štruktúry : KNIHY\110927 KNIHY KEOGH\
  • BPMN : KNIHY\111123 KNIHA BPMN Modelling\
  • Architektúry : KNIHY\SKEN EELES Architektura SW 2011\
  • VRANA, 2005 : KNIHY\SKEN VRANA 2005 Zasady  a postupy zavadeni IS\
  • Wiegers, správa požiadaviek : KNIHY\SKEN WIEGERS 2008 Pozadavky na software\
  • Knihy : Jalote a  Pressman : \KNIHY\KNIHY SW inzinierstvo\

1. Stretnutie 5.11.2011 :  

 • prosím o zaslanie kontaktného emailu s predmetom ZSI_Priezvisko_Meno (tí čo ho zaslali cez hodinu už nemusia )
 • prosím o vypísanie dotazníku a zaslanie emailom ako text emailu (nie ako priložený súbor). Prosím použite predmet emailu ZSI_Priezvisko_Meno :
  • 1.Akú školu ste skončili?
  • 2.Aké aplikácie ovládate?/Aké aplikácie Vás zaujímajú?
  • 3.Čo by ste sa chceli naučiť z IT technológií?
  • 4.Programujete?
  • 5.Zaujímajú Vás webové technológie? (tvorba web stránok)
  • 6.Čo by ste chceli robiť v rámci diplomovej práce?
  • 7. Čo robíte ? Pracujete as IT  alebo ste skôr používateľ
  • 8. Z ktorého okresu dochádzate ?
 • Podmienky ukončenia predmetu http://www.drpancik.sk/?p=669
 • literatúra : http://www.drpancik.sk/?p=675
 • témy diplomových prác : každý si premyslí čo by ho zaujímalo, čo robí v práci, ako by modifikoval svoju Bc prácu, študenti si pozrú vzorové záverečné práce na FTP : KNIHY\111014 Zaverecne prace\
 • čo budeme robiť v rámci predmetu SYM :
  • v rámci predmetu SYM prejdeme pripravu na skúšky DIF I,II, preto sa zamení 1x predmet ZSI a SYM (19.11.). Výučba SYM teda bude v dňoch :
   • 19.11. namiesto Základy SW inženýrství/P 4h (14:00-17:10) (náhrada ZSI  bude  10.12. Systémová metodologie 4h (8:00-11:10))
   • 25.11. Systémová metodologie 5h (14:15-18:10)
   • 10.12. Systémová metodologie 2h (11:20-12:50)
   • 16.12. Systémová metodologie 5h (14:15-18:10)
   • Do budúceho stretnutia  okruhy z DIF1 a DIF2, vymedziť „safe mód“
   • Úkončenie predmetu SYM: naprogramovanie aplikácie v ľubovolnom programovacom jazyku alebo popis zdrojového kódu v trámci nejakého projektu v jazyku JAVA SE + krátka seminárna práca podľa špecifikácie na ktorej sa dohodneme  aby bol doklad, že sme niečo robili 🙂
 •  Uvod do knihy JAVA 6 : http://download.oracle.com/javase/tutorial/
 •  Priklad HelloWorld (prvy program v jazyku JAVA): http://download.oracle.com/javase/tutorial/getStarted/cupojava/netbeans.html
 •  Sw JDK7+NetBeans je na stranke : http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
 •  Teoria a priklad z 2. kap. (aplikácia využívajúca triedu) : http://download.oracle.com/javase/tutorial/java/concepts/index.html
 •  Nekontrolovaná domáca úloha : inštalácia NetBeans + JDK7, odskúšať aplikáciu Hello World (kap.1) a Bycicledemo (kap.2)Hovoríme o komponetovom programovaní ako ďaľšom princípe (metóde) tvorby SW projektov viď. http://en.wikipedia.org/wiki/Service-oriented_architecture

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.