ZSI Študijné povinnosti a ich ohodnotenie

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Základy softvérového inľinierstva,KOMBI
 •   skúška  bude z teórie, pôjde o test  (k dispozícii budú vypracované okruhy na ŠZS (tie budú spracované študentmi v rámci písomnej práce + ku každej urobí autor testové otázky), termín skúšky – písomného testu po 25.1.2012
 • písomná práca (zápočet)bude  a pôjde o redakciu okruhu (- ov) na ŠZS + vytvorenie 5 testových otázok s odpoveďami ku každému okruhu
  • podľa špecifikácie dokumentu a zadelenia medzi študentov , ktorá bude na tejto stránke uvedená neskôr
  • špecifikácia dokumentu : kompletná seminárna práca podľa BIVŠ normy (úvodný list, obsah, literatúra), na konci 5 testových otázok (uzavretých s 4-6 odpoveďami z toho 1 a viac správnych), treba uviesť aj odpovede. Netreba zabudnúť že z okruhu sa budete učiť – t.j. dať tam 1-2 strany A4 ako odpoveď na otázku na ŠZS a potom pár strán ak bude treba na dokreslenie či vysvetlenie problému. treba myslieť na účel tohot materiálu.
  • Zasiela sa elektronicky v zipe (rare) s názvom súbor ZSI_priezvisko_meno.zip a predmetom emailu ZSI_Priezvisko_meno  . Postupne to budem vešať na túto www stránku.
  • k dispozícii sú doteraz vypracované okruhy v súbore statnice-2011-itam.rar  na FTP :  okruhy z AR 10/11 sú v súbore:  okruhy.docx, na FTP : PREDMETY\ZSI\111105 Vyucba ZSI\110513 BIVS MURIN STATNICE\ , Web stránka predmetu  a seminárne práce z minulého akademického roka: TU, FTP server : REDMETY\ZSI\STUD_WORK\ , chodte na index.htm nájdite predmet ZSI
  • termín zaslania seminárnej práce v termíne do  15.1.2012

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.