ZSI Zadanie seminárnych prác

28 septembra, 2011 | Posted by doc. Pančík in Základy softvérového inľinierstva,KOMBI

16. január 2012 : Zaslané práce študentov  som umiestnil na FTP:/PREDMETY/ZSI/STUD_WORK_Zima_2011/

Testové otázky budú k dispozícii na tejto stránke (vyexportované z prác).

Ten čo nevypracuje seminárnu prácu zo ZSI do 15.1. má v hodnotení -1 stupeň (meškanie 1 týždeň = -2 stupeň).

Výber z otázok uvedený  TU 

Č. Študent Otázky ZSI
1. Babic, Michal 28,29 zaslané 24.1.2012
2. Bača, Martin 14,18 zaslané 15.1. 2012
3. Bučko, Martin uznaná skúška
4. Filípek, Vladimír 23,27 zaslane 15.1. 2012
5. Gembčík, Michal 6,22 zaslané 15.1. 2012
6. Gottwald, Ľuboš 9,25 zaslané 15.1. 2012
7. Jackuliak, Tomáš 5,7
8. Jagerčík, Ján 8,11 zaslané pred 15.1.2012
9. Klimo, Ondrej uznaná skúška
10. Mazánik, Jozef uznaná skúška
11. Mihalovič, Matej 16,19 zaslané 15.1. 2012
12. Michalka, Juraj 1,10 zaslané 15.1. 2012
13. Nepšinský, Boris 13,17 zaslané 22.1.2012
14. Poláková, Danica 15,30 zaslané 15.1. 2012
15. Rényei, Ladislav 4,21 zaslané 8.1.2012
16. Schütz, Ľubomír 12,2 zaslané 16.1.2012
17. Štubňová, Silvia 24,26 zaslané 18.1.2012
     
     
1 Co je předmětem fáze
analýzy požadavků na informační systém?
2 Co je smyslem modelem
řízeného vývoje (MDA, resp. MDD)?
4 Co to je bezpečnost
informačních systémů, jak se zajišťuje?
5 Co to je inspekce
produktu?
6 Co to je programové
rozhraní (API), jak se navrhuje?
7 Co to je síťový graf
(PERT)?
8 Co to je sloupcový
diagram (Gantt Chart)?
9 Co to je softwarové
inženýrství a proč vzniklo?
10 Co to je softwarový
projekt a jaké jsou jeho charakteristické rysy?
11 Co to je UML, k čemu v
kontextu softwarového inženýrství slouží?
12 Co to jsou funkční a
nefunkční požadavky?
13 Co to jsou softwarové
metriky, kdy se používají?
14 Co to jsou stupně
dospělosti vývoje (CMM), jak se liší?
15 Jaké dokumenty jsou
vstupem a výstupem fáze návrhu informačního systému?
16 Jaké metodiky řízení
vývoje informačních systémů znáte?
17 Jaké metody modelování
informačních systémů znáte?
18 Jaké metody se používají
pro řízení kvality vývoje informačních systémů?
19 Jaké metody testování
softwarových produktů znáte?
20 Jaké nástroje pro vývoj informačních
systémů znáte? Ve kterých fázích se používají?
21 Jaké softwarové profese
znáte a co je předmětem jejich zaměření?
22 Jaké techniky plánování
znáte, jak se liší?
23 Jaké znáte metody odhadu
nákladů na informační systém?
24 Jaký je rozdíl mezi
strukturovanými a objektovými metodikami?
25 Jakými fázemi prochází
životní cyklus informačního systému?
26 Na čem je založena
technika odhadu dekompozicí?
27 Na čem jsou založeny
statistické metody odhadu (COCOMO)?
28 Vysvětlete pojem datové
modelování, jaké datové modely znáte?
29 Vysvětlete pojem funkční
(procesní) modelování, jaké modely znáte?
30 Vysvětlete, co to je
akceptační test.

 

 

 

3 nie je v zozname ,

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.