How To LETO 2011

2. Bc IT Programování a algoritmizace (PA) 

 • Cieľ : Pochopiť základy algoritmizácie a programovania a naučiť sa  zapisovať algoritmy v jazyku JAVA. Pochopenie objektovo orientovaného  programovanie bude v dalsom predmete – napr. B201VIS ci B201ADM 1 a 2
  • Algoritmy :  KNIHY\SKEN  PSENCIKOVA 2009\
  • Java : KNIHA KEOGH JAVA bez predch znalosti 2005.djvu, PANCIK_AR1112\KNIHY\110927 KNIHY KEOGH\
  • Java : DEITEL : JAVA How to  programing , 9ed., 2012

2. Bc IT Organizační a informační strategie (OIS)

 • Cieľ : Pochopiť programovanie na strane lienta.  Urobiť vlastnú www stránku, naučiť sa základy jazykov  HTML, CSS  a JAVASCRIPT. Pochopiť objektovo orientované programovanie v tomto kontexte.
 • Knihy :
  • HTML a CSSS : SKEN WEMPEN 2007 HTML a CSS\
  • Javascript : SKEN SUEHRING JavaScript 2008\
  • DEITEL:  programming WWW

 3. Bc IT Analýza dat a modelování (ADM2) :

 • Cieľ : Naučiť sa čo najviac o analýze databáz , o ich vývoji a súvisiacich témach. Pokračovanie čítania a práce s knihou knihou CONNOLY , BEGG …: „Mistrovství databáz“ 
  • Dokončenie prednášok z CONOLLY (nedokončli sme fyzický návrh DB, kap.11 – praktické zabezpečenie integritných obmedzení v celej vzorovej DB a zvyšnú teóriu )
  • Podrobné prejdenie cvičení z knihy CONOLLY od začiatku knihy
  • Návrat k problematickým častiam návrhu a realizácie DB (entity, atribúty, relácie a integritné obmedzenia (ako ich navrhnúť z analýzy konceptuálneho modelu DB), overenie návrhu DB v reálnom prostredí na www)
 • DB : Connoly
 • dalšie knihy čítanie
 • Kódovanie v SQL :Kniha „SQL za 28 dní“
 • Prístup k DB cez www  z internetu, ASP.NET : “ „, LACKO ASP.NET 2.0 alebo DEITEL:  C# for programmers

3- Bc IT Plánovaní Rízení Projektu  II :

 • Cieľ : pokračovanie Výučba objektového programovania s jazykom JAVA
 • OOP : KNIHA KEOGH OOP bez predch znalosti 2006.djvu.djvu
 • dalšie knihy na čítanie :
 • JAVA : Pokračovanie kurzu ZAKHOUR Java 6 (kap.5 a  ďalej)
 • Java : DEITEL : JAVA How to  programing , 9ed., 2012
 • OOP: Pecinovský R.: \SKEN Pecinovky 2009 JAVA\

3- Bc IT Bezpečnost podnikání a ochrana dat :

 • Cieľ : základy informačnej bezpečnosti a jej riadenia
 • dopísať

1. Mgr. ITaM Techniky a CASE nástroje vývoje IS M101TCN  (12/4 hodín)  KZ 6 kreditov

 • Cieľ :
 • dopísať

 1. Mgr. ITaM Metody zpracování informací M101MZI   (20/0 hodín) z, Zk 6 kreditov

 • Cieľ :
 • dopísať

2. Mgr. ITaM Model a návrh datových skladů  M101MDS (8/0 hodín) Zk 3 kredity

 • Cieľ : Pripraviť sa na okruhy predmetu DBM v rámci ŠZS  – prejsť prípravu na každý z nich. Prebrať problematiku business intelligence a modelovania dátových skladov v rozsahu knihy POUR,2009.    
 • Literatúra :
  • POUR,2009 kap. 9 a kap.13
  • Vybrané témy SZS z predmetu DBM + zopakovanie vypracovaných okruhov
  • Vybrané kapitoly z knihy CONNOLY – jej dokončenie
 • Skúška : prebraná teória

2. Mgr. ITaM  Systémová metodologie (12 hodín) Zk 2 kredity

 • Cieľ :
 • dopísať
 • Vybrané témy k SZS ZSI + zopakovanie vypracovaných okruhov
 • Skúška : prebraná teória

 

Námety :

 • teória UML : Flower,2009  a Arlow,2010
 • príklady kódovania  :
  • JAVA :  kniha DEITEL,2012 : „ATM terminal“
  • PHP (krátky kurz):   kniha PHP6 : „UML“
  • ASP.NET : Aplikácia „StayOnLineHome Rentals “ na www
  • príklady analýz SW aplikácií  :
  • kniha DEITEL,2012 : „ATM terminal“ – prenos do EA
  • kniha PHP6 : „UML“, prenos do EA
  • EAExample
  • vlastný projekt v EA – automatické generovanie kódu