Metody zpracování informací

Metody zpracování informací M101MZI 3/1 z,Zk || 20/0 Zk 6

ILP: TU

Cieľ predmetu :  Naučiť sa čítať programový kód v modernom programovacom jazyku (použijeme C#), naučiť sa základy programovania v jazyku C#, naučiť sa pracovať v modernom  vývojovom prostredí Microsoft Visual Studio 2010 a využiť získané poznatky v analýze programovej aplikácie pre potreby predmetu Techniky a CASE nástroje vývoja. Študent tak bude viac informovaný o práci vývojára (napríklad kodéra) a bude viac chápať analýzu, návrh a realizáciu moderného informačného systému .

Denník stretnutí :

5.5.2012 Metody zpracování informací 4x 4h (8:00-11:10) U7 8:00:00 11:10:00

 • analýza kódu v projekte DEITEL

28.4.2012 Metody zpracování informací 4x 4h (8:00-11:10) U7 8:00:00 11:10:00

 • pokračovanie : SHARP, 2010, časť II. kap.7-14

21.4.2012 Metody zpracování informací 3x 4h (14:00-17:10)  U7 14:00:00 17:10:00

 • ukážka využitia programovania vnorených embedded systémov vo vyššom programovacom jazyku C++ : 8 bit mikrokontrolér  MEGA ARDUINO ADK, LCD displej, USB prepojenie s ANDOID smartfónom, riadenie motora,
 •  ukážka programovania embdedded systému s .NET mikroFramework netduino plus
 • pokračovanie : SHARP, 2010, časť II. kap.7-14

3.3.2012 Metody zpracování informací 2x 4h (13:00-16:10)  U4 13:00:00 16:10:00

 • ideme podľa knihy SHARP, 2010, prešli sme príklady z kap.3-5
 • zdrojový projekt ATM CASE STUDY od Deitla je na FTP: 0:/PREDMETY Leto 2012/MZI/DEITEL PROJEKT ch31/

2.3.2012 Metody zpracování informací 1x 4h (15:00-18:10)  U4 15:00:00 18:10:00

 • ideme podľa knihy SHARP, prešli sme príklady z kap.1-2

Podmienky ukončenia predmetu – skúška : 

 • Skúška : semestrálny projekt a  doskúšanie v podobe testu ktorý je zameraný na vysvetlenia otázok skúšajúceho k softvérovému projektu  v objektovo orientovanom jazyku (C#)- študent musí vysvetliť programové konštrukcie,  ktoré sú použité v jeho projekte. Na skúšku použije študent svoje vytlačené zdrojové kódy aplikácie ako pomôcku.
 • Pred skúškou treba emailom dodať  semestrálny projekt ako softvérový  projekt vo Visual  Studio 2010 (zdrojový kód musí byť komentovaný v SK, aplikácia musí byť lokalizovaná v SK ).  Pôjde o prípadovú štúdiu ATM terminálu z knihy DEITEL (kap.30,31).zdrojový projekt ATM CASE STUDY od Deitla je na FTP: 0:/PREDMETY Leto 2012/MZI/DEITEL PROJEKT ch31/
 • Odovzdanie semestrálneho projektu. Termín zaslania elektronickej verzie bude oznámený na tejto stránke. Forma zaslania elektronickej verzie (iná forma odovzdania nie je potrebná) je email s predmetom emailu : MZI_Priezvisko_Meno a jedným súborom typu zip (rar) v prílohe  s názvom MZI_Priezvisko_Meno.zip
 • Študent môže v projete použiť aj jazyk JAVA a vývojové protredie NETBEANS

Literatúra a informačné zdroje :

 • 1. kniha SHARP,J. : MS Visual C sharp 2010, krok za krokom, FTP: KNIHA SHARP Visual C 2008 krok za krokem 2008\
 • 2. kniha DEITEL : C Sharp for programmers, FTP : PANCIK_AR1112\KNIHY\120214  DEITEL C SHARP FOR PROGRAMMERS\