Algoritmizácia a programovanie PREZ LETO 2013

B201APR  prezenční 2/2 KZ  kombinovaní 16/0 KZ

Výučba v čase 13,15-14,00 bude s Ing. Gecovičom   v pondelok v dňoch 18.3. (SEM6), 25.3.(SEM7) a 8.4.(SEM9) (1.4. je Velkonocny pondelok, SEM8)

 

SEM12 30.4.2013

 • pokračujeme v ATM termináli a venujeme sa dynamickému popisu aplikcáie s využitím UML diagramov (správanie sa systému v čase)
 • prešlis me si požiadavky na skúšku

SEM11 23.4.2013

 • vysvetlili sme si diagramy UML vo vzťahu ku kódu JAVA v projekte ATM – class diagram, stavový diagram,  sekvenčný diagram a activity diagram

 

SEM10 dodatočná prednáška za pondelky 18.4.2013 (9,45-12,15)

 • princípy klient – server aplikácie, interpreter programu v prípade JAVA, .NET a webové aplikácie
 • jazyky  HTML a CSS – dobrá učebnica FTP:/KNIHY/SKEN WEMPEN 2007 HTML a CSS/
 • jazyk JavaScript –  dobrá učebnica FTP:/KNIHY/SKEN SUEHRING JavaScript 2008/ ďalšie vydanie na FTP:/KNIHY 3/120310 Knihy FLAZX.COM STEP-BY-STEP/ SUEHRING-JavaScript-Step-by-Step-2.nd.ed.-0735645523.zip

SEM10 16.4.2013

 • pokračovanie analýzy projektu ATM terminál – zameranie sa model tried
 •  z KANISOVEJ sa venujeme kap.5 model tried – ukazujeme si to na príklade modell tried ATM, prešli sme aj dyancmické modely (state diagram, activity diagram. communiaction diagram a sequentional diagram) 
 • dávam na vedomie vynikajúco spracovaný model sprostredkovateľne spotrebičov z KANISOVEJ v súbore TCN_Stranak_Slavomir.EAP (FTP náš adresár)

SEM9 9.4.2013

 • z knihy KANISOVÁ : čo je UML, požiadavky a správa požiadaviek, procesné modelovanie a diagramy UML – prípady použitia
 •  projekt ATM terminál – súbor ATMCaseStudy.zip v adresár na FTP 0:/PREDMETY Leto 2013/2.BC.IT_PREZ_APR/
 • prednáška sa venoval aj kap.12. a kap.13 z knihy DEITEL (preklad kapitol je DEITEL_kap.12-13_KOMPLET_Preklad_Michnac_Patrik.zip)
 • domáca úloha : rozchodiť projekt aplikácie ATM terminálu v JAVA Netbeans (každý na skúške to musí vedieť vrátane opisu funkcií ATM terminálu)

SEM8 2.4.2013

 • rektorské voľno

SEM7 26.3.2013

 • uviesť knihu KANISOVÁ (\KNIHY 2\KNIHA_KANISOVA_MULLER_UML_srozumitelne\)
 • uviesť otvorené otázky z UML a ich vypracovanie od P. Michnáča
 • dokončíme 12 kap. DEITEL

SEM6 19.3.2013

 •  ATM terminal – prednáška :
  • prešli sme požiadavkový dokument na ATM terminal v kap.12 (130311 DEITEL kap.12 ATM ver.A.pptx) poslajd 29 – budeme pokračovať
  • videli sme správu požiadaviek a use case diagramy v EAexample v Enterpise Architect
  • stiahli sme si a preložli projekt
 •  ATM terminal – informácie sú na FTP 0:/PREDMETY Leto 2013/2.BC.IT_PREZ_APR/ :
  • projekt sa nachádza : ATMCaseStudy.zip
  • projekt pre ECLIPSE analýza projektu v Enterpise Architect  : Kocakova_Projekt_ATM_terminal_Java.rar
  • projekt v C# : MZI_Renyei_Ladislav.zip
  • analýza projektu v Enterpise Architect  : TCN_Jagercik_Ján.zip
  • preklad kap. DEITEL do SK DEITEL_kap.12-13_KOMPLET_Preklad_Michnac_Patrik.zip
  • prednáška ku kap.12 130311 DEITEL kap.12 ATM ver.A.pptx
  • kniha DEITEL JAVA HOW TO PROGRAMM + príklady : 0:/KNIHY/111219 DEITEL HOW TO PROGRAM 9e/
 • dobré knihy o JAVA :
  • DEITEL – rozvláčna kniha o JAVA 0:/KNIHY/111219 DEITEL HOW TO PROGRAM 9e/
  • SCHILDT  – stručná kniha o JAVA : 0:/KNIHY/121023 Java-The-Complete-Reference-8th-Edition 2011/ (formát knihy je EPUB)
  • adresár KNIHY 3\130228 TOP JAVA TUTORIALS AND Comments\ programmers_guide_to_java_scjp_certification_3rd_edition 2009.pdf
  • IVOR HORTON : HORTON Beginning_java JAVA7 2011.pdf, , KNIHY 3\130228 TOP JAVA TUTORIALS AND Comments\Ivor Horton’s Beginning Java, Java 7 Edition\
  • Algoritmizácia v JAVA : (2011) Algorithms – Sedgewick, Wayne.pdf , \KNIHY 3\121107 Knihy R.B.ALGORITMY JAVA7\

 

SEM5 12.-.13.3.2013

  • pondelok : prednáška o GOOGLE APP ENGINE a PYTHON-e  (FTP: ../PREDMETY Leto 2013/3.BC.IT_PREZ_VIS/)
  • utorok : seminár INTEKAM 2013

SEM4 4.-.3.3.2013

SEM3 25.-26.2.2013 

  • stvrtok :
   • skúšame príklad KAP.6 rekurze.java  a debagujeme ho (výpočet faktoriálu )
   • robíme príklady k problému použitiu kľúčového slova UkazkaStatic.java , UkazkaStatic2.java , UkazkaStatic3.java ,
   • riešime príklad triedenia  Quicksort (http://en.wikipedia.org/wiki/Quicksort) , kap.241  UkazkaQS.java
   • hovoríme o ďalšej knihe SCHILDT 0:/KNIHY/121023 Java-The-Complete-Reference-8th-Edition 2011/ a odskúšame si príklad Recursion2.java z kap.7 (. The recursive method printArray( ) prints the first i elements in the array values)
   • hovoríme o novej stránke na eknihy http://www.it-ebooks.info/ stiahli sme zaujímavé tutoriály a učebnice k JAVA (KNIHY/3 30228 TOP JAVA TUTORIALS AND Comments) – odskúšali sme tam príklad venovaný rekurzii (Recursion2.java)
   • Výborné knihy na výučbu JAVA sú aj v adresároch na FTP : KNIHY3/121107 Knihy R.B.ALGORITMY JAVA7 a 130228 TOP JAVA TUTORIALS AND Comments
   • Algoritmom je venovaná kniha (2011) Algorithms – Sedgewick, Wayne.pdf, strana 288 je venovaná práve Quicksort
 •  utorok :  preberáme príkady z kap. 6: UkazkaInfoChyby.java , Preťažovanie metód, KAP.6 Preťažovanie konštruktorov str.228, UkazkaPretKons.java, KAP.6 Príklad na preťažovanie konštruktorov str.230, UkazkaFronta2.java
 •  pondelok : preberáme príkady z kap. 6:  UkazkaBezpecnePole.java,  PredavaniObjektu.java, VolaniHodnotou.java, PredaniOdkazem.java, UkazkaChybovaZprava.java  
 • domáca úloha : urobiť si doma všetky cvičenia

 

SEM2 18.-19.2.2013

 • diskusia k bakalárskym prácam – špecifikujeme obsah a postup u A.Cvik, V.Kala a L.Ščehovič – viď www stránka
 • nabudúce sa budeme venovať R.Rusnák a I.Sojková – zmeníme témy Sojková (Processing) a Cvik (JAVA a UML)
 • preberáme príkady z kap. 6, UkazkaPristup.java a BezpecnePole.java

 

SEM1 11.-12.2.2013

 • diskusia k bakalárskym prácam

Cieľ predmetu :

 • 1. Získať základy algoritmického myslenia a naučiť sa základné algoritmy a ich zápis v programovacom jazyku JAVA
 • 2. Naučiť sa základy jazyka UML
 • 3. Naučiť sa analyzovať reálny projekt pomocou UML a rozumieť jeho  nakódovaniu v jazyku JAVA (ATM terminál)

Podmienky získania klasifikovaného zápočtu :

 • teoretická časť : písomná skúška z jazyka UML -KANISOVÁ, 2006, 50 bodov – POZOR : UML je modelovací jazyk založený na kreslení diagramov – okrem poučiek a definícií v texte knihy (text knihy má na boku “strunu”) sa naučte aj ako kresliť UML diagramy (a procesné diagramy). Je k dispozícii zoznam otázok a k nim vzorových odpovedí  TU – odpovede sú aj v súbore  VypracovaneOtazky_CASE_Michnac_Patrik.docx na FTP : /PREDMETY Leto 2013/2.BC.IT_PREZ_APR/
 • praktická časť a ústne doskúšanie :Problematika analýzy a návrhu softvérovej aplikácie (projekt DEITEL ATM terminál) –
  • V písomnej časti vysvetliť časti zdrojového  kódu JAVA a jeho  väzbu na UML model a na model požiadaviek. Napríklad vysvetliť zmysel a fungovanie v projekte navrhnutých a v JAVA realizovaných  dátových štruktúr (objekty, metódy, atribúty, polia ….).
  • K dispozícii na skúške bude spoločne vypracovaný text seminárnej práce a okomentovaný zdrojový kód aplikácie ATM.študent bude mať počas písomnej časti  k dispozícii PC a internet.
  • V ústnej časti vysvetliť činnosť kódu v debag režime Netbeans (študent musí vediť zachytiť na požiadanie premennú, či ukázať objekt, reťazec či pole v pamäti debaggera)
  • ku skúške bude možné pristúpiť až po splnení podmienok na zápočet
  • skompletovaný a revidovany preklad z DEITEL kap.12 a kap. 13 je v súbore DEITEL_kap.12-13_KOMPLET_Preklad_Michnac_Patrik.zip na FTP : ..PREDMETY Zima 2012/1.MGR.ITAM_KOMBI_SME/
  • rôzne varianty projektu ATM pre JAVA, VISUAL.BASIC .NET a iné sú na FTP : 0:/PREDMETY Zima 2012/1.MGR.ITAM_KOMBI_SME/StudWork_Zima2012/ a 0:/PREDMETY Zima 2012/1.MGR.ITAM_PREZ_SME/AGENDA/

 

Literatúra a zdroje :

 • 1. JAVA7, 2011 FTP :0:/KNIHY/SKEN_SCHILDT_2012_JAVA7_VYUKOVY KURZ/
 • 2. KANISOVÁ,2006 FTP: 0:/KNIHY 2/KNIHA_KANISOVA_MULLER_UML_srozumitelne/
 • 2.DEITEL ,2011, preklad kap.12 a 13 FTP : 0:/PREDMETY Leto 2013/2.BC.IT_KOMBI_APR/ (original : 0:/KNIHY/111219 DEITEL HOW TO PROGRAM 9e/)