Modelování a navrh datových skladu

M201MDS 2/1 z,Zk a 8/0 Zk   3

informačný list predmetu FTP :

Denník stretnutí :

Písomný test :

bude v piatok 13.4. a v sobotu 14.4.

3. stretnutie    24.3.2012 (4h) :

  • Model a návrh dat skladů 3x 4h (8:00-11:10) U7 8:00:00 11:10:00
  •  kap.13, POUR,2009 princípy multidimenzionálneho modelovania
  • ukážky tutoriálov integračných a analytických služieb MS SQL Server 2008
  • ukážky z riešených diplomových prác (vid. 120217 MDS priprava vyucby\)

2. stretnutie 18.2. 2012 (2h) :

  • 18.2.2012   Model a návrh dat skladů 2x 2h (11:20-12:50) U3 11:20:00 12:50:00
  • prednáška POUR,2009, kap.9 FTP : \PANCIK_AR1112\PREDMETY Leto 2012\MDS\

1. stretnutie 11.2. 2012 (2h) : 11.2.2012   Model a návrh dat skladů 1x 2h (8:00-9:30) U7 8:00:00 9:30:00

podmienky ukončenia predmetu, kontrola zaslaných domácich úloh z DBM. Odpovede z Connolyho nemám od : KLIMO, ZVERBIK, GUBANI, MALIKOVA a GUBRIC. Praktickú úlohu II, tzn skritpy na vytvorenie DB „StayHomeOnLIne Rentals“ nemám :  KLIMO, ZVERBIK, GUBANI, MALIKOVA, HYBACKOVA, HAMALIAR a GUBRIC. Doteraz zaslane úlohy sú na FTP : PANCIK_AR1112\PREDMETY Leto 2012\ADM2ext\120210 ZdrojePreZapocet\DBM2_StudWork_Zima2011\ . Stav vypracovania okruhov na ŠZS z DBB ešte skontrolujem.

 

Podmienky ukončenia predmetu :

Písomný test z vybraných kapitol knihy POUR,2009 kap.9 (Analytické aplikace) a kap.14 (Multidimenzionální modelování) (50 percent).

Praktická časť Navrhnúť model DB „StayHomeOnLineRentals“ (Connoly) a metódou forward engineeringu vygenerovať SQL skripty v prostredí MySQL 5.5 (MySQL Workbench). Treba vytvoriť EER model a uložiť ho do súboru *.mwb a vyexportovať databázu.

 Informačné zdroje : FTP : data.soft1.sk login : student  heslo : *******

  • PANCIK_AR1112\KNIHY\KNIHA POUR Podnikova informatika 2009\
  • inštalačný súbor : PANCIK_AR1112\INSTALL\120207 INSTALL MySQL\
  • kniha SQL za 28 dní \PANCIK_AR1112\KNIHY\120207  KNIHA SQL ZA 28 DNI\

 

 

11.2.2012   Model a návrh dat skladů 1x 2h (8:00-9:30) U7 8:00:00 9:30:00
18.2.2012   Model a návrh dat skladů 2x 2h (11:20-12:50) U3 11:20:00 12:50:00
24.3.2012   Model a návrh dat skladů 3x 4h (8:00-11:10) U7 8:00:00 11:10:00