Analýza dat a modelování II

201ADM2 2/2 z,Zk   16/0 Zk

Otázky na skúšku 5.5.2012

Denník stretnutí :

5. stretnutie skúška 10.3. 2012 (4h) :

Predtermín (neoficiálny) z teoretickej skúšky z predmetu B201ADM2 : 10.3. U3 v čase seminára k BC práci (seminár sa predĺži o potrebný čas)

 • písomná skúška bude z otázok na konci každej prebranej kapitoly Conolly (skúša sa teda kap.1-kap.9)
 • odpovede na otázky sú vypracované na FTP :
  • kap.1.-8. FTP : PREDMETY Leto 2012\ADM2ext\120210 ZdrojePreZapocet\DenniStudenti_CONNOLY\
  • kap.9 FTP : PREDMETY Leto 2012\ADM2ext\120210 ZdrojePreZapocet\DBM2_StudWork_Zima2011\Connoly\
 • Praktická časť – projekt podmienka ku zápisu známky zo skúšky – viď zápis dole

 

4. stretnutie 25.2.2012 (4h) :

 • normalizácia tabuliek Conolly kap.7 , doplňujúce čítanie Oppel
 • metodológia návrhu DB Conolly kap.6 – metodológia návrhu databáze a konceptuálne modelovanie
 • samostatné čítanie doma : kap.8 – normalizácia a kap. 9 (dokončenie) konceptuálny model databázy
 • cvičenie kreslenie ER v nástroji MySQL Workbench a aj vo VISIO
 • technológiu ORACLE použila L.Kocáková –  realizovala návrh domácej úlohy pre technológiu ORACLE, viď. súbor 120225 ADM2 KOCAKOVA LENKA Staff.zip na FTP : d:\__BACKUP\__SYNCHRO_BIVS\PANCIK_AR1112\PREDMETY Leto 2012\ADM2ext\120210 ZdrojePreZapocet\ a čítaj pokyny v súbore 120225 ADM2 KOCAKOVA LENKA Staff\120225 ADM2 KOCAKOVA LENKA staff Pokec k ulohe .xps

3. stretnutie 24.2.2012 (4h) :

 • prednáška ,6 (Entitno – relačné modelovanie) : FTP PANCIK_AR1112\PREDMETY Leto 2012\ADM2ext\120211 Prednaska CONNOLY\
 • cvičíme s nástrojmi na ER modelovanie a vzorové DB :
  • VISIO ako nastroj an ER modelovanie MS AdventureWorks 0:/PREDMETY Leto 2012/ADM2ext/120224 ER model AdventureWorks/ – je tam model v HTML a vo VISIO 2003 (aj VISIO 2010)
  • nástroj MySQL Workbench a DB „SAKILA“ 0:/PREDMETY Leto 2012/ADM2ext/120224 DB SAKILA pre MySQL/Sakila/

2. stretnutie 11.2.2012 (6h) :

1.stretnutie 10.2.2012 (2h) :

1. Do adresara FTP \PANCIK_AR1112\PREDMETY Leto 2012\ADM2ext\120210 ZdrojePreZapocet\ sme vlozili zname domace ulohy.

2. Povinnosti z ADM2 su na http://www.drpancik.sk/?p=503 : bod 1 plati, bod 2. recenzia (oprava, doplnenie)  vypracovanych okruhov otazok podla rozpisu – toto urobim, 3. vytvoriť databázu “StayHome Online Rentals” v MySQL + vytvorit model v MySQL workbench data model

3. Prednasky budu pokracovat od kap.5 CONNOLY  s tym, ze si prejdeme cvicenia

4. Do pozornosti davam knihu CONOLLY_BEGG_Database-Systems_2005_0201342871.zip

5. Domaca uloha stiahnut si MySQl instalacky su na FTP : \INSTALL2\120207 INSTALL MySQL\, heslo „sqlstudent1“, developer editon

6. skuska moze byt 2 tyzdne po prednaskach, zapocet

Podmienky ukončenia predmetu :

 • niektoré vhodné zdroje pre zápočet a skúšku (odpovede na otázky na koci kapitol Conolly) nájdete v adresári 0:/PREDMETY Leto 2012/ADM2ext/120210 ZdrojePreZapocet/

1. Písomná skúška z teórie :

 • CONNOLY,2009 – otázky z konca každej prebranej kapitoly (v zime sme prebrali po kap.4).

2. Praktická časť – projekt podmienka ku zápisu známky zo skúšky: Na základe zadania z CONNOLY,2009  :

  1. vytvoriť databázu “StayHome Online Rentals” v DBMS MySQL + vytvorit EER model v MySQL Workbench data model (*.wbm), metódou forward engineeringu vygenerovať SQL skript pre vytvorenie tabuliek, naplniť tabuľky údajmi a metódou exportu DB vyexportovať DB z MySQL (vznikne súbor sql). Zaslať emailom zip so súborom  s EER modelom  *.wbm a súborom  SQL z exportu DB (seminárna práca, email : ADM2_Priezvisko_Meno, seminárna práca v ZIP-e s názvom ADM2_Priezvisko_Meno.zip v zipe dva súbory wbm a sql)
  2. Lubo Lopušný :  pripravil data do DB OnLIne Rentals pre domácu úlohu  – ma ich v textovom súbore data_kap2_connolly.txt na FTP : PREDMETY\DBB2\111105 Vyucba Mgr.2 ITaM\
  3. L.Kocáková realizovala návrh pre technológiu ORACLE, viď. súbor 120225 ADM2 KOCAKOVA LENKA Staff.zip na FTP : d:\__BACKUP\__SYNCHRO_BIVS\PANCIK_AR1112\PREDMETY Leto 2012\ADM2ext\120210 ZdrojePreZapocet\ a čítaj pokyny v súbore 120225 ADM2 KOCAKOVA LENKA Staff\120225 ADM2 KOCAKOVA LENKA staff Pokec k ulohe .xps

Informačné zdroje :

 1.  kniha  „SQL za 28 dní“  \PANCIK_AR1112\KNIHY\120207  KNIHA SQL ZA 28 DNI\
 2. inštalačný súbor : PANCIK_AR1112\INSTALL\120207 INSTALL MySQL\