DATABÁZE I ZIMA 2015 IŠP

Termín skúšky z B101DBB 21.11. 2015 o 15:45 v NAR207

 • Priebeh skúšky : študenti dostanú súbor – databázu Northwind (Severní vítr) a v prostredí ACCESS vypracujú zadané dotazy v SQL. Študent odovzdá na konci skúšky súbor ACCESS s dotazmi – súbory bude možné použiť na kontrolu správnosti riešenia a doplňujúce otázky   a odovzdá aj papier s výslednými   SQL príkazmi.
 • dna 21.11. prebehlo preskusanie (pisomne a prakticke) z predmetu Databaze I. studentov BIROSCAK, LENCES a LUKAC
 • DODATOCNE INFORMACIE :
 • Prosim aby preskusani studenti poslali aj elektronicku verziu navrhu DB (aj Simon).
 • Postacuje ER diagram vytvoreny vo vhodnom nastroji (například MySQL workbench)
 • Prosim Filipa LUKACA aby mi poslal zazipovanu ACCESS DB ktoru riesil pocas skusky – nestaci TXT subor so skriptami. Nech sa so mnou dohodne na zapise do indexu (napr. spolu s zapoctom s BC praca I)
 • Na skusku 5.12. sa nemusíte zapisovat do IS BIVS – termin skusky som upravil tak ze ste tam uz zapisani. 
 • Do IS BIVS Vam znamky zapisem 5.12. 
 • Kolegovia HYROSS  a KURCINA – kontaktujte ma, dohodneme termin skusky vo Zvolene (musite mat na nej svoj notebook) a připravte navrh ER model databazy (podmienka na skusku), Vzor Vam na poziadanie zaslem. 
 • (1)  http://www.drpancik.sk/vyucba-zima-2015/databaze-i-zima-2015/    
 • ARCHIV : 151120 AGENDA BIVS Priprava na skusku z DB1 ISP SK

 

Pokyny pre študentov IŠP

 •  doplňujúca kniha je OPPEL[1] : Databáze , kap. 3, táto sa venuje databáze ACCESS-u a v prednáškach pani Palovskej spomínaná databáza SeverníVitr (t.j.Northwind) je tam rozobraná vrátane popisu vybraných dotazov
 •  kniha je na  na USB vo formáte djvu, stiahnite si viewer
 • Databáza Northwind spolu s dotazmi ktore su popisane v knihe OPPEL je v adresari [2]
 • individuálne si s každým Vás dohodnem skúšku z predmetu B101DBB Databáze I – na komunikáciu prednostne použime email (jpancik@bivs.cz) a nachystajte si aj  SKYPE ucet a pripojenie (skúste si aj  zdieľanie obrazovky pre prípad vysvetľovania )
 • forma skúšky bude ústna a predmetom skúšky  bude skúška zo znalostí, ktoré sú  sústredené  v  materiáloch dr. Palovskej (viď. súbor : Databazy.rar)
 • na skúške študenti musia  predviesť v činnosti   dotazy uvedené v databáze SeverníVítr.mdb  a musia podrobne  vysvetliť  ich výsledok,  návrhové zobrazenie v ACCESS-e a aj SQL kód.
 • študenti musia vedieť vysvetliť dotazy popísané v knihe v  [1] a [2]
 • Príklad : Dotaz Jména zamestancu , výsledok spustenia v ACESSE je taký a taký , kód SQL je tento (netreba ho vedieť naspamäť , stačí ho vysvetliť  resp. zmeniť ho  na požiadanie):
  • SELECT Zaměstnanci.ČísloZaměstnance, Příjmení & „, “ & Jméno AS CeléJméno
  • FROM Zaměstnanci
  • ORDER BY Zaměstnanci.Příjmení, Zaměstnanci.Jméno;
 • študent musi dobre chápať štruktúru databázy SeverníVítr t.j. tabuľky a ich prepojenia (väzby).
 • [1] ZZZ_BIVS Praha Zima2015\5_KNIHY\110927 KNIHA OPPEL\
 • [2]ZZZ_BIVS Praha Zima2015\ 2_B101ADM_ANALYZA_DAT_A_MODELOVANI\ 2_CVICENIA\VZOROVE_DATABAZY\111011 QBE OPPELL kap.3\

 

B101DBB Databáze I

Bankovní institut vysoká škola
zima 2015

Rozsah
2/2. 7 kr. Ukončenie: sk.
Vyučujúci
doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc. (prednášajúci)
RNDr. Helena Palovská, Ph.D. (cvičiaci)
Garancia
RNDr. Helena Palovská, Ph.D.
Katedra Informatiky a kvantitativních metod – Bankovní institut vysoká škola
Dodavatelské pracoviště: Katedra Informatiky a kvantitativních metod – Bankovní institut vysoká škola
Rozvrh seminárnych/paralelných skupín
B101DBB/11: Po 12:15–13:59 NAR207 – LabITH. Palovská, Praha
B101DBB/21: Čt 1. 10. 16:45–20:00 NAR211, Čt 8. 10. 16:45–20:00 NAR211, So 7. 11. 11:30–15:44 NAR211, So 14. 11. 11:30–15:44 NAR211, So 28. 11. 11:30–15:44 NAR211H. Palovská, Praha
B101DBB/31: So 12. 12. 11:30–15:44 NAR207 – LabITH. Palovská, Praha
Obmedzenie zápisu do predmetu
Predmet je určený len študentom materských odborov.
Materské odbory
Cíle předmětu
Podat posluchačům ucelený a prakticky zaměřený přehled o databázových modelech, technologiích a o návrhu a implementaci databází. Těžištěm předmětu je relační databázový model z úhlu teorie i praxe. Studenti si prakticky vyzkouší konceptuální modelování a na středně pokročilé úrovni proniknou do jazyka SQL.
Osnova
 • 1. Historie databází, relační dodel dat. Koncept relačního modelu, jeho logická konstrukce. Základní konstrukty relačního modelu, terminologie. Ukázky relačních schémat sloužících jako cvičné databáze.
 • 2. SQL jazyk, jeho historie a postavení ve světě databází. Jednoduché SQL dotazy, jejich konstrukce v termínech relační algebry. SQL syntaxe jednoduchých dotazů, ukázky a procvičování na cvičných databázích.
 • 3. Jednoduché SQL dotazy – pokračování. Možnosti pro stanovení sloupců výsledku dotazu, možnosti kritérií pro výběr řádků. Řazení řádků výsledku. Varianty výběru řádků dle pořadí. Ukázky a procvičování na cvičných databázích.
 • 4. Self join SQL dotazy, syntaktická konstrukce. Ukázky a procvičování na cvičných databázích.
 • 5. Agragační dotazy SQL. Základní konstrukce, její syntakticko-logické omezení. Kontrukty pro definici seskupení, agregační funkce, kritéria pro výběr řádků a výběr skupin. Ukázky a procvičování na cvičných databázích.
 • 6. Agragační dotazy SQL – pokračování. Řešení úloh nad cvičnými databázemi.
 • 7. Union dotazy. Konstrukce, užití. Ukázky na cvičných databázích.
 • 8. Složené SQL dotazy – poddotazy. Jejich potřeba a konstrukce. Problematika optimalizace. Ukázky a procvičování na cvičných databázích.
 • 9. ER modely, jejich význam a konstrukce. Převod ER modelu do relačního databázového schéma. Ukázky. Různé notaze ER modelů.
 • 10. Normalizace databáze. Důvody a techniky. Normální formy. Ukázky.
 • 11. Postavení příkazů SQL v architektuře aplikací. Třívrstvá architektura. Funkce DBMS, návratové kódy SQL příkazů. Transakční zpracování.
 • 12. Spolupráce objektově orientované aplikace s SQL databází, objektově-relační mapování, výhody a omezení. Vývojová prostředí pro databázové aplikace.
Literatúra
doporučená literatúra

 • PALOVSKÁ, H. http://nb.vse.cz/~palovska/uds/uds.pdf
 • POKORNÝ, J. a M. VALENTA, M. Databázové systémy. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2013. ISBN 978-80-01-05212-9
 • http://krokodata.vse.cz
Výukové metody
Studenti budou nástroji konceptuálně modelovat databázi podle dle zadané specifikace. Vyzkouší si implementaci této databáze v relačním modelu, implementovanou schéma relační databáze naplní daty a nad databází vytvoří sadu netriviálních dotazů, které odladí.
Metody hodnocení
Praktické testy z SQL a převodu ER do relačního databázového modelu. Zkouška z problematiky probírané na přednáškách.
Ďalšie komentáre (k dispozícii zjavne len v češtine)
Študijné materiály
Predmet je dovolené ukončiť i mimo skúškové obdobie.
Poznámka k rozsahu: 20/4 v kombinované formě.
Informácie učiteľa
http://nb.vse.cz/~palovska/BIVS/DBI.htm