MPXB Study

 • Cieľ :

  • Hlbšie štúdium a osvojenie si zdrojového kódu generátora ResBUS na báze procesora Infinieon (Infineon XC2289-136F).
 • Čiastkové ciele :

  1. Štúdium  nízko úrovňovej konfigurácie projektu s využitím nástroja DAVE 2.0
  2. Štúdium riadenia sériovej linky –> Projekt :  prechod na evaluation KIT
  3. Štúdium riadenia LCD displeja a jogwheelu –> Projekt :  prechod na evaluation KIT
  4. Štúdium riadenia CAN rozhrania displeja a jogwheelu –> Projekt :  prechod na evaluation KIT
  5. Štúdium riadenia FlexRAY  rozhrania displeja a jogwheelu
  6. Štúdium rozhrania transferu dát FreeMASTER  –> Projekt :  prechod na evaluation KIT
  7. Štúdium rozhrania transferu dát XCP/CCP po CAN-e –> Projekt :  prechod na evaluation KIT

 

 

 

štúdium operačného systému teálneho času –>osvojenie si  princípov a jeho možná náhrada