Aktuálny stav spracovania okruhov na štátne záverečné skúšky Leto 2017

– Známe okruhy na SZS Leto 2017:  súbor ZIP

– Prehľad vypracovania okruhov  na SZS Leto 2017 :

– verzia 20. únor 2017 EXCEL .XLSX  , prvá (inicializačná) verzia

– verzia 24. únor 2017 EXCEL.XLSX , doplnená verzia – viď. vyzelenené časti, boli doplnenené zdroje k okruhom na predmet Projektovanie vývoja IS,