Aktuálny stav spracovania okruhov na štátne záverečné skúšky Leto 2017

— Známe okruhy na SZS Leto 2017:  súbor ZIP

— Prehľad vypracovania okruhov  na SZS Leto 2017 :

— verzia 20. únor 2017 EXCEL .XLSX  , prvá (inicializačná) verzia

— verzia 24. únor 2017 EXCEL.XLSX , doplnená verzia – viď. vyzelenené časti, boli doplnenené zdroje k okruhom na predmet Projektovanie vývoja IS,