M201SME Systémová metodologie Zima2012 KOMBI

Semester: Zimný semester AR 2012-2013

Vyučuje : Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Informačný list predmetu:  FTP: \PANCIK_AR1112\PREDMETY Zima 2012\AGENDA\ILP\ končíme z,ZK

Emailová skupina: SME

Kód predmetu: M201SME

Email: juraj.pancik (at) bivs.sk

Predmet Vášho emailu : SME_VasePriezvisko_VaseMeno

Zoznam študentov : TU

Merge email: TU

Adresár predmetu na FTP : /PREDMETY Zima 2012\1.MGR.ITAM_KOMBI_SME\

Cieľ predmetu :

Zvládnuť knihu SCHILDT : JAVA7, 2012 do takej miery, že budeme rozumieť zdrojovému kódu JAVA a budeme rozumieť objektovo –  orientovanému návrhu modernej aplikácie a jej návrhu v kóde JAVA

Poznámka z 11. 1.2013:

 • skompletovaný a revidovany preklad z DEITEL kap.12 a kap. 13 je v súbore DEITEL_kap.12-13_KOMPLET_Preklad_Michnac_Patrik.zip na FTP : ..PREDMETY Zima 2012/1.MGR.ITAM_KOMBI_SME/
 • rôzne varianty projektu ATM pre JAVA, VISUAL.BASIC .NET a iné sú na FTP : 0:/PREDMETY Zima 2012/1.MGR.ITAM_KOMBI_SME/StudWork_Zima2012/ a 0:/PREDMETY Zima 2012/1.MGR.ITAM_PREZ_SME/AGENDA/

5.stretnutie 15.12.2012, 10 hodín (ZSI, SME)

 • dokončenie kap.6 (Bližší pohľad na dedičnosť), kap7 (Dedičnosť), analýza projektu ATM pomocou debagerra

4.stretnutie 14.12.2012, 6 hodín (ZSI)

 • kap.5 (Ďalšie dátové typy) , zač.kap.6  (Bližší pohľad na dedičnosť),
 • termíny skúšok sú už v IS BIVŠ – zapíšte sa na ne

3.stretnutie 1.12.2012, 6 hodín (SME )

 • kap.4, UkazkaVozidlo.java – ako urobiť dvojtriedny projekt
 • Spustenie Hadani4.java  v prostredi DOS okne JRE s diakritikou s využitím príkazového riadku
  • java -jar  -Dfile.encoding=CP852 “Hadani4.jar”
 • dokončenie kap.4, domáca úloha : analýza programu nápoveda UkazkaTridyNapoveda.java – pozor je to dvojtriedny projekt – pozrieť sa na rozdiely oproti projektu v 3.kap Napoveda3 .java – ide o to, aby ste videli objektový prístup v prípade kap.4 k riešeniu toho istého problému riešeného v kap.3
 • čítame a debagujeme kód projektu Deitel : ATM, viď projekt ATMCaseStudy.zip na FTP:  PREDMETY Zima 2012/1.MGR.ITAM_PREZ_SME/AGENDA/, domáca úloha : rozchodiť projekt ATM doma
 • zadávame si seminárne práce na zápočet viď súbor 121113 M201ZSI_Rozpis_SeminarnychPrac_AR11_12.xlsx na FTP : PREDMETY Zima 2012/1.MGR.ITAM_PREZ_ZSI/

2.stretnutie : sobota 24.11.2012, 6 hodín (SME)

 • dnes sme prebrali kap.2 a 3., nabudúce dokončím kap. 3 prejdením si príkladu Vyskušajte 3.3 : Dokončenie systému nápovedy pre JAVA (Nápoveda3.java)
 • úloha je na doma prejsť si dokonca príklady z kap.3, ltoré sme neprebrali (t.j. od Hadani4.java)

1. Stretnutie  piatok, 23.11.2012, 6h (ZSI)

 • kniha JAVA7 : prešli sme kap.1 a kap.2
 • domáca úloha :
  • urobiť si samostatne všetky príklady z kap.1 a kap.2 (sú v zipe) a dočítať kapitolu 2 a prejsť si otázky ku kap.2 ,
  • rozchodiť spustenie programu JAVA z prikazoveho riadku
  • Každý si stiahne knihu JAVA6 a JAVA7 z FTP : data.soft1.sk,
 1. JAVA6 ..0:/KNIHY/101117 KNIHA JAVA 6 VYUKOVY KURZ a CD/
 2. každý si nainštaluje : DejaVu viewer http://www.softpedia.com/get/Office-tools/Other-Office-Tools/WinDjView.shtml
 3. JAVA7 ..0:/KNIHY/SKEN_SCHILDT_2012_JAVA7_VYUKOVY KURZ/
 4. každý si nainštaluje  JAVA SDK7 a NetBeans z http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
 5. ORACLE stránka s inštalačnými súbormi JDK7+Netbeans 7…. :  http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk-7-netbeans-download-432126.html
 6. každý si prečíta po prvej kapitole z oboch kníh JAVA6 a JAVA7 (JAVA6 1. kapitola je aj na linke http://docs.oracle.com/javase/tutorial/getStarted/index.html) a naučiť sa odpovede z kap1. JAVA7
 7. Kniha DEITEL 9.e. : \KNIHY\111219 DEITEL HOW TO PROGRAM 9e\

Podmienky ukončenia predmetu :

Skúška – písomná  skúška a ústne doskúšanie  : Problematika analýzy a návrhu softvérovej aplikácie (projekt DEITEL ATM terminál) –

 • V písomnej časti :
 • časť 1 : písomka z konca prebraných kapitol JAVA 7 (viď SCHILDT_JAVA7_2012_ODPOVEDE_NA_CVICENIA.pdf). Mali by sme prejsť 7-9 kapitol z knihy ktoré nám umožnia čítať  kód
 • časť 2:
  • vysvetliť časti zdrojového  kódu JAVA (kniha DEITEL, kap.12 a 13 a sú venované projektu terminálu ATM) a jeho  väzbu na UML model a na model požiadaviek. Napríklad vysvetliť zmysel a fungovanie v projekte navrhnutých a v JAVA realizovaných  dátových štruktúr (objekty, metódy, atribúty, polia ….).
  • K dispozícii na skúške budú prezenčnými študentmi preložené kapitoly DEITEL kap.12 a 13 (viď FTP:  PREDMETY Zima 2012\1.MGR.ITAM_PREZ_SME\Stud_Work_Zima_2012\PREKLAD\) a okomentovaný zdrojový kód aplikácie ATM (viď FTP adresár /PREDMETY Zima 2012/1.MGR.ITAM_PREZ_SME/AGENDA/)
  • študent bude mať počas písomnej časti  k dispozícii PC a internet.
 • V ústnej časti vysvetliť :
  •  činnosť kódu v debag režime Netbeans (študent musí vediť zachytiť na požiadanie premennú, či ukázať objekt, reťazec či pole v pamäti debaggera)
  •  zodpovedať na otázky k písomnej časti 1
 • ku skúške bude možné pristúpiť až po splnení podmienok na zápočet
 • Poznámka z 11. 1.2013:
  • skompletovaný a revidovany preklad z DEITEL kap.12 a kap. 13 je v súbore DEITEL_kap.12-13_KOMPLET_Preklad_Michnac_Patrik.zip na FTP : ..PREDMETY Zima 2012/1.MGR.ITAM_KOMBI_SME/
  • rôzne varianty projektu ATM pre JAVA, VISUAL.BASIC .NET a iné sú na FTP : 0:/PREDMETY Zima 2012/1.MGR.ITAM_KOMBI_SME/StudWork_Zima2012/ a 0:/PREDMETY Zima 2012/1.MGR.ITAM_PREZ_SME/AGENDA/

Zápočet : projekt ATM terminal z knihy Deitel kap.12  a 13 (FTP Deitel How to 9ed.))vytvorený v Netbeans a zaslaný ako zip súbor emailom pred skúškou doc PAnčíkovi na juraj.pancik@bivs.sk  (názov súboru zip SME_Priezvisko_Meno.zip  a predmet emailu SME_Priezvisko_Meno.). Očakáva sa, že študent preloží komentáre v kóde projektu. Na FTP je v adresári /PREDMETY Zima 2012/1.MGR.ITAM_PREZ_SME/AGENDA/ okrem zazipovaného projektu ATM aj   OCR obidvoch kapitol OCL DEITEL_How-to_JAVA_12–13_ATM_Strana_SKRATENE.doc. V adresári sú aj vzorové projekty k ATM od niektorých študentov. Na FTP v adresári 0:/PREDMETY Leto 2012/TCN/StudWork/120622 Final StudWork TCN/ nájdete aj opis projektu ATM terminálu (študentské práce rôznej úrovne). V adresári 0:/PREDMETY Leto 2012/MZI/StudWork/120622 Final StudWork MZI/ sú zasa projekty pre Visual Studio 2010, zdojové súbory v jazyku C# so slovenskými komentármi (rôzna úroveň, výborná práca napr. L.Rényei). Toto všetko , okrem skúmania kódu bv Netbeans Vám pomôže pri analýzeprojektu  ATM terminálu.