DP MORAVCOVA Vybrané problémy v procesech plánování výroby a nákupu materiálu