B101OIS Organizační a informační stretegie Léto 2017

B101OIS 4.semester 2/1 z,Zk || 20/4 z,Zk 6 kreditov

 

 

 • So 29. 4. 15:45–19:14 B101OIS/21 Organizační a informační strategie – NAR307
 • Sommerwille : “Softvérové inženýrství” : Chapter 6 – Navrh architektury (Ch6_Architectural design.pptx)
 • predtermín :  29.4.2016 Sobota 18,00
 • So 29. 4. 12:15–15:44 B101OIS/31 Organizační a informační strategie – NAR203
 • Sommerwille : “Softvérové inženýrství” : Chapter 5 – System Modeling (Ch5_System modeling.pptx)
 • So 22. 4. 8:00–11:15 B101OIS/21 Organizační a informační strategie – NAR3047
 • Sommerwille : “Softvérové inženýrství” : Chapter 4 – Requirements Engineering (Ch4_Poziadavkovy inziniering.pptx)
 • So 11. 3. 8:00–11:15 B101OIS/21 Organizační a informační strategie – NAR306
 • Sommerwille : “Softvérové inženýrství” : Chapter 3 – Agile Software Development (Ch3_Agilni softverovy vyvoj.pptx)
 • So 25. 2. 11:30–13:00, 14:00–15:44 B101OIS/21 Organizační a informační strategie – NAR309
 • Sommerwille : “Softvérové inženýrství” : Chapter 2 – Softwarové procesy (Ch2_Softerove_procesy_160219.pptx)
 • So 11. 2. 8:00–11:15 B101OIS/21 Organizační a informační strategie – NAR306
 • Sommerwille : “Softvérové inženýrství” :  Chapter 1- Úvod (Ch1_UVOD_160212.pptx)
 • Hodnocení  predmetu :
 • Podmínky na zápočet : 

 •  Vypracování seminární práce  na tému : ” Vývoj vybraného informačního systému z pohledu procesů vývoje a podporní dokumentace “
  • Na prednáškach sa študenti oboznámia s niekoľkými obrázkami popisujúcimi procesy a k nim súvisiacu podpornú dokumentáciu. Študent musí každý obrázok zaradiť do samostatnej kapitoly a musí popísať jednotlivé procesy a dokumentáciu uvedené na obrázku tak, že uvedie ich príklady pre ním vybrané informačné systémy (t.j. uvedie pojem a aj príklad (príklady)  procesu al. dokumentácie) .
  • Povinný obsah seminárnej práce – t.j. zoznam povinných obrázkov je TU
  • TERMÍN : Seminarna praca sa zasle v individualne dohodnutom termine – viď komentár ku skúške
  • DORUČENÍ :  elektronicky emailem na adresu jpancik@bivs.cz s předmetem OIS_ Prijimeni_Jmeno, s přílohou  OIS_ Prijimeni_Jmeno.zip (.rar) 
 • Podmínky na zkoušku : 

 • – písemka s otevřenými  otázkami a otevřenými odpovědmi, je  nutno získat více než 65 bodů
 • – otázky budou vygenerovány z otevřených otázek na konci každé ucelené části přednášek – otevřené otázky budou k dispozici TU (http://www.drpancik.sk/organizacni-a-informacni-strategie-leto-2016-zoznam-otvorenych-otazok/)
 • TERMÍN SKÚŠKY :
  • predtermín :  29.4.2016 Sobota 18,00
 • KOMENTÁR :  Zapis skúšky (a zápočtu) do indexu sa dohodne individuálne po odovzdaní seminárnej práce a eseje študentom a teda po udelení zápočtu. Pred skúškou treba odovzdať len esej. Seminárna práca môže byť odovzdaná neskôr, teda aj po skúške z teórie. Po odovzdaní seminárky sa do IS BIVŠ zapíše zápočet a následne i skúška. Zmyslom tohoto postupu je vypracovať naozaj kvalitné zeminárne práce.

 

Cíle předmětu

Seznámit posluchače se základními pojmy a aspekty organizačních strategií.  Vysvětlit význam strategie
a metod strategického řízení informačních systémů pro organizaci (podnik). Vysvětlit podstatu a princip tvorby reengineeringu. Seznámit posluchače s informatikou ve veřejné a státní správě (eGON),  datovými schránkami a ochranou dat z hlediska platné legislativy.

Obsah předmětu

 1. Charakteristika současného hospodářského prostředí a role IS/IT v tomto prostředí. Trendy IS/IT globálního ekonomicko-společenského významu. Trendy v oblasti HW, ZSW a ASW.
 2. Základní principy systémové integrace. Obvyklé úrovně SI a varianty řešení integrovaného IS/IT.
 3. Základní požadavky na systémového integrátora a jeho služby.
  ASP (Application Service Providing) a SLA (Service Level Agreement) a jejich náležitosti.
 4. Základní principy a základní koncepty metodiky vývoje a řízení  IS/ICT.  Charakteristika MDIS, multidimenzionalita.
 5. Druhy pohledů na IS v MDIS, dimenze řešení IS/IT. Základní dimenze řízení IS/IT
  a klíčové problémové oblasti v jednotlivých dimenzích MDIS.
 6. Konceptuální model vývoje IS/IT v metodice MDIS. Přizpůsobení MDIS konkrétnímu projektu.
  Rozdíl mezi „klasickým“ a „přírůstkovým“ pojetím jeho vývoje IS.
 7. Architektura IS/IT – Globální a dílčí architektury. SOA (Service Oriented Architecture).
  Cloud Computing.
 8. Metasystém a jeho úloha v tvorbě a využívání IS/IT. Globální strategie. Konceptuální model tvorby Globální strategie, SWOT analýza.
 9. Odvození poslání a cílů hospodářského subjektu z výsledků SWOT analýzy. Strategické řízení IS/IT.  Konceptuální model informační strategie.
 10. Hlavní myšlenky a postupy pro reengineering IS/IT. Postup tvorby informační strategie – formulace vize a cílů IS/IT.
 11. Organizace a řízení útvaru IS/IT.  Organizace výběrového řízení na dodavatele IS/IT řešení.

Informatika ve veřejné a státní správě (E-government). Autorská práva a ochrana dat z hlediska
platné legislativy.