Organizační a informační strategie LÉTO 2016 – povinný obsah seminárnej práce

13 februára, 2016 | Posted by doc. Pančík in Hlavná stránka

 Pokyny pro vypracování seminární práce  na tému :

” Vývoj vybraného informačního systému z pohledu procesů vývoje a podporní dokumentace “

 • Na prednáškach sa študenti oboznámia s niekoľkými obrázkami popisujúcimi procesy a k nim súvisiacu podpornú dokumentáciu. Študent musí každý obrázok zaradiť do samostatnej kapitoly a musí popísať jednotlivé procesy a dokumentáciu uvedené na obrázku tak, že uvedie ich príklady pre ním vybrané informačné systémy (t.j. uvedie pojem a aj príklad (príklady)  procesu al. dokumentácie) .
 • Obsah seminárnej práce : 
 • 1. Úvod
 • 2. Architektúra informačného systému
  • urobiť podľa vzoru obrázkov:
   • Insulin pump hardware architecture,  slajd 35, Ch1_UVOD_160212.pptx
   • Activity model of the insulin pump, slajd 36., Ch1_UVOD_160212.pptx
   • The organization of the MHC-PMS , slajd 41.,Ch1_UVOD_160212.pptx
   • The weather station’s environment, 45, Ch1_UVOD_160212.pptx
 • 3. Vodopádový model vývoja IS
   • urobiť podľa vzoru obrázku: The waterfall model,  slajd 7, Ch2_Softerove_procesy_160212.pptx
 • 4. Inkrementálny model vývoja IS
   • urobiť podľa vzoru obrázku: Incremental development ,  slajd 10, Ch2_Softerove_procesy_160212.pptx
 • 5. Inkrementálny model vývoja IS
   • urobiť podľa vzoru obrázku: Reuse-oriented software engineering ,  slajd 14, Ch2_Softerove_procesy_160212.pptx
 • 6. Model procesu pre požiadavkový proces 
  • urobiť podľa vzoru obrázku: The requirements engineering process ,  slajd 18, Ch2_Softerove_procesy_160212.pptx
 • 7. Model testovacieho  procesu  
  • urobiť podľa vzoru obrázku: Stages of testing ,  slajd 23, Ch2_Softerove_procesy_160212.pptx
 • 8. Model procesov  evolúcie systému  
  • urobiť podľa vzoru obrázku: System evolution  ,  slajd 27, Ch2_Softerove_procesy_160212.pptx
 • 9. Záver 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.