BC LENČÉŠ

151031 Oficialne zadanie zaverecnej prace na novom formulari zaslane veducemu katedry a studentovi do kopie. 

TEMA :     Návrh a využitie Cloud computingu (SaaS) pre malú a strednú firmu
TEMA ENG : The design and use of Cloud Computing (SaaS) for small and medium business
CIEĽ PRÁCE : Navrhnúť projekt realizácie Cloud computingu (SaaS) pre malú a strednú firmu
OSNOVA PRÁCE (jej čiastkové ciele) :
1. TEORETICKÁ ČASŤ : Definovať/popísať cloud computing, vznik, popísať jednotlivé formy (IaaS,PaaS,SaaS). Popísať hlavných hráčov na trhu, ich základné charakteristiky, vývojové trendy, rozobrať otázky bezpečnosti údajov, vplyv legislatívy, ochranu osobných údajov, geografické obmedzenia.
2. ANALYTICKÁ ČASŤ :Hlbšie analyzovať SaaS – charakterizovať, vymedziť klady a zápory, nájsť hraničnú líniu medzi nasadenim on-premise a cloudom na niekolkých vybraných službách
3. NÁVRHOVÁ ČASŤ :  Pre vybranú spoločnosť navrhnúť vhodný SaaS, popísať prečo a ako rozpočtovať, popísať implementáciu, vyhodnotiť nasadenie SaaS