M201ZSI Základy softvérového inžinierstva Zima KOMBI

Semester: Zimný semester AR 2012-2013

Vyučuje : Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Informačný list predmetu:  FTP: \PANCIK_AR1112\PREDMETY Zima 2012\AGENDA\ILP\ končíme z,ZK

Emailová skupina: ZSI

Kód predmetu: M201ZSI

Email: juraj.pancik (at) bivs.sk

Predmet Vášho emailu : ZSI_VasePriezvisko_VaseMeno

Zoznam študentov : TU

Merge email: TU

Cieľ predmetu :

Pragmatický : Pripraviť sa na štátnice z predmetu ZSI

Vzdelávací : prečítať si  (či prezrieť)  jednu výbornú svetovú učebnicu na SWE

Zápis 17.1.2013 :

Prácu na zápočet nedodali : 2 Oravec, 14 Čech, 16 Kohút, 19 Pribiš – nebudú preskúšaní
Otvorené otázky nemáme z : 2,7,8,14,16,19,22,24,26,27,30 – prosím aby si študenti pripravili odpovede na pravdepodobné otázky (definície pojmov uvedených v otázkach)
Viď súbor 130117 M201ZSI_Rozpis_SeminarnychPrac_AR11_12.xlsx  na FTP ..PREDMETY Zima 2012/1.MGR.ITAM_PREZ_ZSI/ARCHIV_STUD_WORK/Zima_2012/

Zápis 11.1.2013 :

 • Vypracované podotázky, ktoré budú použité na skúšku   (kombi študenti) k otázkam na ŠZS z predmetu „Zákaldy SW inžinierstva“ sú na FTP : ../PREDMETY Zima 2012/1.MGR.ITAM_KOMBI_ZSI/StudWork Okruhy na SZS Zaklady SW inzenyrstvi Zima2012/
 • Vypracované otázky (prez študenti) k otázkam na ŠZS z predmetu „Zákaldy SW inžinierstva“ sú na FTP ..PREDMETY Zima 2012/1.MGR.ITAM_PREZ_ZSI/ARCHIV_STUD_WORK/Zima_2012/

5.stretnutie 15.12.2012, 10 hodín (ZSI, SME)

 • dokončenie kap.6 (Bližší pohľad na dedičnosť), kap7 (Dedičnosť), analýza projektu ATM pomocou debagerra

4.stretnutie 14.12.2012, 6 hodín (ZSI)

 • skúšky sú naplanované v IS BIVŠ
 •  kap.5 (Ďalšie dátové typy) , zač.kap.6  (Bližší pohľad na dedičnosť),
 • zapisujte sa na skúšku – termíny sú už v IS BIVŠ

3.stretnutie 1.12.2012, 6 hodín (SME )

 • kap.4, UkazkaVozidlo.java – ako urobiť dvojtriedny projekt
 •  Spustenie Hadani4.java  v prostredi DOS okne JRE s diakritikou s využitím príkazového riadku
  • java -jar  -Dfile.encoding=CP852 „Hadani4.jar“
 • dokončenie kap.4, domáca úloha : analýza programu nápoveda UkazkaTridyNapoveda.java – pozor je to dvojtriedny projekt – pozrieť sa na rozdiely oproti projektu v 3.kap Napoveda3 .java – ide o to, aby ste videli objektový prístup v prípade kap.4 k riešeniu toho istého problému riešeného v kap.3
 • čítame a debagujeme kód projektu Deitel : ATM, viď projekt ATMCaseStudy.zip na FTP:  PREDMETY Zima 2012/1.MGR.ITAM_PREZ_SME/AGENDA/, domáca úloha : rozchodiť projekt ATM doma
 • zadávame si seminárne práce na zápočet viď súbor 121202 M201ZSI_Rozpis_SeminarnychPrac_AR11_12.xlsx na FTP : PREDMETY Zima 2012/1.MGR.ITAM_PREZ_ZSI/ pozor adresár pre prezenčných študentov

2.stretnutie : sobota 24.11.2012, 6 hodín (SME)

 • dnes sme prebrali kap.2 a 3., nabudúce dokončím kap. 3 prejdením si príkladu Vyskušajte 3.3 : Dokončenie systému nápovedy pre JAVA (Nápoveda3.java)
 • úloha je na doma prejsť si dokonca príklady z kap.3, ltoré sme neprebrali (t.j. od Hadani4.java)

1. Stretnutie  piatok, 23.11.2012, 6h (ZSI)

 • kniha JAVA7 : prešli sme kap.1 a kap.2
 • domáca úloha :
  • urobiť si samostatne všetky príklady z kap.1 a kap.2 (sú v zipe) a dočítať kapitolu 2 a prejsť si otázky ku kap.2 ,
  • rozchodiť spustenie programu JAVA z prikazoveho riadku
  • Každý si stiahne knihu JAVA6 a JAVA7 z FTP : data.soft1.sk,

Podmienky ukončenia predmetu :

 • Skúška – písomná skúška : písomné zodpovedanie vopred známych podotázok z 3 otázok na ŠZS (zo seminárnych prác vypracovávaných vašou skupinou ZSI KOMBI – Vami odovzdané seminárne práce budú uložené na FTP
 • Podmienkou účasti na skúške je splnenie podmienok na zápočet a to  zaslaním (emailom) seminárnej práce v stanovenom termíne (do 13.1.2012) a stanovenej štruktúre . Termíny skúšky : od 18.1.2013 v piatky a soboty do 26.1 podľa rozpisu uvedenom v IS BIVS
 • Vypracované podotázky, ktoré budú použité na skúšku   (kombi študenti) k otázkam na ŠZS z predmetu „Zákaldy SW inžinierstva“ sú na FTP : ../PREDMETY Zima 2012/1.MGR.ITAM_KOMBI_ZSI/StudWork Okruhy na SZS Zaklady SW inzenyrstvi Zima2012/
 • Vypracované otázky (prez študenti) k otázkam na ŠZS z predmetu „Zákaldy SW inžinierstva“ sú na FTP ..PREDMETY Zima 2012/1.MGR.ITAM_PREZ_ZSI/ARCHIV_STUD_WORK/Zima_2012/

Zápočet :

 • seminárna práca : vypracovanie/ kritické doplnenie už vypracovaných  2-3 otázok na ŠZS z predmetu ZSI, vytvorenie sady podotázok k uvedeným otázkam  a vytvorenie krátkych odpovedí k nim -to všetko  podľa rozdeľovníka v termíne 13.1.2013. Seminárne práce sa po potvrdení vyučujúcim umiestnia na FTP a budú primárnym zdrojom pre samoštúdim na skúšku. Zasiela sa email na juraj.pancik@bivs.sk , predmet emailu ZSI_Priezvisko_Meno, prilohou bude jeden subor v zip-e (rar-e) s názvom ZSI_Priezvisko_Meno.zip(rar). Doplnenie už vypracovaných materiálov študenti urobia z knihy podľa rozdeľovníka napr. z  Sommerville, FTP :/KNIHY 3/121123 TOP knihy SW engineering/121018 software engineering sommerville 9th ed/  a knihy McConnolly : Code Complet (v češtine). Rozdeľovník  viď súbor:  121202 M201ZSI_Rozpis_SeminarnychPrac_AR11_12.xlsx na FTP : PREDMETY Zima 2012/1.MGR.ITAM_PREZ_ZSI/
 • Povinná štruktúra seminárnej práce :
 • uvodná strana, obsah, úvod kde opíšete čo ste a odkiaľ spracoval/la
  • kap. 1 : Vami spracovaný doplňujúci (nový) materiál k príslušnej ŠZS – tak aby u sa z toho dalo učiť na štátnice – rozumný rozsah – 3-5 strán z kníh na FTP 0:/KNIHY/KNIHY SW inzinierstvo/  – v rodeľovníku  bude vymedzená kapitola
  • kap. 2: Prevzatý materiál od predchádzajúcich študentov (Zima 2012,2011,2010)
  • kap. 3: 3-5  doplňujúcich otvorené otázky a k nim odpovede (obrázky v odpovedistačí uviesť ako odkaz na predch text).Otázky budú spolu s prácami v adresári – dá ich tam na FTP doc. Pančík hneď po ich zaslaní.  Rada : otvorené otázky klaďte hlavne na pojmy –  termíny  v znení ŠZS. doc .Pančík urobí redakciu otázok.
  • časť 4: Literatúra podľa normy BIVŠ (ISO 690) , uviesť aj prevzaté seminárne práce
  • Meškanie dodania zápočtovej práce  : 1 deň =  -1 stupeň hodnotenia na skúške 

Zoznam tém seminárnych prác : 

 • rozpis seminárnych prác  z predmetov SME a ZSI pre  denných  a kombinovaných študentov je v súbore súbor 121202 M201ZSI_Rozpis_SeminarnychPrac_AR11_12.xlsx na FTP : PREDMETY Zima 2012/1.MGR.ITAM_PREZ_ZSI/ pozor adresár pre prezenčných študentov
 • vypracované otázky dennými študentmi na ŠZS  k nim je v adresári 1.MGR.ITAM_PREZ_ZSI\ARCHIV_STUD_WORK\Zima_2012\
 • Vami odovzdané seminárne práce budú uložené na FTP : PREDMETY Zima 2012\1.MGR.ITAM_KOMBI_ZSI\StudWork Okruhy na SZS Zaklady SW inzenyrstvi Zima2012\

Zdrojová literatúra :

FTP : data.soft1.sk

 1. SCHILDT  : JAVA7 (FTP :  0:/KNIHY/SKEN_SCHILDT_2012_JAVA7_VYUKOVY KURZ/) zdrojové kódy tamtiež (0:/KNIHY/SKEN_SCHILDT_2012_JAVA7_VYUKOVY KURZ/)
 2. SUN  : JAVA6 (0:/KNIHY/101117 KNIHA JAVA 6 VYUKOVY KURZ a CD/) + viď záznam zo SEM1 z 1.10.2012 (info o original verzii na www.oracle  )
 3. FOWLER : Destilované UML (0:/KNIHY/101117 KNIHA FOWLER UML DISTILED/)
 4. ARLOW UML2 0 2010 :/KNIHY 2/KNIHA_ARLOW_UML2/
 5. EELES  Architektúra SW 2011: 0:/KNIHY/SKEN EELES Architektura SW 2011/
 6. WIEGERS 2008  : 0:/KNIHY/SKEN WIEGERS 2008 Pozadavky na software/
 7. Mc CONNEL : CODE COMPLET :0:/KNIHY/KNIHA CODE COMPLET/
 8. KANISOVA UML, 2006:
 9. Referenčná príručka :  \KNIHY\121023 Java-The-Complete-Reference-8th-Edition 2011\
 10. SOMMERVILLE, 2010:  TOP knihy SW engineering/121018 software engineering sommerville 9th ed/

Zoznam študentov :

Č. Študent
1. Čech, Dominik
2. Ferster, Tomáš
3. Haviar, Roman
4. Jambrich, Juraj
5. Kmeťová, Lenka
6. Kocáková, Lenka
7. Kohút, Jakub
8. Kováčová, Barbora
9. Medveď, Lukáš
10. Michalec, Miloš
11. Michnáč, Patrik
12. Mráz, Andrej
13. Nespala, Martin
14. Oravec, Michal
15. Petrenka, Martin
16. Pribiš, Pavel
17. Rafaj, Ivan
18. Šefčík, Lukáš
19. Šmondrk, Richard
20. Šurkalová, Miroslava
21. Vaculčiak, Branislav
22. Vančo, Peter
23. Varga, Gabriel