M201SDP1 Seminár k diplomové práci I. KOMBI BB Zima2012

Semester: Zimný semester AR 2012-2013

Vyučuje : Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Informačný list predmetu: nie je

Emailová skupina: SDP

Kód predmetu: M201SDP

Email: juraj.pancik (at) bivs.sk

Predmet Vášho emailu : SDP_VasePriezvisko_VaseMeno

Zoznam študentov :

Merge email:

Adresár predmetu na FTP :  \PREDMETY Zima 2012\1.MGR.ITAM_KOMBI_SDP1_BB\

 

3.stretnutie 1.12.2012,4h,  sobota 8,00-11,10 

 • otázky na ŠZS budú dodané katedrou 3 mesiace pred ŠZS (vybaví pani vedúca katedry)
 • na FTP sú v adresári : PREDMETY Leto 2013\Priprava_MGR_SZS\RizeniProjektuProcesu\ okruhy na predmet RPP vypracované J.Michalkom
 • ŠZS ešte  pošle M.Babic
 • do 15.1. treba zaslať napísanú prvú časť diplomovej práce v zostave (titulná strana, obsah celej práce, prvá jadrová kapitola – osnova č.1 – teoretická časť), a keby to nevydalo na 30-35 strán tak tam dať aj časť druhej kapitoly. Musí byť literatúra – zoznam – min. 15 kníh a treba z nich aj citovať (odkazovať sa na ne v texte). Nezabudnúť vložiť text formuláru zadania do tejto zasielanje časti a držať sa normy BIVŠ hlavne odkazy na literatúru, citácie, parafrázy, zoznamy literatúry). Zaslať vedúcemu a doc. Pančíkovi, emailom s predemtom SDP_Priezvisko_Meno, vedúci robí prvú kontrolu a doc. Pančík robí kontrolu za katedru
 • vyšla dobrá kniha na IS : http://www.grada.cz/tvorba-informacnich-systemu_6819/kniha/katalog/
 • robíme na obsahu DP STUBNOVA (je na FTP ) –
 • príklad špecifikácie eshop-u http://www.albatrosmedia.sk/programujeme-vlastni-e-shop.html
 • rozoberáme ďalšie zadania a obsahy DP (obsahy – Renyei, Poláková,Filípek, zadanie – Babic, ozvú sa Jagerčík, Schutz, Gemčík )viď adresár  PREDMETY Zima 2012\2.MGR.ITAM_KOMBI_SDP1_BB\121202 BETA VERZIE\
 • ako námet na písanie a analýzu dávam do pzoronosti implemntáciu návrhového vzoru Model VIew Controller (MVC)

Záznam z 27.11.2012 :

 • platný zoznam tém je v súbore 121127 TEMY ZP AR_12_13 FINAL.xlsx v adresári na FTP : ..\PREDMETY Zima 2012\AGENDA ZAVERECNYCH PRAC\
 • mojou snahou je aby sa tam uvedené témy dostali do IS BIVS – robím to cez pani dr. Molnárovú, tajomníčku katedry

2.stretnutie 9.11.2012,4h,  piatok 15,00-18,10 (v rámci predmetu MDS)

 • ukázali sme si hotové vypracované okruhy na ŠZS DBB ..\PREDMETY\DBB2\StudWork_Zima2011\
 • práce za DBB za rok 2010 sú v súbor 110527 SZS ITaM  Databazy STRANAK.zip (PREDMETY\DBB2\111015 1.Stretnutie\)
 • Prosím aby študenti nadviazali pri príprave na ŠZS z DBB na roky 2010 a 2011 (kolega Babic mi to pošle keď to bude hotové za rok 2012)
 • Finalizujeme zadania DP : su v adresari \PREDMETY Zima 2012\2.MGR.ITAM_KOMBI_SDP1_BB\121109 BETA VERZIE\
 • vyrobili sme vzorový obsah a sú k dispozícii ďalšie :\PREDMETY Zima 2012\2.MGR.ITAM_KOMBI_SDP1_BB\121109 VZOROVY OBSAH\
 • všetci vypracujú návrh obsahu a rozsahu svojej DP ( viď. zadanie pre Zápočet praktická časť 2.) do 30.11.2012
 • zašle formulár : POLÁKOVÁ, BAČA, FILÍPEK (opraví chybu)
 • ukazujeme si formulár oponenta, názvy kapitol treba previazať s formulárom
 • mať na pamäti, že 15.jan. 2013 sa odovzdáva vedúcemu DP teoretická (+analytická) časť DP v rozsahu 30-5 strán + literatúra + formulár zadania
 • fixujeme názvy tém DP podľa súboru 121109 TEMY ZP AR_12_13 FINAL.xlsx v adresári \AGENDA ZAVERECNYCH PRAC\
 • Zdroje pre štúdium na ŠZS :
  • vypracovan0 okruhy na DBB leto 2012 \PREDMETY\DBB2\StudWork_Zima2011\
  • DBB vypracované v roku 2010 STRAŇÁK (PREDMETY Leto 2012\Priprava_MGR_SZS_Leto2012\Databazy\)
  • Juraj Michalka pošle vypracované okruhy na RPP (leto 2012)
  • Michal Babic pošle hotové DBB zo Zima 2012 (p. Gubalová)
  • Pančík sprístupní vypracované okruhy na ZSI

1. stretnutie sobota 13.10.2012 (6h) 

  • pracovali sme aj v čase predmetu B01MDS (2h) – nahradíme si ho
  • b iteratívnym spôsobom sme vypracovali alfa verziu formulárov zadaní (cisty formulár je v ..\AGENDA ZAVERECNYCH PRAC\)
  • ALFA verzie formulárov zadaní DP sú v 1.MGR.ITAM_KOMBI_SDP1_BB\121013 ALFA VERZIE\
  • tí čo neboli na seminári vypíšu formulár a pošlú mi ho na kontrolu
  • ÚLOHA : všetci mi pošlú FINAL verziu zadania DP kvôli archivácii
  • ÚLOHA : všetci pošlú FINAL verziu zadania DP aj svojim vedúcim na posúdenie, poprosia ich o úpravu a ich podpis a odovzdanie zadaní na študijnom oddelení (termín : budúci týždeň)
  • aktuálny stav tém DP a návrh na ich zmenu je v adresári   ..\AGENDA ZAVERECNYCH PRAC v EXCEL zošite. Zmenu vykoná pani tajomníčka v IS BIVŠ
  • ÚLOHA : všetci si pripravia obsah ich DP tak, že vymyslia názvy 3 hlavných kapitol, vymyslia podkapitoly 1, teoretickej časti  a navrhnú jej rozsah tak aby vedeli odhadnúť cca 20-25 strán. Ďalej, všetci si pripravia 12 – 15 kníh, ktoré použijú. TERMÍN: naše budúce stretnutie

 

 

 

zoznam študentov :